Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
73% 핵심
미드레인
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
51% 미드레인
24% 오프레인
22% 세이프레인
3% 정글
0% 로밍
27% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
59% 세이프레인
22% 오프레인
11% 로밍
4% 정글
4% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
48
승률 %
41.67%
KDA
1.80
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.50%39 핵심
 • 2.50%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 87.50%35 미드레인
 • 10.00%4 오프레인
 • 2.50%1 정글
매치
41
승률 %
43.90%
KDA
2.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 51.52%17 핵심
 • 48.48%16 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 54.55%18 오프레인
 • 21.21%7 세이프레인
 • 15.15%5 로밍
 • 6.06%2 미드레인
 • 3.03%1 정글
매치
30
승률 %
40.00%
KDA
1.50
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 95.65%22 지원
 • 4.35%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.87%14 세이프레인
 • 26.09%6 로밍
 • 13.04%3 오프레인
매치
30
승률 %
63.33%
KDA
2.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 78.57%22 핵심
 • 21.43%6 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.14%23 오프레인
 • 14.29%4 세이프레인
 • 3.57%1 미드레인
매치
22
승률 %
50.00%
KDA
2.46
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 85.71%18 핵심
 • 14.29%3 지원
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 80.95%17 정글
 • 9.52%2 오프레인
 • 4.76%1 로밍
 • 4.76%1 세이프레인
매치
19
승률 %
26.32%
KDA
1.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%8 세이프레인
 • 31.25%5 오프레인
 • 18.75%3 정글
매치
19
승률 %
52.63%
KDA
3.12
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%12 세이프레인
 • 25.00%4 오프레인
매치
15
승률 %
40.00%
KDA
1.59
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%13 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 46.15%6 세이프레인
 • 30.77%4 오프레인
 • 15.38%2 정글
 • 7.69%1 미드레인
매치
15
승률 %
46.67%
KDA
3.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.57%11 세이프레인
 • 14.29%2 정글
 • 7.14%1 오프레인
매치
13
승률 %
30.77%
KDA
1.24
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%13 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 46.15%6 미드레인
 • 46.15%6 세이프레인
 • 7.69%1 오프레인
최근 게임
영웅
컨카
알수 없음 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
27:20
KDA
0/0/0
영웅
가시멧돼지
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:53
KDA
3/8/3
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
32:49
KDA
3/6/11
영웅
원소술사
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:51
KDA
7/9/14
영웅
영혼 파괴자
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:38
KDA
6/11/14
영웅
도끼전사
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:17
KDA
3/8/11
영웅
도끼전사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:03
KDA
4/12/11
영웅
제우스
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:53
KDA
6/13/13
영웅
디스럽터
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:48
KDA
3/6/16
영웅
요술사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:59
KDA
3/5/9
영웅
현상금 사냥꾼
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:27
KDA
5/8/18
영웅
현상금 사냥꾼
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:44
KDA
6/13/8
영웅
현상금 사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
42:12
KDA
0/13/3
영웅
영혼 파괴자
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:06:11
KDA
13/8/26
영웅
악령
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
58:58
KDA
8/8/22
1,250 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-02-24

Record: 0-0

2022-02-25

Record: 0-0

2022-02-26

Record: 0-0

2022-02-27

Record: 0-0

2022-02-28

Record: 0-0
3월

2022-03-01

Record: 0-0

2022-03-02

Record: 0-0

2022-03-03

Record: 0-1

2022-03-04

Record: 0-0

2022-03-05

Record: 0-0

2022-03-06

Record: 0-0

2022-03-07

Record: 0-0

2022-03-08

Record: 0-0

2022-03-09

Record: 0-0

2022-03-10

Record: 0-0

2022-03-11

Record: 0-0

2022-03-12

Record: 0-0

2022-03-13

Record: 0-0

2022-03-14

Record: 0-0

2022-03-15

Record: 0-0

2022-03-16

Record: 0-0

2022-03-17

Record: 0-0

2022-03-18

Record: 0-0

2022-03-19

Record: 0-0

2022-03-20

Record: 0-0

2022-03-21

Record: 0-0

2022-03-22

Record: 0-0

2022-03-23

Record: 0-0

2022-03-24

Record: 0-0

2022-03-25

Record: 0-0

2022-03-26

Record: 0-0

2022-03-27

Record: 0-1

2022-03-28

Record: 0-0

2022-03-29

Record: 0-0

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 0-0
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-2

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 1-2

2022-04-10

Record: 5-9

2022-04-11

Record: 2-2

2022-04-12

Record: 3-5

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 3-4

2022-04-15

Record: 5-3

2022-04-16

Record: 0-2

2022-04-17

Record: 1-0

2022-04-18

Record: 1-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 3-3

2022-04-22

Record: 1-2

2022-04-23

Record: 2-4

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 1-3

2022-04-26

Record: 2-3

2022-04-27

Record: 1-4

2022-04-28

Record: 1-3

2022-04-29

Record: 1-2

2022-04-30

Record: 1-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-1

2022-05-03

Record: 0-4

2022-05-04

Record: 2-3

2022-05-05

Record: 4-1

2022-05-06

Record: 0-2

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-1

2022-05-09

Record: 0-2

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 1-1

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 1-0

2022-05-14

Record: 1-2

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-1

2022-05-21

Record: 1-0

2022-05-22

Record: 3-4

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기475
46.32%
매치 유형매치승률
일반 매치379
45.38%
랭크 매치96
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택475
46.32%
진영매치승률
레디언트241
47.30%
다이어234
45.30%
지역매치승률
동남아시아474
46.20%
Data Quality
A-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA-
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:623362245
이름마지막 사용
random
you
RANDOM
SHOW ME BOB AND VEG
twitch.tv/sentolkr

최근 업데이트