Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
83% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
64% 미드레인
21% 세이프레인
11% 오프레인
4% 정글
0% 로밍
17%
지원 Breakdown:
53% 세이프레인
24% 오프레인
18% 로밍
6% 미드레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
25
승률 %
56.00%
KDA
4.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%25 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%25 미드레인
매치
12
승률 %
75.00%
KDA
4.34
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%10 세이프레인
 • 16.67%2 정글
매치
10
승률 %
60.00%
KDA
3.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%8 미드레인
 • 10.00%1 오프레인
 • 10.00%1 세이프레인
매치
9
승률 %
55.56%
KDA
4.18
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%9 미드레인
매치
9
승률 %
33.33%
KDA
2.52
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 77.78%7 지원
 • 22.22%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 55.56%5 세이프레인
 • 11.11%1 로밍
 • 11.11%1 정글
 • 11.11%1 미드레인
 • 11.11%1 오프레인
매치
8
승률 %
37.50%
KDA
2.78
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 85.71%6 핵심
 • 14.29%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.71%6 미드레인
 • 14.29%1 세이프레인
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
2.49
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 오프레인
 • 16.67%1 미드레인
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
3.69
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%3 세이프레인
 • 33.33%2 미드레인
 • 16.67%1 오프레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
2.33
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%2 핵심
 • 50.00%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%2 미드레인
 • 50.00%2 세이프레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
3.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 오프레인
최근 게임
영웅
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
38:15
KDA
8/6/2
영웅
그림자 마귀
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
54:31
KDA
20/9/12
영웅
성전사III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:38
KDA
8/10/12
영웅
폭풍령
성전사III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:00
KDA
12/8/15
영웅
퍼지
성전사III
결과
벼려짐
종류
일반 매치
Turbo
플레이
32:07
KDA
12/6/10
영웅
저격수
성전사II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:41
KDA
22/1/5
영웅
지진술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:34
KDA
9/13/10
영웅
원소술사
성전사II
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
59:06
KDA
10/6/19
영웅
그림자 마귀
성전사II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:11:45
KDA
20/12/10
영웅
성전사IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:39
KDA
19/6/7
영웅
성전사III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:02
KDA
16/1/18
영웅
퍼지
성전사III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:07
KDA
16/11/19
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
외계 침략자
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:53
KDA
18/9/14
영웅
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
59:33
KDA
37/9/26
685 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-09

Record: 2-1

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-1

2022-09-15

Record: 1-3

2022-09-16

Record: 2-3

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 1-0

2022-09-21

Record: 2-0

2022-09-22

Record: 1-0

2022-09-23

Record: 2-1

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 1-0

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-1
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 3-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 3-2

2022-10-06

Record: 4-2

2022-10-07

Record: 4-2

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-2

2022-10-18

Record: 2-2

2022-10-19

Record: 5-1

2022-10-20

Record: 2-4

2022-10-21

Record: 1-0

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 2-0

2022-10-27

Record: 3-1

2022-10-28

Record: 0-0

2022-10-29

Record: 0-0

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-1

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 1-1

2022-11-06

Record: 2-0

2022-11-07

Record: 2-2

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 1-2

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 2-3

2022-11-14

Record: 2-2

2022-11-15

Record: 1-2

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-1

2022-11-23

Record: 1-1

2022-11-24

Record: 1-0

2022-11-25

Record: 2-2

2022-11-26

Record: 0-0

2022-11-27

Record: 0-0

2022-11-28

Record: 1-1

2022-11-29

Record: 0-0

2022-11-30

Record: 1-1
12월

2022-12-01

Record: 0-1

2022-12-02

Record: 0-0

2022-12-03

Record: 0-0

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 0-1

2022-12-06

Record: 0-0

2022-12-07

Record: 0-0

2022-12-08

Record: 0-0

2022-12-09

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기189
52.38%
기록되지 않은 경기13
46.15%
매치 유형매치승률
일반 매치177
51.98%
랭크 매치10
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택132
53.79%
개별 선발16
50.00%
능력 조합2
100.00%
진영매치승률
다이어100
56.00%
레디언트89
48.31%
지역매치승률
동남아시아145
50.34%
대한민국44
59.09%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:683022193
이름마지막 사용
Ohaiyo-
Hwee-
Banned

최근 업데이트