Roles and LanesWith TrueSight
81% 지원
오프레인
로밍
지원 Breakdown:
37% 오프레인
31% 로밍
13% 미드레인
9% 정글
9% 세이프레인
19%
핵심 Breakdown:
56% 미드레인
25% 로밍
6% 정글
6% 오프레인
6% 세이프레인
가장 많이 플레이한 영웅
요약파밍
영웅매치승률 %KDALHDN골드/분경험치/분
타이니타이니11
54.55%
3.27
80.09
3.00
310
411
지진술사지진술사10
60.00%
2.92
56.70
1.10
279
385
대지령대지령8
75.00%
3.60
34.75
1.75
312
350
루빅루빅7
57.14%
2.84
39.00
2.71
246
296
나무정령 수호자나무정령 수호자6
50.00%
3.08
29.50
3.00
248
348
천갑검사천갑검사4
100.00%
22.60
305.25
5.25
651
693
하늘분노 마법사하늘분노 마법사4
50.00%
3.76
112.75
8.50
357
516
디스럽터디스럽터3
66.67%
2.86
43.67
3.67
297
456
닉스 암살자닉스 암살자3
66.67%
3.42
16.00
0.67
215
330
리나리나2
100.00%
11.00
64.00
3.00
399
316
얼음폭군얼음폭군2
50.00%
4.29
53.00
8.00
334
342
레슈락레슈락2
50.00%
1.83
69.00
5.50
352
359
퍽2
50.00%
3.23
132.00
2.50
318
418
미라나미라나2
50.00%
8.33
57.00
1.00
339
420
불꽃령불꽃령2
50.00%
3.33
188.50
9.00
480
571
최근 매치
리그영웅결과소요시간KDA항목
Thailand Celestial Cup 슬라다패배중국28:37
2/5/6
Thailand Celestial Cup 루빅패배중국15:22
1/3/0
Thailand Celestial Cup 루빅승리중국16:26
0/0/4
Thailand Celestial Cup 지진술사패배중국31:47
0/5/6
Thailand Celestial Cup 타이니패배중국1:02:08
2/7/14
Thailand Celestial Cup 지진술사승리중국25:15
5/3/15
Thailand Celestial Cup 지진술사패배동남아시아38:00
3/7/8
Thailand Celestial Cup 지진술사승리동남아시아21:26
2/2/17
Thailand Celestial Cup 닉스 암살자패배중국37:55
2/6/11
Thailand Celestial Cup 벌목꾼승리중국48:46
0/0/0
요약
기간매치승률 %KDA
모든 기간82
57.32%
3.40
12달71
54.93%
3.08
3달35
48.57%
2.68
1달28
50.00%
2.75
대회 티어매치승률 %KDA
프리미엄11
72.73%
7.14
프로60
56.67%
3.11
아마추어10
50.00%
3.18
진영매치승률 %KDA
레디언트40
62.50%
3.63
다이어42
52.38%
3.19
공개 프로필보기
최근 팀
최근 리그