Rolls-Royce

Rolls-Royce요약

최근 경기
1,576-1,555-82
기록
49.05%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
85% 핵심
세이프레인
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
41% 세이프레인
34% 미드레인
19% 오프레인
7% 정글
0% 로밍
15%
지원 Breakdown:
80% 세이프레인
20% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
540
승률 %
61.48%
KDA
2.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 55.56%5 핵심
 • 44.44%4 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 55.56%5 미드레인
 • 22.22%2 오프레인
 • 22.22%2 세이프레인
매치
133
승률 %
54.14%
KDA
2.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%10 미드레인
 • 8.33%1 오프레인
 • 8.33%1 세이프레인
매치
131
승률 %
45.80%
KDA
2.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%7 세이프레인
매치
108
승률 %
38.89%
KDA
1.95
매치
102
승률 %
49.02%
KDA
2.85
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%37 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 67.57%25 세이프레인
 • 27.03%10 정글
 • 2.70%1 미드레인
 • 2.70%1 오프레인
매치
95
승률 %
46.32%
KDA
1.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
89
승률 %
43.82%
KDA
2.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
82
승률 %
36.59%
KDA
2.21
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.89%8 세이프레인
 • 11.11%1 오프레인
매치
80
승률 %
41.25%
KDA
2.08
매치
73
승률 %
54.79%
KDA
2.85
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 세이프레인
 • 16.67%1 오프레인
최근 게임
영웅
얼음폭군
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:38
KDA
16/6/13
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:51
KDA
17/6/12
영웅
모래 제왕
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
51:33
KDA
12/5/31
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:24
KDA
15/14/15
영웅
퍼지
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:18
KDA
25/11/27
영웅
허스카
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:00:53
KDA
20/15/16
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
44:17
KDA
6/14/7
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:22
KDA
14/2/11
영웅
영혼 파괴자
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:22
KDA
7/14/14
영웅
슬라다
Rank Unavailable
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:18
KDA
3/9/18
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:25
KDA
4/14/12
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:14
KDA
4/12/6
영웅
언다잉
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:04
KDA
8/10/21
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:26
KDA
4/8/11
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
52:28
KDA
15/5/13
3,825 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 0-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 0-0

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 0-0

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,452
48.46%
기록되지 않은 경기262
20.61%
매치 유형매치승률
일반 매치2,433
47.97%
랭크 매치987
50.25%
팀 매치26
34.62%
게임 모드매치승률
자유 선택2,611
49.10%
그 외81
43.21%
진영매치승률
레디언트1,843
55.13%
다이어1,609
40.83%
지역매치승률
동남아시아3,365
49.15%
그 외66
18.18%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedD
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:50738232
이름마지막 사용
Rolls-Royce
Natures Profit
Yuppie
Banzai
Rolls Royce

최근 업데이트