Newbee.Sansheng

Newbee.Sansheng요약

최근 경기
1,042-578-19
기록
63.58%
승률
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
59
승률 %
57.63%
KDA
3.61
매치
41
승률 %
63.41%
KDA
4.48
매치
40
승률 %
67.50%
KDA
4.03
매치
40
승률 %
82.50%
KDA
4.00
매치
39
승률 %
66.67%
KDA
4.20
매치
39
승률 %
48.72%
KDA
3.77
매치
37
승률 %
78.38%
KDA
5.31
매치
36
승률 %
55.56%
KDA
3.53
매치
36
승률 %
58.33%
KDA
3.11
매치
34
승률 %
79.41%
KDA
3.14
최근 게임
영웅
오거 마법사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
21:57
KDA
1/6/3
영웅
자키로
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
40:39
KDA
4/10/13
영웅
악몽의 그림자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:14
KDA
1/4/10
영웅
악몽의 그림자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:57
KDA
5/5/20
영웅
악몽의 그림자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:16
KDA
2/3/11
영웅
그림자 악마
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:46
KDA
4/5/12
영웅
악몽의 그림자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
29:47
KDA
2/2/11
영웅
오거 마법사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:40
KDA
3/5/16
영웅
오거 마법사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
37:10
KDA
1/6/16
영웅
악몽의 그림자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:59
KDA
3/10/8
영웅
오거 마법사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
37:38
KDA
8/3/22
영웅
악몽의 그림자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:30
KDA
1/8/11
영웅
그림자 주술사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
45:43
KDA
5/10/15
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
39:03
KDA
0/11/6
영웅
오거 마법사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:29
KDA
4/5/21
3,555 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,825
60.11%
기록되지 않은 경기102
48.04%
매치 유형매치승률
일반 매치1,701
62.79%
토너먼트1,009
56.10%
팀 매치1
100.00%
게임 모드매치승률
자유 선택1,146
66.06%
캡틴 모드929
55.87%
개별 선발3
66.67%
진영매치승률
다이어1,469
61.61%
레디언트1,356
58.48%
지역매치승률
중국1,269
59.81%
동남아시아1,244
61.17%
그 외161
53.42%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:50441854
이름마지막 사용
Newbee.Sansheng
打死你
Newbee.SanSheng
TongFu.SanSheng
21234444

최근 업데이트