Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 지원
로밍
지원 Breakdown:
100% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
38
승률 %
63.16%
KDA
3.60
매치
36
승률 %
52.78%
KDA
3.18
매치
36
승률 %
72.22%
KDA
3.70
역할
지원
    Ratio매치 역할
  • 100.00%1 지원
레인
Roaming
    Ratio매치 전선
  • 100.00%1 로밍
매치
34
승률 %
55.88%
KDA
4.38
매치
31
승률 %
58.06%
KDA
3.85
매치
28
승률 %
78.57%
KDA
5.87
매치
27
승률 %
81.48%
KDA
5.10
매치
25
승률 %
64.00%
KDA
5.47
매치
24
승률 %
62.50%
KDA
4.47
매치
23
승률 %
73.91%
KDA
4.55
최근 게임
영웅
복수 혼령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:12
KDA
2/3/8
영웅
복수 혼령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
58:03
KDA
2/13/26
영웅
침묵술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
39:07
KDA
4/4/15
영웅
얼음폭군
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
40:11
KDA
4/6/11
영웅
언다잉
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
37:41
KDA
2/8/20
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:33
KDA
3/4/6
영웅
수정의 여인
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
25:26
KDA
0/6/0
영웅
겨울 비룡
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
50:52
KDA
1/12/11
영웅
겨울 비룡
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
53:15
KDA
1/4/18
영웅
고대 영혼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
35:05
KDA
1/11/7
영웅
불사조
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:33
KDA
3/9/16
영웅
얼음폭군
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
50:42
KDA
2/9/30
영웅
그림자 주술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:12
KDA
3/8/14
영웅
그림자 악마
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
32:08
KDA
1/8/9
영웅
레슈락
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:41
KDA
5/9/22
2,085 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,055
59.81%
기록되지 않은 경기39
64.10%
매치 유형매치승률
토너먼트1,323
57.97%
일반 매치554
63.90%
랭크 매치178
60.67%
게임 모드매치승률
캡틴 모드1,302
58.06%
자유 선택723
63.62%
무작위 선발1
100.00%
진영매치승률
다이어1,121
60.66%
레디언트934
58.78%
지역매치승률
중국1,882
60.68%
그 외169
49.70%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:70076762
이름마지막 사용
iG.Q
CDEC.Q
7tou
谁跑是狗
你叫什么名字

최근 업데이트