HexyRose :X

HexyRose :X요약

최근 경기
576-526-10
기록
51.80%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
50% 지원
오프레인
세이프레인
지원 Breakdown:
57% 오프레인
39% 세이프레인
2% 로밍
2% 정글
0% 미드레인
50% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
46% 오프레인
44% 세이프레인
6% 미드레인
4% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
98
승률 %
62.24%
KDA
2.65
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 65.93%60 지원
 • 34.07%31 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 69.23%63 오프레인
 • 29.67%27 세이프레인
 • 1.10%1 로밍
매치
73
승률 %
56.16%
KDA
4.26
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.93%41 핵심
 • 24.07%13 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 55.56%30 세이프레인
 • 40.74%22 오프레인
 • 3.70%2 미드레인
매치
68
승률 %
60.29%
KDA
6.57
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%7 세이프레인
매치
46
승률 %
69.57%
KDA
5.66
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%36 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.44%34 세이프레인
 • 5.56%2 오프레인
매치
46
승률 %
45.65%
KDA
3.57
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 90.70%39 지원
 • 9.30%4 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.07%34 오프레인
 • 20.93%9 세이프레인
매치
44
승률 %
47.73%
KDA
4.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%27 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.30%26 세이프레인
 • 3.70%1 오프레인
매치
40
승률 %
42.50%
KDA
3.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%21 세이프레인
매치
37
승률 %
62.16%
KDA
3.85
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%20 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%20 세이프레인
매치
35
승률 %
45.71%
KDA
4.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%5 세이프레인
매치
35
승률 %
68.57%
KDA
3.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 세이프레인
 • 16.67%1 오프레인
최근 게임
영웅
마르스
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
29:46
KDA
1/4/5
영웅
불사조
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
32:31
KDA
1/7/10
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:23
KDA
0/3/2
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:21
KDA
7/6/23
영웅
나가 세이렌
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:48
KDA
2/5/5
영웅
저격수
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:25
KDA
3/8/5
영웅
에니그마
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
42:43
KDA
2/12/26
영웅
암살 기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
29:47
KDA
3/1/8
영웅
아바돈
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
42:04
KDA
3/7/11
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
21:37
KDA
3/6/3
영웅
파멸의 사도
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
26:27
KDA
3/10/5
영웅
오거 마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
34:27
KDA
4/7/16
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
49:17
KDA
1/12/21
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
34:22
KDA
4/6/13
영웅
망령 제왕
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:51
KDA
9/1/6
2,115 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-02-18

Record: 0-3

2022-02-19

Record: 0-0

2022-02-20

Record: 0-0

2022-02-21

Record: 0-0

2022-02-22

Record: 0-0

2022-02-23

Record: 0-0

2022-02-24

Record: 0-0

2022-02-25

Record: 0-0

2022-02-26

Record: 0-0

2022-02-27

Record: 0-0

2022-02-28

Record: 0-0
3월

2022-03-01

Record: 0-0

2022-03-02

Record: 0-0

2022-03-03

Record: 0-0

2022-03-04

Record: 0-0

2022-03-05

Record: 0-0

2022-03-06

Record: 0-0

2022-03-07

Record: 0-0

2022-03-08

Record: 0-0

2022-03-09

Record: 0-0

2022-03-10

Record: 0-0

2022-03-11

Record: 0-0

2022-03-12

Record: 0-0

2022-03-13

Record: 0-0

2022-03-14

Record: 0-0

2022-03-15

Record: 0-0

2022-03-16

Record: 0-0

2022-03-17

Record: 0-0

2022-03-18

Record: 0-0

2022-03-19

Record: 0-0

2022-03-20

Record: 0-0

2022-03-21

Record: 0-0

2022-03-22

Record: 0-0

2022-03-23

Record: 0-0

2022-03-24

Record: 0-0

2022-03-25

Record: 0-0

2022-03-26

Record: 0-0

2022-03-27

Record: 0-0

2022-03-28

Record: 0-0

2022-03-29

Record: 1-3

2022-03-30

Record: 5-5

2022-03-31

Record: 8-4
4월

2022-04-01

Record: 3-9

2022-04-02

Record: 5-2

2022-04-03

Record: 5-1

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-3

2022-04-06

Record: 3-0

2022-04-07

Record: 2-0

2022-04-08

Record: 2-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 1-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 1-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 1-2

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-2

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 4-2

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-2

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,130
51.86%
기록되지 않은 경기3
33.33%
매치 유형매치승률
랭크 매치885
50.73%
일반 매치239
56.49%
게임 모드매치승률
자유 선택1,081
51.80%
개별 선발31
51.61%
진영매치승률
다이어578
47.23%
레디언트552
56.70%
지역매치승률
유렵 동부372
50.81%
유럽 서부209
52.63%
그 외6
83.33%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:548281346
이름마지막 사용
HexyRose :X
I am Groot

최근 업데이트