Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
62% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
75% 미드레인
11% 오프레인
6% 정글
5% 세이프레인
3% 로밍
38% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
42% 세이프레인
34% 오프레인
11% 정글
8% 로밍
5% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
101
승률 %
64.36%
KDA
4.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.04%97 핵심
 • 3.96%4 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.12%89 미드레인
 • 11.88%12 로밍
매치
15
승률 %
60.00%
KDA
2.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 60.00%9 핵심
 • 40.00%6 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%10 미드레인
 • 26.67%4 오프레인
 • 6.67%1 세이프레인
매치
13
승률 %
69.23%
KDA
2.45
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 61.54%8 지원
 • 38.46%5 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 69.23%9 오프레인
 • 15.38%2 세이프레인
 • 7.69%1 로밍
 • 7.69%1 정글
매치
11
승률 %
63.64%
KDA
3.19
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 70.00%7 지원
 • 30.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 30.00%3 미드레인
 • 30.00%3 세이프레인
 • 20.00%2 로밍
 • 20.00%2 오프레인
매치
10
승률 %
40.00%
KDA
2.73
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 60.00%6 핵심
 • 40.00%4 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%6 미드레인
 • 20.00%2 오프레인
 • 20.00%2 세이프레인
매치
9
승률 %
44.44%
KDA
2.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 77.78%7 핵심
 • 22.22%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.89%8 미드레인
 • 11.11%1 세이프레인
매치
9
승률 %
33.33%
KDA
1.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 55.56%5 오프레인
 • 33.33%3 세이프레인
 • 11.11%1 정글
매치
7
승률 %
28.57%
KDA
1.75
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%3 오프레인
 • 33.33%2 정글
 • 16.67%1 로밍
매치
7
승률 %
57.14%
KDA
1.24
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 71.43%5 핵심
 • 28.57%2 지원
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 71.43%5 정글
 • 28.57%2 미드레인
매치
6
승률 %
33.33%
KDA
1.96
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 미드레인
 • 16.67%1 세이프레인
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:23
KDA
11/10/21
영웅
제우스
집정관II
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
50:53
KDA
8/11/17
영웅
땜장이
집정관III
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
48:04
KDA
12/4/8
영웅
침묵술사
집정관II
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
38:33
KDA
15/18/20
영웅
자이로콥터
집정관IV
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
49:25
KDA
11/11/25
영웅
퍼지
전설II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:37
KDA
4/19/34
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
50:15
KDA
13/8/24
영웅
퍼지
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
37:02
KDA
3/14/14
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
1:05:14
KDA
18/18/22
영웅
자이로콥터
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
53:19
KDA
9/15/18
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
56:15
KDA
16/15/26
영웅
루빅
거장I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
51:03
KDA
5/10/15
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
57:10
KDA
5/11/13
영웅
닉스 암살자
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:17
KDA
4/13/18
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:02
KDA
4/10/24
710 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 6-1

2022-09-22

Record: 4-5

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 5-2

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-3

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 2-5
10월

2022-10-01

Record: 7-1

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 1-4

2022-10-04

Record: 5-3

2022-10-05

Record: 6-0

2022-10-06

Record: 3-3

2022-10-07

Record: 1-4

2022-10-08

Record: 4-2

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 2-1

2022-10-13

Record: 3-5

2022-10-14

Record: 1-4

2022-10-15

Record: 5-3

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 4-2

2022-10-18

Record: 3-4

2022-10-19

Record: 0-0

2022-10-20

Record: 3-0

2022-10-21

Record: 2-3

2022-10-22

Record: 0-4

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 1-0

2022-10-27

Record: 2-1

2022-10-28

Record: 3-3

2022-10-29

Record: 3-3

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 2-0
11월

2022-11-01

Record: 2-1

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 1-0

2022-11-04

Record: 2-6

2022-11-05

Record: 6-1

2022-11-06

Record: 1-0

2022-11-07

Record: 1-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 1-0

2022-11-10

Record: 1-0

2022-11-11

Record: 1-1

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-1

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-1

2022-11-19

Record: 0-2

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 1-1

2022-11-27

Record: 2-0

2022-11-28

Record: 0-1

2022-11-29

Record: 0-0

2022-11-30

Record: 2-1
12월

2022-12-01

Record: 2-2

2022-12-02

Record: 0-4

2022-12-03

Record: 5-1

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 1-3

2022-12-07

Record: 2-2

2022-12-08

Record: 4-2

2022-12-09

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기230
54.35%
기록되지 않은 경기17
64.71%
매치 유형매치승률
일반 매치165
53.94%
랭크 매치65
55.38%
게임 모드매치승률
자유 선택230
54.35%
진영매치승률
레디언트123
51.22%
다이어107
57.94%
지역매치승률
동남아시아218
54.59%
그 외12
50.00%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:713841199
이름마지막 사용
ahaha
TSGSL
penge mmr
sd
gg

최근 업데이트