Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
91% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
73% 미드레인
24% 세이프레인
1% 로밍
1% 정글
1% 오프레인
지원 Breakdown:
44% 세이프레인
33% 미드레인
11% 정글
11% 오프레인
0% 로밍
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
184
승률 %
70.11%
KDA
6.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
175
승률 %
65.14%
KDA
5.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 미드레인
 • 16.67%1 오프레인
매치
88
승률 %
64.77%
KDA
4.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
77
승률 %
68.83%
KDA
5.97
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
76
승률 %
65.79%
KDA
4.08
매치
70
승률 %
64.29%
KDA
4.21
매치
68
승률 %
55.88%
KDA
5.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
55
승률 %
69.09%
KDA
4.78
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
52
승률 %
59.62%
KDA
4.26
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
51
승률 %
64.71%
KDA
3.13
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
최근 게임
영웅
불사조
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
Turbo
플레이
19:41
KDA
3/3/23
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
Turbo
플레이
18:44
KDA
0/6/4
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
Turbo
플레이
17:52
KDA
7/4/7
영웅
그림스트로크
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
Turbo
플레이
15:48
KDA
2/5/18
영웅
전능기사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
Turbo
플레이
23:02
KDA
1/7/9
영웅
어둠 현자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
Turbo
플레이
19:23
KDA
4/9/5
영웅
마그누스
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
Turbo
플레이
21:39
KDA
4/7/14
영웅
퍼그나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
46:57
KDA
4/9/15
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
51:21
KDA
1/4/13
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:19
KDA
2/3/14
영웅
퍼그나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
47:49
KDA
9/3/15
영웅
박쥐기수
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:51
KDA
4/4/18
영웅
모래 제왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
28:32
KDA
1/2/15
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:35
KDA
2/3/21
영웅
그림스트로크
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
51:51
KDA
5/6/18
3,460 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,513
64.90%
기록되지 않은 경기209
37.32%
매치 유형매치승률
일반 매치1,780
65.00%
토너먼트1,487
62.47%
랭크 매치95
82.11%
게임 모드매치승률
캡틴 모드1,431
62.47%
자유 선택737
71.23%
전체 무작위1
100.00%
진영매치승률
레디언트1,856
66.49%
다이어1,657
63.13%
지역매치승률
동남아시아2,801
67.83%
중국350
44.57%
그 외355
61.41%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:45822353
이름마지막 사용
kyx Y `
Mineski.kyx Y `
WF.kyx Y `
Fnatic.kyx Y `
MY.kyx Y `

최근 업데이트