Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
50% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
51% 세이프레인
24% 미드레인
22% 오프레인
2% 로밍
2% 정글
50% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
42% 오프레인
30% 미드레인
20% 세이프레인
6% 로밍
2% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
170
승률 %
50.00%
KDA
2.82
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.29%9 세이프레인
 • 21.43%3 오프레인
 • 7.14%1 정글
 • 7.14%1 미드레인
매치
129
승률 %
44.96%
KDA
4.11
매치
67
승률 %
38.81%
KDA
2.41
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 69.23%9 지원
 • 30.77%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 30.77%4 미드레인
 • 30.77%4 오프레인
 • 15.38%2 로밍
 • 15.38%2 세이프레인
 • 7.69%1 정글
매치
63
승률 %
47.62%
KDA
1.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 63.16%12 핵심
 • 36.84%7 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.95%15 오프레인
 • 21.05%4 세이프레인
매치
52
승률 %
53.85%
KDA
3.15
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 66.67%4 지원
 • 33.33%2 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 오프레인
 • 33.33%2 세이프레인
매치
48
승률 %
43.75%
KDA
2.70
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 80.00%4 지원
 • 20.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%4 세이프레인
 • 20.00%1 미드레인
매치
44
승률 %
59.09%
KDA
2.51
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%3 세이프레인
 • 25.00%1 오프레인
매치
42
승률 %
45.24%
KDA
3.48
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 85.00%17 지원
 • 15.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%15 세이프레인
 • 20.00%4 오프레인
 • 5.00%1 정글
매치
41
승률 %
48.78%
KDA
2.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 37.50%3 오프레인
 • 37.50%3 세이프레인
 • 25.00%2 미드레인
매치
39
승률 %
48.72%
KDA
2.60
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
최근 게임
영웅
리치
수호자II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:48
KDA
5/7/8
영웅
라이온
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:33
KDA
0/4/2
영웅
전능기사
수호자II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:25
KDA
0/2/10
영웅
전능기사
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:30
KDA
0/0/19
영웅
전능기사
수호자II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
59:30
KDA
0/3/22
영웅
요술사
수호자I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
37:43
KDA
3/3/16
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:54
KDA
1/0/6
영웅
빛의 수호자
수호자II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:30
KDA
4/3/10
영웅
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
52:46
KDA
1/1/10
영웅
퍼지
수호자II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:40
KDA
7/1/8
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:38
KDA
1/7/10
영웅
빛의 수호자
성전사III
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:00
KDA
4/2/4
영웅
퍼지
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:38
KDA
1/9/14
영웅
도끼전사
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:18
KDA
1/6/2
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:06
KDA
8/11/18
3,010 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-1

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 1-1

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 1-2

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 1-0

2022-04-27

Record: 0-1

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-1

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-1

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-1

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,207
44.99%
기록되지 않은 경기112
55.36%
매치 유형매치승률
일반 매치2,091
45.38%
랭크 매치82
32.93%
그 외4
75.00%
게임 모드매치승률
자유 선택1,358
42.86%
최소 플레이 영웅291
51.89%
개별 선발179
45.81%
그 외214
52.34%
진영매치승률
레디언트1,121
47.55%
다이어1,086
42.36%
지역매치승률
미국 동부1,537
44.89%
미국 서부255
41.18%
그 외370
47.03%
Data Quality
B-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:52149003
이름마지막 사용
Gyrocopter
The Ancient One
Community Banned
Quinkerros
Quinkerros (muted)

최근 업데이트