Los mates de Scorpion

Los mates de Scorpion요약

최근 경기
13-10
기록
56.52%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
2.07
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
1.43
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
1.86
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
    Ratio매치 전선
  • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
5.08
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
2.24
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
7.00
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
23.00
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.23
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.80
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.08
최근 게임
영웅
군단 사령관
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
43:51
KDA
6/8/15
영웅
예지자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
32:26
KDA
10/9/17
영웅
허스카
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
48:21
KDA
2/11/20
영웅
맹독사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
35:03
KDA
13/6/18
영웅
혈귀
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
54:09
KDA
10/13/19
영웅
바이퍼
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
51:20
KDA
4/7/13
영웅
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
38:16
KDA
2/15/20
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
28:29
KDA
6/2/15
영웅
타이니
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
33:24
KDA
11/1/14
영웅
그림스트로크
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
58:15
KDA
14/11/11
영웅
파멸의 사도
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
1:00:30
KDA
0/28/23
영웅
얼음폭군
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
28:29
KDA
1/18/3
영웅
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
54:00
KDA
18/10/22
영웅
드로우 레인저
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
23:41
KDA
2/18/4
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
44:44
KDA
8/9/35
215 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-17

Record: 0-0

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 1-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 2-5

2018-12-27

Record: 5-1

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 4-4

2019-01-05

Record: 1-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기220
69.55%
기록되지 않은 경기31
3.23%
매치 유형매치승률
일반 매치220
69.55%
게임 모드매치승률
능력 조합197
71.07%
개별 선발23
56.52%
진영매치승률
레디언트120
73.33%
다이어100
65.00%
지역매치승률
브라질220
69.55%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
RR
RR 3
100.00%
닉네임STEAM_0:1:455885810
이름마지막 사용
Los mates de Scor...
Juan Darthes

최근 업데이트