observer

observer요약

최근 경기
61-45-1
기록
57.01%
승률
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
5
승률 %
20.00%
KDA
1.94
매치
5
승률 %
20.00%
KDA
1.95
매치
5
승률 %
60.00%
KDA
2.81
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
1.77
매치
5
승률 %
100.00%
KDA
9.56
매치
5
승률 %
40.00%
KDA
1.45
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
3.17
매치
4
승률 %
25.00%
KDA
1.90
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
3.67
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
4.33
최근 게임
영웅
요술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:40
KDA
8/8/16
영웅
혈귀
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:02:44
KDA
31/10/11
영웅
강령사제
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:59
KDA
14/12/13
영웅
스벤
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:54
KDA
5/6/10
영웅
파도사냥꾼
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:21
KDA
5/12/18
영웅
흡혈마
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:28
KDA
2/1/0
영웅
오거 마법사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:56
KDA
1/10/6
영웅
악령
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:52
KDA
5/13/6
영웅
용기사
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:34
KDA
6/5/13
영웅
슬라크
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:26
KDA
5/7/4
영웅
흡혈마
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:21
KDA
9/3/10
영웅
얼굴없는 전사
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:50
KDA
13/2/13
영웅
퍼지
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:00
KDA
8/14/13
영웅
유령 자객
알수 없음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:03
KDA
2/1/12
영웅
유령 자객
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:36
KDA
8/8/4
555 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2020-01-02

Record: 0-0

2020-01-03

Record: 0-0

2020-01-04

Record: 0-0

2020-01-05

Record: 0-0

2020-01-06

Record: 0-0

2020-01-07

Record: 0-0

2020-01-08

Record: 0-0

2020-01-09

Record: 0-0

2020-01-10

Record: 0-0

2020-01-11

Record: 0-0

2020-01-12

Record: 0-0

2020-01-13

Record: 0-0

2020-01-14

Record: 0-0

2020-01-15

Record: 0-0

2020-01-16

Record: 0-0

2020-01-17

Record: 0-0

2020-01-18

Record: 0-0

2020-01-19

Record: 0-0

2020-01-20

Record: 0-0

2020-01-21

Record: 0-0

2020-01-22

Record: 0-0

2020-01-23

Record: 0-0

2020-01-24

Record: 0-0

2020-01-25

Record: 0-0

2020-01-26

Record: 0-0

2020-01-27

Record: 0-0

2020-01-28

Record: 0-0

2020-01-29

Record: 0-0

2020-01-30

Record: 0-0

2020-01-31

Record: 0-0
2월

2020-02-01

Record: 0-0

2020-02-02

Record: 0-0

2020-02-03

Record: 0-0

2020-02-04

Record: 0-0

2020-02-05

Record: 0-0

2020-02-06

Record: 0-0

2020-02-07

Record: 0-0

2020-02-08

Record: 0-0

2020-02-09

Record: 0-0

2020-02-10

Record: 0-0

2020-02-11

Record: 0-0

2020-02-12

Record: 0-0

2020-02-13

Record: 0-0

2020-02-14

Record: 0-0

2020-02-15

Record: 0-0

2020-02-16

Record: 0-0

2020-02-17

Record: 0-0

2020-02-18

Record: 0-0

2020-02-19

Record: 0-0

2020-02-20

Record: 0-0

2020-02-21

Record: 0-0

2020-02-22

Record: 0-0

2020-02-23

Record: 0-0

2020-02-24

Record: 0-0

2020-02-25

Record: 0-0

2020-02-26

Record: 0-0

2020-02-27

Record: 0-0

2020-02-28

Record: 0-0

2020-02-29

Record: 0-0
3월

2020-03-01

Record: 0-0

2020-03-02

Record: 0-0

2020-03-03

Record: 0-0

2020-03-04

Record: 0-0

2020-03-05

Record: 0-0

2020-03-06

Record: 0-0

2020-03-07

Record: 0-0

2020-03-08

Record: 0-0

2020-03-09

Record: 0-0

2020-03-10

Record: 0-0

2020-03-11

Record: 0-0

2020-03-12

Record: 0-0

2020-03-13

Record: 0-0

2020-03-14

Record: 0-0

2020-03-15

Record: 0-0

2020-03-16

Record: 0-0

2020-03-17

Record: 0-0

2020-03-18

Record: 0-0

2020-03-19

Record: 0-0

2020-03-20

Record: 0-0

2020-03-21

Record: 0-0

2020-03-22

Record: 0-0

2020-03-23

Record: 0-0

2020-03-24

Record: 0-0

2020-03-25

Record: 0-0

2020-03-26

Record: 0-0

2020-03-27

Record: 0-0

2020-03-28

Record: 0-0

2020-03-29

Record: 0-0

2020-03-30

Record: 0-0

2020-03-31

Record: 0-0
4월

2020-04-01

Record: 0-0

2020-04-02

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기107
57.01%
기록되지 않은 경기5
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치107
57.01%
게임 모드매치승률
자유 선택93
55.91%
영웅 제한11
54.55%
그 외3
100.00%
진영매치승률
레디언트56
62.50%
다이어51
50.98%
지역매치승률
유럽 서부77
58.44%
유렵 동부30
53.33%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:66798657
이름마지막 사용
observer
smokesta
SmokeWeedEveryDay
destroyer

최근 업데이트