Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
86% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
75% 미드레인
21% 세이프레인
4% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
14%
지원 Breakdown:
75% 세이프레인
25% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
11
승률 %
72.73%
KDA
4.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%11 미드레인
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
2.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
2.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
4.45
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
3.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
3.91
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
3.08
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
1.17
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
3.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.17
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:51
KDA
3/7/5
영웅
원소술사
집정관III
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:57
KDA
5/6/24
영웅
퍼지
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:00
KDA
0/12/14
영웅
원소술사
집정관V
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:45
KDA
3/13/4
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:57
KDA
3/9/3
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
55:19
KDA
14/10/25
영웅
원소술사
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:30
KDA
10/4/18
영웅
슬라크
전설I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:00:55
KDA
13/11/12
영웅
레슈락
집정관III
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:09
KDA
0/3/3
영웅
제우스
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:58
KDA
2/8/16
영웅
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:52
KDA
6/5/9
영웅
집정관III
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:45
KDA
11/6/17
영웅
늑대인간
집정관III
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
51:04
KDA
9/9/24
영웅
외계 침략자
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:08
KDA
10/6/16
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
52:35
KDA
13/2/23
305 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-0

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-0

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-0

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 0-0

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-0

2022-10-27

Record: 0-0

2022-10-28

Record: 0-0

2022-10-29

Record: 0-0

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 1-0

2022-11-17

Record: 2-1

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 5-2

2022-11-21

Record: 2-2

2022-11-22

Record: 1-2

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 3-2

2022-11-25

Record: 3-4

2022-11-26

Record: 1-1

2022-11-27

Record: 0-0

2022-11-28

Record: 0-0

2022-11-29

Record: 0-0

2022-11-30

Record: 0-0
12월

2022-12-01

Record: 0-0

2022-12-02

Record: 0-0

2022-12-03

Record: 0-0

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 0-0

2022-12-07

Record: 0-0

2022-12-08

Record: 0-0

2022-12-09

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기32
56.25%
기록되지 않은 경기2
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치32
56.25%
게임 모드매치승률
자유 선택32
56.25%
진영매치승률
레디언트17
41.18%
다이어15
73.33%
지역매치승률
동남아시아32
56.25%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:736794802
이름마지막 사용
syumay69

최근 업데이트