Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
99% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
81% 미드레인
19% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
611
승률 %
76.43%
KDA
6.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%257 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.67%251 미드레인
 • 0.78%2 로밍
 • 0.78%2 오프레인
 • 0.78%2 세이프레인
매치
479
승률 %
65.97%
KDA
6.80
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%322 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.20%313 미드레인
 • 2.48%8 세이프레인
 • 0.31%1 로밍
매치
439
승률 %
64.01%
KDA
5.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%269 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.28%259 미드레인
 • 2.23%6 정글
 • 1.12%3 세이프레인
 • 0.37%1 로밍
매치
363
승률 %
71.07%
KDA
5.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%112 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.21%110 미드레인
 • 1.79%2 세이프레인
매치
269
승률 %
57.99%
KDA
5.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%217 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.54%216 미드레인
 • 0.46%1 로밍
매치
265
승률 %
58.49%
KDA
5.89
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%201 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.01%197 미드레인
 • 1.49%3 오프레인
 • 0.50%1 로밍
매치
240
승률 %
71.25%
KDA
5.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%96 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.88%93 미드레인
 • 3.13%3 세이프레인
매치
240
승률 %
64.58%
KDA
5.64
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%161 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.55%149 미드레인
 • 7.45%12 세이프레인
매치
234
승률 %
72.22%
KDA
3.85
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 70.59%48 지원
 • 29.41%20 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 44.12%30 오프레인
 • 19.12%13 세이프레인
 • 17.65%12 미드레인
 • 14.71%10 로밍
 • 4.41%3 정글
매치
214
승률 %
52.34%
KDA
5.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%213 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.06%211 미드레인
 • 0.47%1 로밍
 • 0.47%1 오프레인
최근 게임
영웅
공허령
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:35
KDA
8/1/7
영웅
제우스
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:01
KDA
10/6/9
영웅
제우스
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:41
KDA
4/4/6
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:44
KDA
8/6/13
영웅
제우스
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:50
KDA
11/2/15
영웅
혈귀
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:31
KDA
12/3/22
영웅
가면무사
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
18:38
KDA
2/3/3
영웅
모플링
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:12
KDA
5/3/2
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:18
KDA
11/6/7
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:02
KDA
12/4/13
영웅
박쥐기수
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:13
KDA
4/3/13
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:18
KDA
15/0/17
영웅
겨울 비룡
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:15
KDA
12/2/13
영웅
저격수
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:38
KDA
3/8/3
영웅
불꽃령
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:10
KDA
10/0/10
6,660 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-03-28

Record: 5-6

2022-03-29

Record: 3-1

2022-03-30

Record: 3-3

2022-03-31

Record: 0-1
4월

2022-04-01

Record: 2-5

2022-04-02

Record: 1-3

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 2-2

2022-04-07

Record: 3-1

2022-04-08

Record: 5-4

2022-04-09

Record: 1-0

2022-04-10

Record: 1-6

2022-04-11

Record: 4-3

2022-04-12

Record: 4-3

2022-04-13

Record: 2-5

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 1-1

2022-04-17

Record: 5-2

2022-04-18

Record: 3-2

2022-04-19

Record: 4-2

2022-04-20

Record: 3-3

2022-04-21

Record: 4-3

2022-04-22

Record: 3-6

2022-04-23

Record: 2-0

2022-04-24

Record: 1-1

2022-04-25

Record: 4-2

2022-04-26

Record: 3-0

2022-04-27

Record: 4-4

2022-04-28

Record: 2-2

2022-04-29

Record: 2-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-2

2022-05-03

Record: 1-4

2022-05-04

Record: 4-5

2022-05-05

Record: 3-0

2022-05-06

Record: 1-2

2022-05-07

Record: 2-3

2022-05-08

Record: 3-3

2022-05-09

Record: 4-6

2022-05-10

Record: 4-4

2022-05-11

Record: 4-0

2022-05-12

Record: 3-6

2022-05-13

Record: 3-2

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 1-0

2022-05-16

Record: 3-0

2022-05-17

Record: 6-2

2022-05-18

Record: 2-7

2022-05-19

Record: 4-4

2022-05-20

Record: 4-1

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 2-1

2022-05-23

Record: 3-3

2022-05-24

Record: 6-7

2022-05-25

Record: 1-0

2022-05-26

Record: 3-1

2022-05-27

Record: 5-7

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 5-4

2022-05-30

Record: 5-6

2022-05-31

Record: 3-0
6월

2022-06-01

Record: 6-6

2022-06-02

Record: 2-3

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 1-1

2022-06-06

Record: 5-6

2022-06-07

Record: 3-1

2022-06-08

Record: 3-3

2022-06-09

Record: 3-5

2022-06-10

Record: 6-3

2022-06-11

Record: 3-3

2022-06-12

Record: 4-2

2022-06-13

Record: 5-7

2022-06-14

Record: 2-0

2022-06-15

Record: 6-6

2022-06-16

Record: 2-1

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 1-1

2022-06-19

Record: 3-7

2022-06-20

Record: 5-6

2022-06-21

Record: 1-1

2022-06-22

Record: 2-3

2022-06-23

Record: 4-3

2022-06-24

Record: 2-5

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-1

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 1-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기9,852
64.51%
기록되지 않은 경기187
32.62%
매치 유형매치승률
랭크 매치6,894
59.40%
일반 매치1,929
85.69%
토너먼트908
55.07%
사용자 지정58
96.55%
게임 모드매치승률
자유 선택8,335
65.22%
캡틴 모드1,079
59.41%
그 외360
59.72%
진영매치승률
다이어5,036
63.64%
레디언트4,816
65.43%
지역매치승률
동남아시아8,929
65.86%
그 외736
52.17%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:56717601
이름마지막 사용
ChYuaN
KEEY
Aster.ChYuan
ChYuan 铨
ChYuan

최근 업데이트