Roles and LanesWith TrueSight
100% 핵심
세이프레인
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
64% 세이프레인
18% 미드레인
18% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
가장 많이 플레이한 영웅
요약파밍
영웅매치승률 %KDALHDN골드/분경험치/분
가면무사가면무사38
52.63%
4.26
249.00
11.92
577
542
자이로콥터자이로콥터36
58.33%
4.67
301.92
15.94
591
554
트롤 전쟁군주트롤 전쟁군주31
67.74%
6.20
320.90
16.16
644
624
늑대인간늑대인간31
61.29%
5.43
193.68
10.81
494
471
불꽃령불꽃령29
44.83%
4.78
224.79
8.34
524
560
테러블레이드테러블레이드28
67.86%
5.08
385.89
12.39
684
567
흡혈마흡혈마28
46.43%
4.84
242.43
17.50
509
528
루나루나26
53.85%
3.75
386.85
17.38
624
562
원소술사원소술사25
48.00%
5.29
230.60
13.12
542
500
환영 창기사환영 창기사23
60.87%
4.47
311.91
14.57
585
584
드로우 레인저드로우 레인저20
55.00%
2.80
181.05
13.95
518
465
폭풍령폭풍령20
50.00%
3.92
264.20
5.90
526
571
항마사항마사16
37.50%
3.56
341.94
16.06
644
661
그림자 마귀그림자 마귀14
71.43%
4.71
257.21
16.29
621
560
미라나미라나14
57.14%
8.35
205.50
12.07
500
512
최근 매치
리그영웅결과소요시간KDA항목
Adrenaline Cyber League원소술사패배유럽 서부39:27
5/3/9
Adrenaline Cyber League하늘분노 마법사승리유럽 서부1:04:41
10/9/19
Adrenaline Cyber League불꽃령패배유럽 서부41:31
4/7/11
Adrenaline Cyber League강령사제승리유럽 서부36:08
5/4/21
Adrenaline Cyber League외계 침략자승리유럽 서부35:53
7/6/9
Adrenaline Cyber League연금술사승리유럽 서부49:40
13/2/23
Adrenaline Cyber League불꽃령승리유럽 서부28:02
11/1/9
Adrenaline Cyber League폭풍령승리유럽 서부52:47
14/8/25
Adrenaline Cyber League연금술사승리유럽 서부29:26
4/3/12
Adrenaline Cyber League불꽃령패배유럽 서부33:43
5/7/12
Recent Clips
요약
기간매치승률 %KDA
모든 기간646
57.59%
4.55
12달222
56.31%
4.42
3달76
61.84%
5.04
1달27
62.96%
5.12
대회 티어매치승률 %KDA
프리미엄335
60.00%
4.62
프로230
50.00%
4.24
아마추어81
69.14%
5.30
진영매치승률 %KDA
레디언트358
62.29%
4.88
다이어288
51.74%
4.21
공개 프로필보기
최근 팀
최근 리그