Queso Parmesano

Queso Parmesano요약

최근 경기
195-161-25
기록
51.18%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
미드레인
정글
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
33% 미드레인
22% 정글
22% 오프레인
22% 세이프레인
0% 로밍
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
23
승률 %
56.52%
KDA
3.71
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
20
승률 %
40.00%
KDA
3.05
매치
14
승률 %
35.71%
KDA
1.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
14
승률 %
50.00%
KDA
3.34
매치
13
승률 %
53.85%
KDA
3.45
매치
13
승률 %
69.23%
KDA
3.84
매치
11
승률 %
54.55%
KDA
2.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
11
승률 %
45.45%
KDA
2.49
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
10
승률 %
60.00%
KDA
2.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
9
승률 %
55.56%
KDA
2.88
최근 게임
영웅
어둠 현자
성전사IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:59
KDA
0/7/5
영웅
박쥐기수
전설IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
25:53
KDA
12/2/17
영웅
컨카
전설I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
31:26
KDA
3/5/15
영웅
타이니
전설IV
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
46:49
KDA
9/9/15
영웅
모플링
전설II
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:42
KDA
11/3/19
영웅
컨카
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
23:15
KDA
3/5/6
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
23:25
KDA
7/7/13
영웅
타이니
거장I
결과
승리
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
17:43
KDA
6/2/12
영웅
모플링
전설I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:47
KDA
7/2/4
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:09
KDA
20/5/21
영웅
컨카
전설II
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:30
KDA
10/4/9
영웅
타이니
거장V
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
32:01
KDA
4/5/24
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
26:41
KDA
15/5/19
영웅
타이니
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:48
KDA
9/3/8
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:51
KDA
6/7/8
1,320 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-1

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기392
51.79%
기록되지 않은 경기7
28.57%
매치 유형매치승률
일반 매치380
51.84%
랭크 매치11
45.45%
게임 모드매치승률
자유 선택324
50.93%
그 외57
52.63%
진영매치승률
다이어212
51.42%
레디언트180
52.22%
지역매치승률
미국 동부224
49.55%
브라질141
55.32%
그 외27
51.85%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC-
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:59742761
이름마지막 사용
Queso Parmesano
braian damaeg
Can't Wake Up
Cachexia
ez tips

최근 업데이트