Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
91% 핵심
세이프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
67% 세이프레인
18% 미드레인
13% 오프레인
1% 정글
0% 로밍
지원 Breakdown:
44% 오프레인
33% 로밍
11% 정글
11% 세이프레인
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
99
승률 %
67.68%
KDA
5.21
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
92
승률 %
59.78%
KDA
5.46
매치
88
승률 %
67.05%
KDA
6.51
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%9 세이프레인
매치
65
승률 %
76.92%
KDA
8.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%8 미드레인
 • 20.00%2 세이프레인
매치
54
승률 %
66.67%
KDA
7.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.24%15 세이프레인
 • 11.76%2 미드레인
매치
54
승률 %
61.11%
KDA
5.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.89%8 세이프레인
 • 11.11%1 오프레인
매치
54
승률 %
66.67%
KDA
5.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
49
승률 %
63.27%
KDA
4.70
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
48
승률 %
64.58%
KDA
5.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 54.55%6 세이프레인
 • 27.27%3 오프레인
 • 18.18%2 미드레인
매치
41
승률 %
56.10%
KDA
4.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
최근 게임
영웅
레이저
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
41:12
KDA
7/6/22
영웅
드로우 레인저
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
35:14
KDA
17/3/18
영웅
길쌈꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
27:53
KDA
7/4/10
영웅
밤의 추격자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
49:59
KDA
4/12/24
영웅
루나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
30:06
KDA
17/2/10
영웅
용기사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
46:06
KDA
12/7/12
영웅
망령 제왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
46:57
KDA
19/6/20
영웅
트롤 전쟁군주
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
49:46
KDA
19/8/20
영웅
흡혈마
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
49:09
KDA
16/4/11
영웅
환영 창기사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
개별 선발
플레이
38:30
KDA
14/6/11
영웅
가면무사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
개별 선발
플레이
28:03
KDA
19/4/8
영웅
루나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
24:01
KDA
7/0/4
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
40:55
KDA
19/4/18
영웅
레이저
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
30:24
KDA
15/3/5
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
26:02
KDA
26/1/6
3,885 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,956
59.47%
기록되지 않은 경기130
48.46%
매치 유형매치승률
일반 매치1,607
64.97%
토너먼트909
49.28%
랭크 매치356
62.36%
팀 매치9
100.00%
게임 모드매치승률
자유 선택1,457
63.28%
캡틴 모드996
54.22%
그 외58
58.62%
진영매치승률
다이어1,753
61.21%
레디언트1,203
56.94%
지역매치승률
동남아시아2,831
60.01%
그 외125
47.20%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:45595698
이름마지막 사용
SiG.LaKelz
MiTH.LaKelz
woooooo
LaKelz
MiTH.Tr | LaKelz

최근 업데이트