Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
91% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
80% 미드레인
10% 세이프레인
9% 오프레인
1% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
38% 오프레인
38% 세이프레인
13% 로밍
13% 미드레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
20
승률 %
45.00%
KDA
4.62
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%20 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%20 미드레인
매치
7
승률 %
85.71%
KDA
6.64
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.71%6 미드레인
 • 14.29%1 세이프레인
매치
5
승률 %
20.00%
KDA
2.71
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 미드레인
매치
4
승률 %
25.00%
KDA
2.54
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 미드레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
8.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 미드레인
매치
4
승률 %
25.00%
KDA
4.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 미드레인
 • 33.33%1 로밍
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
13.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.00%3 핵심
 • 25.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%3 미드레인
 • 25.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
3.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
3.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
3.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
최근 게임
영웅
암살 기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:11
KDA
2/6/18
영웅
스벤
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:50
KDA
6/11/10
영웅
혈귀
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:06
KDA
1/6/1
영웅
그림자 마귀
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:33
KDA
9/7/16
영웅
도끼전사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:06
KDA
12/3/17
영웅
연금술사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:56
KDA
10/3/12
영웅
번개 감시자
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:24
KDA
6/7/3
영웅
죽음의 예언자
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
10:49
KDA
3/0/0
영웅
그림자 마귀
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:24
KDA
4/5/5
영웅
번개 감시자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:25
KDA
1/6/2
영웅
바이퍼
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:46
KDA
10/4/10
영웅
모플링
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:35
KDA
3/8/2
영웅
불꽃령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:29
KDA
21/1/13
영웅
비사지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:22
KDA
15/4/20
영웅
용기사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
44:24
KDA
7/2/8
455 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-02-24

Record: 0-0

2022-02-25

Record: 0-0

2022-02-26

Record: 0-0

2022-02-27

Record: 0-0

2022-02-28

Record: 0-0
3월

2022-03-01

Record: 0-0

2022-03-02

Record: 0-0

2022-03-03

Record: 0-0

2022-03-04

Record: 0-0

2022-03-05

Record: 0-0

2022-03-06

Record: 0-0

2022-03-07

Record: 0-0

2022-03-08

Record: 0-0

2022-03-09

Record: 0-0

2022-03-10

Record: 0-0

2022-03-11

Record: 0-0

2022-03-12

Record: 0-0

2022-03-13

Record: 0-0

2022-03-14

Record: 0-0

2022-03-15

Record: 0-0

2022-03-16

Record: 0-0

2022-03-17

Record: 0-0

2022-03-18

Record: 0-0

2022-03-19

Record: 0-0

2022-03-20

Record: 0-0

2022-03-21

Record: 0-0

2022-03-22

Record: 0-0

2022-03-23

Record: 0-0

2022-03-24

Record: 0-0

2022-03-25

Record: 0-0

2022-03-26

Record: 0-0

2022-03-27

Record: 0-0

2022-03-28

Record: 0-0

2022-03-29

Record: 0-0

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 0-0
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 1-3

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 2-1

2022-05-07

Record: 6-1

2022-05-08

Record: 2-2

2022-05-09

Record: 2-3

2022-05-10

Record: 2-3

2022-05-11

Record: 2-2

2022-05-12

Record: 3-1

2022-05-13

Record: 1-0

2022-05-14

Record: 1-5

2022-05-15

Record: 3-6

2022-05-16

Record: 3-2

2022-05-17

Record: 3-1

2022-05-18

Record: 0-3

2022-05-19

Record: 4-0

2022-05-20

Record: 2-3

2022-05-21

Record: 2-2

2022-05-22

Record: 6-4

2022-05-23

Record: 0-3

2022-05-24

Record: 0-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기92
48.91%
매치 유형매치승률
일반 매치92
48.91%
게임 모드매치승률
자유 선택91
48.35%
진영매치승률
레디언트51
49.02%
다이어41
48.78%
지역매치승률
동남아시아92
48.91%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:657788266
이름마지막 사용
CroW™

최근 업데이트