Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
70% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
63% 세이프레인
27% 오프레인
5% 로밍
4% 미드레인
2% 정글
30% 핵심
핵심 Breakdown:
46% 오프레인
33% 미드레인
8% 정글
8% 세이프레인
4% 로밍
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
11
승률 %
45.45%
KDA
3.63
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 90.00%9 지원
 • 10.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.00%7 세이프레인
 • 30.00%3 오프레인
매치
8
승률 %
37.50%
KDA
3.49
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 87.50%7 지원
 • 12.50%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%4 오프레인
 • 25.00%2 로밍
 • 25.00%2 세이프레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
3.60
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 75.00%3 지원
 • 25.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%2 세이프레인
 • 25.00%1 미드레인
 • 25.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
0.00%
KDA
2.33
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 66.67%2 지원
 • 33.33%1 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 33.33%1 로밍
 • 33.33%1 오프레인
 • 33.33%1 세이프레인
매치
3
승률 %
100.00%
KDA
5.38
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 오프레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
4.59
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
100.00%
KDA
5.40
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 66.67%2 지원
 • 33.33%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 오프레인
 • 33.33%1 정글
매치
3
승률 %
0.00%
KDA
2.74
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
3.13
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
2.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:27
KDA
1/7/14
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
요술사
전설II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
58:18
KDA
14/10/10
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:11
KDA
8/6/7
영웅
겨울 비룡
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:53
KDA
8/2/15
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:14
KDA
7/11/12
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
48:32
KDA
6/7/18
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:50
KDA
6/8/18
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:58
KDA
6/6/11
영웅
루빅
전설IV
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:22
KDA
8/6/7
영웅
저격수
전설III
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:42
KDA
2/9/10
영웅
슬라크
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:30
KDA
9/4/2
영웅
원소술사
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:13
KDA
9/7/16
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:05
KDA
16/6/10
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
14:05
KDA
0/1/0
425 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 0-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 0-0

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 0-0

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 5-4

2022-09-17

Record: 7-6

2022-09-18

Record: 5-7

2022-09-19

Record: 5-5

2022-09-20

Record: 3-4

2022-09-21

Record: 6-3

2022-09-22

Record: 9-4

2022-09-23

Record: 4-7

2022-09-24

Record: 1-5

2022-09-25

Record: 0-1

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기91
49.45%
기록되지 않은 경기5
60.00%
매치 유형매치승률
일반 매치91
49.45%
게임 모드매치승률
자유 선택91
49.45%
진영매치승률
다이어49
38.78%
레디언트42
61.90%
지역매치승률
러시아18
44.44%
유렵 동부12
58.33%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:717220748
이름마지막 사용
M4ru-
M4ru- 4/5
Maru-
Dryad
12345

최근 업데이트