Roles and LanesWith TrueSight
85% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
52% 세이프레인
33% 오프레인
12% 로밍
3% 정글
0% 미드레인
15%
핵심 Breakdown:
53% 오프레인
27% 로밍
13% 세이프레인
7% 정글
0% 미드레인
가장 많이 플레이한 영웅
요약파밍
영웅매치승률 %KDALHDN골드/분경험치/분
루빅루빅33
69.70%
5.47
76.76
3.79
364
439
얼음폭군얼음폭군32
78.13%
3.91
47.19
1.97
368
449
모래 제왕모래 제왕24
54.17%
2.44
99.58
2.58
379
441
태엽장이태엽장이20
75.00%
3.33
52.55
16.05
310
340
오거 마법사오거 마법사20
65.00%
3.21
38.95
3.65
317
359
흑버들흑버들20
60.00%
3.42
69.45
6.50
355
443
취권도사취권도사17
70.59%
3.17
107.94
5.00
399
491
리치리치16
37.50%
2.39
34.56
2.94
273
330
겨울 비룡겨울 비룡15
66.67%
2.72
78.20
2.47
349
394
디스럽터디스럽터14
71.43%
4.39
53.71
3.79
315
419
빛의 수호자빛의 수호자13
76.92%
4.63
92.31
1.92
389
440
그림스트로크그림스트로크13
53.85%
2.62
71.92
4.15
347
384
예지자예지자12
50.00%
2.71
40.92
3.42
270
362
지진술사지진술사12
50.00%
2.73
96.00
2.83
337
432
고대 티탄고대 티탄11
63.64%
3.39
86.18
3.09
341
404
최근 매치
리그영웅결과소요시간KDA항목
Epulze.com타이니패배
알수 없음 vs 알수 없음
남아프리카
32:34
4/5/9
Epulze.com닉스 암살자승리
알수 없음 vs Cubil.G
남아프리카
29:20
2/6/17
Epulze.com태엽장이승리
알수 없음 vs Bomb
남아프리카
28:49
1/4/16
Epulze.com지진술사승리
알수 없음 vs SB
남아프리카
29:52
1/7/16
Epulze.com흑버들승리
알수 없음 vs Merak…
남아프리카
27:14
2/3/7
Movistar Liga Pro Gaming Season 3고대 영혼승리페루35:03
5/5/28
Movistar Liga Pro Gaming Season 3고대 영혼승리페루33:45
6/8/17
Movistar Liga Pro Gaming Season 3퍽패배페루24:56
1/7/5
Movistar Liga Pro Gaming Season 3예지자패배페루12:01
1/5/3
Movistar Liga Pro Gaming Season 3디스럽터승리페루44:45
2/4/29
Recent Clips
요약
기간매치승률 %KDA
모든 기간485
62.47%
3.23
12달164
49.39%
2.78
3달43
58.14%
3.47
1달9
66.67%
2.82
대회 티어매치승률 %KDA
프리미엄127
50.39%
2.95
프로105
52.38%
2.84
아마추어253
72.73%
3.55
진영매치승률 %KDA
레디언트248
63.31%
3.35
다이어237
61.60%
3.11
공개 프로필보기
최근 팀
최근 리그