Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
84% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
65% 오프레인
19% 세이프레인
7% 로밍
5% 정글
5% 미드레인
16%
지원 Breakdown:
69% 오프레인
25% 세이프레인
6% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
214
승률 %
57.48%
KDA
3.97
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.49%165 핵심
 • 3.51%6 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.70%138 오프레인
 • 9.94%17 세이프레인
 • 5.26%9 미드레인
 • 3.51%6 로밍
 • 0.58%1 정글
매치
87
승률 %
49.43%
KDA
3.16
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.68%76 핵심
 • 7.32%6 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.78%81 오프레인
 • 1.22%1 세이프레인
매치
69
승률 %
53.62%
KDA
2.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 91.23%52 핵심
 • 8.77%5 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.25%56 오프레인
 • 1.75%1 세이프레인
매치
55
승률 %
45.45%
KDA
2.19
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 94.00%47 지원
 • 6.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.00%43 세이프레인
 • 14.00%7 오프레인
매치
41
승률 %
43.90%
KDA
3.43
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 91.18%31 핵심
 • 8.82%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.35%28 미드레인
 • 17.65%6 오프레인
매치
41
승률 %
39.02%
KDA
3.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%31 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.52%20 세이프레인
 • 25.81%8 오프레인
 • 9.68%3 정글
매치
39
승률 %
56.41%
KDA
3.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%32 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.75%30 세이프레인
 • 6.25%2 오프레인
매치
33
승률 %
57.58%
KDA
2.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.65%22 핵심
 • 4.35%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.30%21 오프레인
 • 8.70%2 세이프레인
매치
22
승률 %
63.64%
KDA
4.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%13 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 76.92%10 세이프레인
 • 23.08%3 미드레인
매치
16
승률 %
56.25%
KDA
2.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%12 세이프레인
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:39
KDA
3/3/8
영웅
컨카
전설II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:03
KDA
2/3/9
영웅
슬라다
전설III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:56
KDA
2/6/24
영웅
컨카
전설III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:37
KDA
6/2/10
영웅
슬라다
전설III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:16
KDA
4/10/23
영웅
제우스
전설II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
58:48
KDA
5/7/36
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:10
KDA
0/9/11
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:29
KDA
4/5/9
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:03
KDA
5/5/11
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:38
KDA
13/6/19
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:18
KDA
0/5/2
영웅
가시멧돼지
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
03:36
KDA
0/0/0
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:16
KDA
6/2/10
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:58
KDA
9/1/13
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:37
KDA
21/2/4
1,370 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 1-1

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 6-0

2022-07-22

Record: 2-1

2022-07-23

Record: 4-4

2022-07-24

Record: 2-1

2022-07-25

Record: 4-0

2022-07-26

Record: 0-2

2022-07-27

Record: 1-1

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 3-1

2022-08-05

Record: 1-2

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기729
52.26%
기록되지 않은 경기9
44.44%
매치 유형매치승률
랭크 매치533
48.97%
일반 매치190
63.16%
게임 모드매치승률
자유 선택714
52.38%
개별 선발8
87.50%
진영매치승률
다이어385
48.05%
레디언트344
56.98%
지역매치승률
동남아시아434
54.84%
유럽 서부172
54.07%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:565580323
이름마지막 사용
TheOne
Yung
Peps
Mute
Pepe

최근 업데이트