Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
88% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
76% 미드레인
13% 로밍
7% 오프레인
3% 세이프레인
0% 정글
12%
지원 Breakdown:
75% 세이프레인
8% 로밍
8% 미드레인
8% 오프레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
393
승률 %
59.03%
KDA
3.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%40 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%24 세이프레인
 • 20.00%8 정글
 • 10.00%4 미드레인
 • 10.00%4 오프레인
매치
364
승률 %
61.54%
KDA
4.18
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.88%62 핵심
 • 3.13%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%64 미드레인
매치
311
승률 %
46.30%
KDA
3.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.18%69 핵심
 • 2.82%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.59%70 미드레인
 • 1.41%1 정글
매치
266
승률 %
53.38%
KDA
2.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%25 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.00%24 미드레인
 • 4.00%1 로밍
매치
251
승률 %
57.77%
KDA
3.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.86%87 핵심
 • 1.14%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.18%82 미드레인
 • 6.82%6 세이프레인
매치
193
승률 %
56.48%
KDA
3.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.25%106 핵심
 • 2.75%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.25%106 미드레인
 • 2.75%3 오프레인
매치
171
승률 %
38.60%
KDA
2.07
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 66.67%10 지원
 • 33.33%5 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 40.00%6 세이프레인
 • 33.33%5 미드레인
 • 20.00%3 오프레인
 • 6.67%1 로밍
매치
169
승률 %
56.80%
KDA
3.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%26 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 65.38%17 세이프레인
 • 23.08%6 미드레인
 • 7.69%2 정글
 • 3.85%1 오프레인
매치
168
승률 %
50.60%
KDA
3.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%86 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%86 미드레인
매치
109
승률 %
50.46%
KDA
3.23
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%19 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 57.89%11 세이프레인
 • 42.11%8 미드레인
최근 게임
영웅
천갑검사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:49
KDA
4/10/2
영웅
오거 마법사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:45
KDA
3/5/3
영웅
타이니
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
24:06
KDA
0/3/1
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:05
KDA
13/3/12
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
53:09
KDA
8/11/11
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:51
KDA
7/10/20
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:45
KDA
6/3/6
영웅
항마사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:48
KDA
5/2/2
영웅
유령 자객
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:22
KDA
7/11/6
영웅
오거 마법사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:58
KDA
1/6/19
영웅
얼굴없는 전사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:59
KDA
6/5/10
영웅
흡혈마
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
56:24
KDA
13/10/16
영웅
우르사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:36
KDA
8/4/4
영웅
원숭이 왕
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:34
KDA
2/5/7
영웅
항마사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:23
KDA
5/5/17
6,010 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-02-24

Record: 0-0

2022-02-25

Record: 0-0

2022-02-26

Record: 0-0

2022-02-27

Record: 0-0

2022-02-28

Record: 0-1
3월

2022-03-01

Record: 0-2

2022-03-02

Record: 0-3

2022-03-03

Record: 3-0

2022-03-04

Record: 1-1

2022-03-05

Record: 2-5

2022-03-06

Record: 2-2

2022-03-07

Record: 2-1

2022-03-08

Record: 1-1

2022-03-09

Record: 0-1

2022-03-10

Record: 0-1

2022-03-11

Record: 1-1

2022-03-12

Record: 2-6

2022-03-13

Record: 0-0

2022-03-14

Record: 0-0

2022-03-15

Record: 1-0

2022-03-16

Record: 2-3

2022-03-17

Record: 4-2

2022-03-18

Record: 3-0

2022-03-19

Record: 6-3

2022-03-20

Record: 2-4

2022-03-21

Record: 0-1

2022-03-22

Record: 4-3

2022-03-23

Record: 8-2

2022-03-24

Record: 6-2

2022-03-25

Record: 3-1

2022-03-26

Record: 0-2

2022-03-27

Record: 1-1

2022-03-28

Record: 2-4

2022-03-29

Record: 3-4

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 2-4
4월

2022-04-01

Record: 1-3

2022-04-02

Record: 4-2

2022-04-03

Record: 3-6

2022-04-04

Record: 4-1

2022-04-05

Record: 8-6

2022-04-06

Record: 2-3

2022-04-07

Record: 4-6

2022-04-08

Record: 6-10

2022-04-09

Record: 3-5

2022-04-10

Record: 3-8

2022-04-11

Record: 2-6

2022-04-12

Record: 10-8

2022-04-13

Record: 9-1

2022-04-14

Record: 4-2

2022-04-15

Record: 6-4

2022-04-16

Record: 6-1

2022-04-17

Record: 5-3

2022-04-18

Record: 8-4

2022-04-19

Record: 4-5

2022-04-20

Record: 3-2

2022-04-21

Record: 6-2

2022-04-22

Record: 6-4

2022-04-23

Record: 4-4

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 2-1

2022-04-26

Record: 6-5

2022-04-27

Record: 1-1

2022-04-28

Record: 8-3

2022-04-29

Record: 6-2

2022-04-30

Record: 2-7
5월

2022-05-01

Record: 2-1

2022-05-02

Record: 3-1

2022-05-03

Record: 1-1

2022-05-04

Record: 1-0

2022-05-05

Record: 2-1

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 2-0

2022-05-09

Record: 1-1

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-2

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-1

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기6,748
50.87%
기록되지 않은 경기247
38.87%
매치 유형매치승률
일반 매치4,990
51.56%
랭크 매치1,628
49.08%
그 외33
66.67%
게임 모드매치승률
자유 선택5,487
50.67%
그 외549
59.20%
진영매치승률
다이어3,543
49.82%
레디언트3,205
52.04%
지역매치승률
남미3,970
52.90%
유럽 서부1,277
45.18%
그 외46
39.13%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:50262154
이름마지막 사용
feedmeee
Путин сосет мой член
Путин сосет мой ч...
fuckRussia
ez game

최근 업데이트