observer

observer요약

최근 경기
78-68-1
기록
53.06%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
86% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
50% 세이프레인
33% 오프레인
17% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
14%
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
8
승률 %
50.00%
KDA
2.44
매치
6
승률 %
83.33%
KDA
6.06
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
3.19
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
1.68
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.48
매치
5
승률 %
20.00%
KDA
1.95
매치
5
승률 %
60.00%
KDA
3.68
매치
5
승률 %
40.00%
KDA
1.45
매치
5
승률 %
20.00%
KDA
1.94
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
2.26
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
용기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:44
KDA
2/7/18
영웅
강령사제
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:17
KDA
8/5/9
영웅
현상금 사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:19
KDA
6/9/5
영웅
천갑검사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:21
KDA
2/1/10
영웅
천갑검사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:23
KDA
2/12/3
영웅
흡혈마
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:03
KDA
1/8/2
영웅
길쌈꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:52
KDA
0/5/4
영웅
군단 사령관
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
14:28
KDA
1/5/4
영웅
망령 제왕
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:14
KDA
1/8/16
영웅
혈귀
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:34
KDA
4/3/14
영웅
군단 사령관
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:19
KDA
0/9/2
영웅
군단 사령관
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:20
KDA
5/6/6
영웅
얼굴없는 전사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:18
KDA
4/9/4
영웅
스벤
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
37:56
KDA
13/8/7
영웅
스벤
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:29
KDA
5/10/1
730 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2020-07-25

Record: 0-0

2020-07-26

Record: 0-0

2020-07-27

Record: 0-0

2020-07-28

Record: 0-0

2020-07-29

Record: 0-0

2020-07-30

Record: 0-0

2020-07-31

Record: 0-0
8월

2020-08-01

Record: 0-0

2020-08-02

Record: 0-0

2020-08-03

Record: 0-0

2020-08-04

Record: 0-0

2020-08-05

Record: 0-0

2020-08-06

Record: 0-0

2020-08-07

Record: 0-0

2020-08-08

Record: 0-0

2020-08-09

Record: 0-0

2020-08-10

Record: 0-0

2020-08-11

Record: 0-0

2020-08-12

Record: 0-0

2020-08-13

Record: 0-0

2020-08-14

Record: 0-0

2020-08-15

Record: 0-0

2020-08-16

Record: 0-0

2020-08-17

Record: 0-0

2020-08-18

Record: 0-0

2020-08-19

Record: 0-0

2020-08-20

Record: 0-0

2020-08-21

Record: 0-0

2020-08-22

Record: 0-0

2020-08-23

Record: 0-0

2020-08-24

Record: 0-0

2020-08-25

Record: 0-0

2020-08-26

Record: 0-0

2020-08-27

Record: 0-0

2020-08-28

Record: 0-0

2020-08-29

Record: 0-0

2020-08-30

Record: 0-0

2020-08-31

Record: 0-0
9월

2020-09-01

Record: 0-0

2020-09-02

Record: 0-0

2020-09-03

Record: 0-0

2020-09-04

Record: 0-0

2020-09-05

Record: 0-0

2020-09-06

Record: 0-0

2020-09-07

Record: 0-0

2020-09-08

Record: 0-0

2020-09-09

Record: 0-0

2020-09-10

Record: 0-0

2020-09-11

Record: 0-0

2020-09-12

Record: 0-0

2020-09-13

Record: 0-0

2020-09-14

Record: 0-0

2020-09-15

Record: 0-0

2020-09-16

Record: 0-0

2020-09-17

Record: 0-0

2020-09-18

Record: 0-0

2020-09-19

Record: 0-0

2020-09-20

Record: 0-0

2020-09-21

Record: 0-0

2020-09-22

Record: 0-0

2020-09-23

Record: 0-0

2020-09-24

Record: 0-0

2020-09-25

Record: 4-2

2020-09-26

Record: 0-0

2020-09-27

Record: 0-0

2020-09-28

Record: 0-0

2020-09-29

Record: 8-1

2020-09-30

Record: 0-0
10월

2020-10-01

Record: 0-0

2020-10-02

Record: 0-0

2020-10-03

Record: 0-0

2020-10-04

Record: 3-9

2020-10-05

Record: 0-1

2020-10-06

Record: 0-2

2020-10-07

Record: 2-8

2020-10-08

Record: 0-0

2020-10-09

Record: 0-0

2020-10-10

Record: 0-0

2020-10-11

Record: 0-0

2020-10-12

Record: 0-0

2020-10-13

Record: 0-0

2020-10-14

Record: 0-0

2020-10-15

Record: 0-0

2020-10-16

Record: 0-0

2020-10-17

Record: 0-0

2020-10-18

Record: 0-0

2020-10-19

Record: 0-0

2020-10-20

Record: 0-0

2020-10-21

Record: 0-0

2020-10-22

Record: 0-0

2020-10-23

Record: 0-0

2020-10-24

Record: 0-0

2020-10-25

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기180
52.78%
기록되지 않은 경기5
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치180
52.78%
게임 모드매치승률
자유 선택133
51.88%
그 외14
64.29%
진영매치승률
다이어91
43.96%
레디언트89
61.80%
지역매치승률
유렵 동부103
48.54%
유럽 서부77
58.44%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC-
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:66798657
이름마지막 사용
observer
smokesta
SmokeWeedEveryDay
destroyer

최근 업데이트