Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
69% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
44% 미드레인
41% 오프레인
14% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
31% 지원
오프레인
지원 Breakdown:
61% 오프레인
35% 세이프레인
3% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
247
승률 %
51.01%
KDA
3.44
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 88.65%125 핵심
 • 11.35%16 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.27%116 미드레인
 • 16.31%23 오프레인
 • 0.71%1 로밍
 • 0.71%1 세이프레인
매치
121
승률 %
61.98%
KDA
4.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.88%31 핵심
 • 3.13%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.75%30 미드레인
 • 3.13%1 오프레인
 • 3.13%1 세이프레인
매치
114
승률 %
48.25%
KDA
3.32
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 88.00%22 핵심
 • 12.00%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.00%16 미드레인
 • 20.00%5 오프레인
 • 16.00%4 세이프레인
매치
107
승률 %
57.01%
KDA
2.71
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%27 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 33.33%9 정글
 • 25.93%7 세이프레인
 • 18.52%5 오프레인
 • 14.81%4 로밍
 • 7.41%2 미드레인
매치
107
승률 %
66.36%
KDA
3.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 84.85%28 핵심
 • 15.15%5 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 57.58%19 미드레인
 • 33.33%11 오프레인
 • 9.09%3 세이프레인
매치
104
승률 %
47.12%
KDA
2.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 91.67%11 핵심
 • 8.33%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 58.33%7 미드레인
 • 33.33%4 오프레인
 • 8.33%1 세이프레인
매치
103
승률 %
42.72%
KDA
1.96
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 87.10%27 핵심
 • 12.90%4 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.52%20 오프레인
 • 16.13%5 정글
 • 9.68%3 로밍
 • 6.45%2 세이프레인
 • 3.23%1 미드레인
매치
102
승률 %
58.82%
KDA
2.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 90.48%19 핵심
 • 9.52%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 76.19%16 오프레인
 • 19.05%4 정글
 • 4.76%1 세이프레인
매치
102
승률 %
62.75%
KDA
3.71
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.97%32 핵심
 • 3.03%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 87.88%29 세이프레인
 • 9.09%3 미드레인
 • 3.03%1 로밍
매치
96
승률 %
54.17%
KDA
3.19
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 81.25%13 핵심
 • 18.75%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 56.25%9 미드레인
 • 31.25%5 오프레인
 • 12.50%2 세이프레인
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
36:24
KDA
11/4/15
영웅
마그누스
전설II
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
45:09
KDA
4/7/12
영웅
레이저
전설I
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
39:29
KDA
9/3/20
영웅
제우스
전설II
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
55:30
KDA
17/3/30
영웅
박쥐기수
성전사V
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
25:47
KDA
5/5/12
영웅
박쥐기수
성전사IV
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:03
KDA
4/11/20
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
54:49
KDA
4/8/24
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
34:00
KDA
1/12/11
영웅
지하군주
성전사II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:45
KDA
8/11/16
영웅
닉스 암살자
집정관II
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
41:00
KDA
1/16/11
영웅
흑마법사
전설II
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
37:45
KDA
2/7/21
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
42:24
KDA
6/9/13
영웅
흑마법사
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:40
KDA
6/11/14
영웅
고대 티탄
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:33
KDA
9/2/12
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
52:08
KDA
10/4/12
5,450 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-1

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 1-0

2022-06-30

Record: 2-1
7월

2022-07-01

Record: 4-0

2022-07-02

Record: 3-2

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-2

2022-07-07

Record: 2-2

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 1-0

2022-07-26

Record: 1-1

2022-07-27

Record: 2-1

2022-07-28

Record: 1-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-1
8월

2022-08-01

Record: 0-4

2022-08-02

Record: 0-2

2022-08-03

Record: 2-0

2022-08-04

Record: 0-1

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 3-0

2022-08-17

Record: 0-2

2022-08-18

Record: 0-2

2022-08-19

Record: 2-0

2022-08-20

Record: 4-3

2022-08-21

Record: 4-1

2022-08-22

Record: 0-2

2022-08-23

Record: 2-1

2022-08-24

Record: 2-3

2022-08-25

Record: 3-1

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 3-0

2022-08-29

Record: 2-1

2022-08-30

Record: 2-0

2022-08-31

Record: 1-1
9월

2022-09-01

Record: 1-1

2022-09-02

Record: 1-2

2022-09-03

Record: 6-6

2022-09-04

Record: 2-4

2022-09-05

Record: 0-3

2022-09-06

Record: 1-0

2022-09-07

Record: 0-2

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 1-1

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 2-0

2022-09-13

Record: 1-3

2022-09-14

Record: 2-1

2022-09-15

Record: 1-2

2022-09-16

Record: 1-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 2-4

2022-09-19

Record: 0-2

2022-09-20

Record: 1-1

2022-09-21

Record: 1-2

2022-09-22

Record: 1-2

2022-09-23

Record: 0-1

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 3-0

2022-09-26

Record: 2-0

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기5,243
51.50%
기록되지 않은 경기369
29.54%
매치 유형매치승률
일반 매치2,943
51.68%
랭크 매치2,046
51.17%
그 외46
23.91%
게임 모드매치승률
자유 선택4,299
51.71%
그 외291
45.02%
진영매치승률
레디언트2,636
53.11%
다이어2,607
49.87%
지역매치승률
유럽 서부3,664
51.99%
그 외542
50.74%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
Zayto
Zayto 9
66.67%
닉네임STEAM_0:0:76984902
이름마지막 사용
Myhalis
Slash
[SHVR] Myhalis
ExpElliArmUs
Chab

최근 업데이트