Rusty Ken

Rusty Ken요약

최근 경기
2,024-1,895-64
기록
50.82%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
81% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
67% 미드레인
29% 세이프레인
2% 오프레인
1% 로밍
0% 정글
19%
세이프레인
지원 Breakdown:
84% 세이프레인
11% 오프레인
5% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
445
승률 %
57.75%
KDA
3.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%52 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.38%47 미드레인
 • 7.69%4 로밍
 • 1.92%1 오프레인
매치
307
승률 %
48.21%
KDA
3.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%16 세이프레인
매치
178
승률 %
46.07%
KDA
2.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 90.91%10 핵심
 • 9.09%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.82%9 미드레인
 • 9.09%1 정글
 • 9.09%1 오프레인
매치
136
승률 %
47.79%
KDA
2.17
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 33.33%2 로밍
 • 33.33%2 세이프레인
 • 16.67%1 미드레인
 • 16.67%1 오프레인
매치
128
승률 %
57.81%
KDA
4.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%20 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 65.00%13 세이프레인
 • 35.00%7 미드레인
매치
122
승률 %
54.92%
KDA
2.78
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 93.75%15 지원
 • 6.25%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%12 세이프레인
 • 12.50%2 오프레인
 • 6.25%1 로밍
 • 6.25%1 정글
매치
119
승률 %
42.86%
KDA
2.64
매치
106
승률 %
55.66%
KDA
2.39
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 정글
 • 50.00%1 오프레인
매치
104
승률 %
55.77%
KDA
3.55
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.86%26 핵심
 • 7.14%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 53.57%15 미드레인
 • 32.14%9 세이프레인
 • 7.14%2 로밍
 • 7.14%2 오프레인
매치
96
승률 %
51.04%
KDA
2.64
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%31 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.52%20 세이프레인
 • 22.58%7 오프레인
 • 9.68%3 로밍
 • 3.23%1 정글
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
27:27
KDA
6/1/7
영웅
저격수
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
44:31
KDA
17/2/8
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
48:29
KDA
10/6/17
영웅
박쥐기수
전설II
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:14
KDA
2/9/18
영웅
제우스
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
35:34
KDA
1/4/11
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
48:23
KDA
19/6/9
영웅
클링츠
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
03:16
KDA
0/1/0
영웅
저격수
거장I
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
33:18
KDA
18/5/13
영웅
리나
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:54
KDA
11/3/6
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
59:59
KDA
14/9/16
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:14
KDA
1/8/8
영웅
에니그마
전설III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:38
KDA
9/6/18
영웅
리키
전설III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:33
KDA
7/6/44
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
51:45
KDA
0/10/35
영웅
디스럽터
전설III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:20
KDA
5/8/28
4,410 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 1-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 1-0

2022-11-26

Record: 0-1

2022-11-27

Record: 2-3

2022-11-28

Record: 1-0

2022-11-29

Record: 3-0

2022-11-30

Record: 0-1
12월

2022-12-01

Record: 1-1

2022-12-02

Record: 1-0

2022-12-03

Record: 0-1

2022-12-04

Record: 1-0

2022-12-05

Record: 1-1

2022-12-06

Record: 2-2

2022-12-07

Record: 1-3

2022-12-08

Record: 1-5

2022-12-09

Record: 1-1

2022-12-10

Record: 2-1

2022-12-11

Record: 1-3

2022-12-12

Record: 3-1

2022-12-13

Record: 2-2

2022-12-14

Record: 2-1

2022-12-15

Record: 1-1

2022-12-16

Record: 0-0

2022-12-17

Record: 0-0

2022-12-18

Record: 0-0

2022-12-19

Record: 0-0

2022-12-20

Record: 0-0

2022-12-21

Record: 3-3

2022-12-22

Record: 4-2

2022-12-23

Record: 3-3

2022-12-24

Record: 3-1

2022-12-25

Record: 4-2

2022-12-26

Record: 1-7

2022-12-27

Record: 2-4

2022-12-28

Record: 1-1

2022-12-29

Record: 0-1

2022-12-30

Record: 2-3

2022-12-31

Record: 2-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 3-3

2023-01-02

Record: 4-1

2023-01-03

Record: 3-1

2023-01-04

Record: 3-2

2023-01-05

Record: 1-2

2023-01-06

Record: 2-2

2023-01-07

Record: 3-3

2023-01-08

Record: 1-1

2023-01-09

Record: 0-3

2023-01-10

Record: 2-2

2023-01-11

Record: 1-4

2023-01-12

Record: 3-2

2023-01-13

Record: 0-3

2023-01-14

Record: 3-0

2023-01-15

Record: 3-4

2023-01-16

Record: 1-3

2023-01-17

Record: 0-1

2023-01-18

Record: 1-1

2023-01-19

Record: 3-5

2023-01-20

Record: 0-0

2023-01-21

Record: 0-3

2023-01-22

Record: 1-2

2023-01-23

Record: 2-3

2023-01-24

Record: 3-0

2023-01-25

Record: 2-4

2023-01-26

Record: 2-4

2023-01-27

Record: 1-5

2023-01-28

Record: 2-2

2023-01-29

Record: 2-3

2023-01-30

Record: 2-2

2023-01-31

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,100
50.78%
기록되지 않은 경기160
22.50%
매치 유형매치승률
랭크 매치2,433
50.92%
일반 매치1,621
50.34%
사용자 지정46
58.70%
게임 모드매치승률
자유 선택3,900
50.82%
그 외132
53.03%
진영매치승률
다이어2,062
48.74%
레디언트2,038
52.85%
지역매치승률
동남아시아3,700
51.35%
그 외69
47.83%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:61754619
이름마지막 사용
Rusty Ken
Not Rusty Ken Any...
Ken
Be like Sohai
Koch

최근 업데이트