Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
94% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
68% 미드레인
19% 세이프레인
13% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
67% 오프레인
17% 미드레인
17% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
277
승률 %
65.70%
KDA
4.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.62%265 핵심
 • 0.38%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.25%264 미드레인
 • 0.75%2 세이프레인
매치
94
승률 %
52.13%
KDA
3.46
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 93.41%85 핵심
 • 6.59%6 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.80%89 미드레인
 • 2.20%2 오프레인
매치
40
승률 %
42.50%
KDA
3.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%39 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%39 세이프레인
매치
39
승률 %
53.85%
KDA
3.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.30%36 핵심
 • 2.70%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%37 미드레인
매치
29
승률 %
51.72%
KDA
4.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%29 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%29 세이프레인
매치
26
승률 %
42.31%
KDA
4.34
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%26 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.15%25 세이프레인
 • 3.85%1 오프레인
매치
24
승률 %
41.67%
KDA
2.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.48%19 미드레인
 • 4.76%1 로밍
 • 4.76%1 세이프레인
매치
21
승률 %
76.19%
KDA
3.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%21 세이프레인
매치
21
승률 %
28.57%
KDA
2.62
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.24%20 핵심
 • 4.76%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.24%20 미드레인
 • 4.76%1 오프레인
매치
20
승률 %
35.00%
KDA
2.66
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%20 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.00%18 세이프레인
 • 10.00%2 미드레인
최근 게임
영웅
Lina
거장I
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
38:02
KDA
7/5/6
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
32:17
KDA
24/4/17
영웅
Leshrac
신II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:34
KDA
14/5/24
영웅
Riki
신III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
20:14
KDA
1/3/1
영웅
Slark
신III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:22
KDA
1/5/9
영웅
Leshrac
신III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:21
KDA
1/8/0
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:11:35
KDA
24/12/33
영웅
Leshrac
거장III
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
36:10
KDA
3/9/14
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:08
KDA
8/6/3
영웅
Puck
신III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:03
KDA
3/7/3
영웅
Leshrac
거장III
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
43:21
KDA
12/11/11
영웅
Lifestealer
거장II
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
38:16
KDA
6/3/7
영웅
Lina
신V
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
34:26
KDA
11/9/17
영웅
Leshrac
신IV
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
43:00
KDA
13/7/17
영웅
Lina
거장III
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
45:41
KDA
13/11/9
2,065 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2024-01-24

Record: 4-1

2024-01-25

Record: 2-1

2024-01-26

Record: 3-0

2024-01-27

Record: 3-1

2024-01-28

Record: 2-2

2024-01-29

Record: 0-2

2024-01-30

Record: 0-0

2024-01-31

Record: 0-0
2월

2024-02-01

Record: 4-2

2024-02-02

Record: 2-3

2024-02-03

Record: 7-1

2024-02-04

Record: 5-4

2024-02-05

Record: 6-3

2024-02-06

Record: 5-4

2024-02-07

Record: 3-4

2024-02-08

Record: 4-2

2024-02-09

Record: 2-4

2024-02-10

Record: 3-2

2024-02-11

Record: 9-6

2024-02-12

Record: 6-2

2024-02-13

Record: 3-5

2024-02-14

Record: 2-2

2024-02-15

Record: 5-3

2024-02-16

Record: 4-4

2024-02-17

Record: 2-2

2024-02-18

Record: 1-2

2024-02-19

Record: 2-1

2024-02-20

Record: 3-3

2024-02-21

Record: 1-1

2024-02-22

Record: 0-2

2024-02-23

Record: 0-4

2024-02-24

Record: 4-3

2024-02-25

Record: 4-3

2024-02-26

Record: 1-3

2024-02-27

Record: 1-3

2024-02-28

Record: 2-0

2024-02-29

Record: 2-4
3월

2024-03-01

Record: 2-2

2024-03-02

Record: 3-6

2024-03-03

Record: 4-7

2024-03-04

Record: 1-3

2024-03-05

Record: 0-0

2024-03-06

Record: 0-0

2024-03-07

Record: 0-0

2024-03-08

Record: 2-1

2024-03-09

Record: 2-2

2024-03-10

Record: 0-3

2024-03-11

Record: 1-1

2024-03-12

Record: 1-2

2024-03-13

Record: 0-1

2024-03-14

Record: 0-0

2024-03-15

Record: 1-0

2024-03-16

Record: 0-1

2024-03-17

Record: 2-5

2024-03-18

Record: 2-0

2024-03-19

Record: 0-1

2024-03-20

Record: 1-0

2024-03-21

Record: 0-1

2024-03-22

Record: 0-0

2024-03-23

Record: 0-0

2024-03-24

Record: 0-1

2024-03-25

Record: 0-1

2024-03-26

Record: 0-0

2024-03-27

Record: 0-1

2024-03-28

Record: 0-0

2024-03-29

Record: 0-0

2024-03-30

Record: 1-1

2024-03-31

Record: 1-1
4월

2024-04-01

Record: 0-0

2024-04-02

Record: 1-1

2024-04-03

Record: 1-0

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 1-0

2024-04-06

Record: 1-0

2024-04-07

Record: 5-2

2024-04-08

Record: 3-1

2024-04-09

Record: 0-1

2024-04-10

Record: 0-0

2024-04-11

Record: 0-2

2024-04-12

Record: 0-0

2024-04-13

Record: 1-0

2024-04-14

Record: 3-2

2024-04-15

Record: 0-0

2024-04-16

Record: 0-0

2024-04-17

Record: 2-0

2024-04-18

Record: 0-0

2024-04-19

Record: 0-0

2024-04-20

Record: 1-1

2024-04-21

Record: 0-1

2024-04-22

Record: 0-1

2024-04-23

Record: 2-4

2024-04-24

Record: 2-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,022
49.22%
기록되지 않은 경기29
44.83%
매치 유형매치승률
랭크 매치816
50.86%
일반 매치206
42.72%
게임 모드매치승률
자유 선택970
50.31%
개별 선발2
100.00%
진영매치승률
레디언트515
50.87%
다이어507
47.53%
지역매치승률
러시아678
48.97%
유렵 동부79
55.70%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:757972641
이름마지막 사용
)))
злые птички
i reject humanity
XDDDDDD
endlessfearxd

최근 업데이트