OnlyOneTrueCore

OnlyOneTrueCore요약

최근 경기
54-55-4
기록
47.79%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
86% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
69% 미드레인
28% 세이프레인
3% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
14%
지원 Breakdown:
60% 미드레인
40% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
13
승률 %
69.23%
KDA
3.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.00%3 핵심
 • 25.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 미드레인
매치
11
승률 %
63.64%
KDA
4.92
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
8
승률 %
25.00%
KDA
1.56
매치
7
승률 %
57.14%
KDA
3.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.00%3 핵심
 • 25.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%3 미드레인
 • 25.00%1 세이프레인
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
4.45
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
5
승률 %
60.00%
KDA
3.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
5
승률 %
60.00%
KDA
3.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
2.46
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
5.44
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
4
승률 %
25.00%
KDA
3.36
최근 게임
영웅
원소술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
57:46
KDA
17/11/14
영웅
리나
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:55
KDA
18/7/1
영웅
제우스
전설IV
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
25:21
KDA
10/6/5
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
26:29
KDA
1/11/6
영웅
나가 세이렌
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
02:58
KDA
0/0/0
영웅
요술사
거장II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
51:20
KDA
8/3/8
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:08
KDA
6/12/4
영웅
저격수
성전사V
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:14
KDA
20/8/3
영웅
저격수
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:53
KDA
17/7/15
영웅
허스카
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
23:10
KDA
3/4/0
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
원소술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
54:05
KDA
26/10/23
영웅
레슈락
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:34
KDA
24/3/12
영웅
리나
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
23:39
KDA
3/5/0
영웅
원소술사
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:32
KDA
0/32/0
525 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-12-22

Record: 0-0

2022-12-23

Record: 0-0

2022-12-24

Record: 0-0

2022-12-25

Record: 0-0

2022-12-26

Record: 0-0

2022-12-27

Record: 0-0

2022-12-28

Record: 0-0

2022-12-29

Record: 0-0

2022-12-30

Record: 0-0

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 0-0

2023-01-02

Record: 0-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 0-0

2023-01-05

Record: 0-0

2023-01-06

Record: 0-0

2023-01-07

Record: 0-0

2023-01-08

Record: 0-0

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 0-0

2023-01-11

Record: 0-0

2023-01-12

Record: 0-0

2023-01-13

Record: 0-0

2023-01-14

Record: 0-0

2023-01-15

Record: 0-0

2023-01-16

Record: 0-0

2023-01-17

Record: 0-0

2023-01-18

Record: 0-0

2023-01-19

Record: 1-3

2023-01-20

Record: 3-4

2023-01-21

Record: 2-3

2023-01-22

Record: 0-3

2023-01-23

Record: 1-2

2023-01-24

Record: 4-4

2023-01-25

Record: 6-6

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 3-7

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
2월

2023-02-01

Record: 0-0

2023-02-02

Record: 0-0

2023-02-03

Record: 0-0

2023-02-04

Record: 0-0

2023-02-05

Record: 0-0

2023-02-06

Record: 0-0

2023-02-07

Record: 0-0

2023-02-08

Record: 0-0

2023-02-09

Record: 0-0

2023-02-10

Record: 0-0

2023-02-11

Record: 0-0

2023-02-12

Record: 0-0

2023-02-13

Record: 0-0

2023-02-14

Record: 0-0

2023-02-15

Record: 0-0

2023-02-16

Record: 0-0

2023-02-17

Record: 0-0

2023-02-18

Record: 0-0

2023-02-19

Record: 0-0

2023-02-20

Record: 0-0

2023-02-21

Record: 0-0

2023-02-22

Record: 0-0

2023-02-23

Record: 0-0

2023-02-24

Record: 0-0

2023-02-25

Record: 0-0

2023-02-26

Record: 0-0

2023-02-27

Record: 0-0

2023-02-28

Record: 0-0
3월

2023-03-01

Record: 0-0

2023-03-02

Record: 0-0

2023-03-03

Record: 0-0

2023-03-04

Record: 0-0

2023-03-05

Record: 0-0

2023-03-06

Record: 0-0

2023-03-07

Record: 0-0

2023-03-08

Record: 0-0

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 0-0

2023-03-11

Record: 0-0

2023-03-12

Record: 0-0

2023-03-13

Record: 0-0

2023-03-14

Record: 0-0

2023-03-15

Record: 0-0

2023-03-16

Record: 0-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 0-0

2023-03-20

Record: 0-0

2023-03-21

Record: 0-0

2023-03-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기113
47.79%
기록되지 않은 경기10
50.00%
매치 유형매치승률
일반 매치113
47.79%
게임 모드매치승률
자유 선택106
47.17%
개별 선발7
57.14%
진영매치승률
레디언트60
51.67%
다이어53
43.40%
지역매치승률
동남아시아47
59.57%
러시아21
38.10%
대한민국12
33.33%
유렵 동부5
60.00%
그 외2
100.00%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:567527476
이름마지막 사용
OnlyOneTrueCore

최근 업데이트