Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
62% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
97% 오프레인
3% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
38% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
55% 세이프레인
34% 오프레인
8% 정글
3% 로밍
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
309
승률 %
58.90%
KDA
2.97
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 61.62%114 핵심
 • 38.38%71 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.38%145 오프레인
 • 10.81%20 로밍
 • 7.57%14 세이프레인
 • 3.24%6 미드레인
매치
203
승률 %
49.26%
KDA
2.30
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 89.88%151 지원
 • 10.12%17 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 29.76%50 로밍
 • 29.76%50 오프레인
 • 16.07%27 미드레인
 • 14.29%24 세이프레인
 • 10.12%17 정글
매치
191
승률 %
61.26%
KDA
2.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.83%61 핵심
 • 3.17%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.83%61 오프레인
 • 1.59%1 로밍
 • 1.59%1 세이프레인
매치
188
승률 %
58.51%
KDA
1.89
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 72.73%24 지원
 • 27.27%9 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 51.52%17 오프레인
 • 45.45%15 세이프레인
 • 3.03%1 미드레인
매치
145
승률 %
57.93%
KDA
2.87
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 85.00%102 지원
 • 15.00%18 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.83%61 오프레인
 • 23.33%28 세이프레인
 • 16.67%20 로밍
 • 5.00%6 정글
 • 4.17%5 미드레인
매치
115
승률 %
53.91%
KDA
2.35
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 79.17%57 지원
 • 20.83%15 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 31.94%23 로밍
 • 31.94%23 오프레인
 • 13.89%10 세이프레인
 • 11.11%8 정글
 • 11.11%8 미드레인
매치
108
승률 %
63.89%
KDA
2.77
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 91.07%51 지원
 • 8.93%5 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 46.43%26 세이프레인
 • 37.50%21 오프레인
 • 7.14%4 로밍
 • 7.14%4 미드레인
 • 1.79%1 정글
매치
107
승률 %
55.14%
KDA
1.93
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 91.30%21 지원
 • 8.70%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 69.57%16 세이프레인
 • 17.39%4 오프레인
 • 8.70%2 로밍
 • 4.35%1 미드레인
매치
101
승률 %
56.44%
KDA
2.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 78.38%29 핵심
 • 21.62%8 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.38%29 오프레인
 • 16.22%6 세이프레인
 • 2.70%1 로밍
 • 2.70%1 정글
매치
98
승률 %
45.92%
KDA
2.07
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%57 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 61.40%35 세이프레인
 • 21.05%12 오프레인
 • 10.53%6 로밍
 • 7.02%4 정글
최근 게임
영웅
스벤
집정관V
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
21:23
KDA
0/9/7
영웅
취권도사
집정관IV
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
15:40
KDA
1/4/0
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
36:07
KDA
0/9/29
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
1:02:37
KDA
14/10/17
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
44:35
KDA
7/9/23
영웅
원시 야수
집정관V
결과
승리
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
37:13
KDA
6/7/12
영웅
자키로
전설I
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
24:59
KDA
3/9/3
영웅
군단 사령관
집정관IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
40:47
KDA
6/10/16
영웅
모래 제왕
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
22:38
KDA
4/4/13
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
43:51
KDA
6/12/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
48:48
KDA
4/9/22
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
47:03
KDA
12/11/16
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
32:35
KDA
0/12/17
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
31:54
KDA
1/10/3
영웅
태엽장이
집정관II
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
28:17
KDA
4/11/5
3,860 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 1-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-1

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 1-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,959
53.42%
기록되지 않은 경기289
89.62%
매치 유형매치승률
일반 매치2,697
53.21%
랭크 매치1,052
55.13%
그 외93
46.24%
게임 모드매치승률
자유 선택2,961
54.37%
그 외724
52.62%
진영매치승률
다이어2,000
51.85%
레디언트1,959
55.03%
지역매치승률
미국 동부3,437
53.48%
미국 서부519
52.99%
유럽 서부3
66.67%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:79043045
이름마지막 사용
Papa ZEN
Papa Zen
Mr.ZEN (Positive ...
Mr.ZEN
ZEN

최근 업데이트