Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
71% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
71% 오프레인
15% 미드레인
13% 세이프레인
1% 로밍
0% 정글
29% 지원
지원 Breakdown:
48% 세이프레인
31% 오프레인
14% 로밍
7% 미드레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
810
승률 %
52.35%
KDA
5.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.91%729 핵심
 • 1.09%8 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.67%683 미드레인
 • 4.61%34 세이프레인
 • 2.04%15 오프레인
 • 0.54%4 로밍
 • 0.14%1 정글
매치
698
승률 %
54.58%
KDA
5.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.00%593 핵심
 • 1.00%6 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.32%547 미드레인
 • 7.68%46 오프레인
 • 0.83%5 세이프레인
 • 0.17%1 로밍
매치
529
승률 %
54.25%
KDA
6.39
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.61%511 핵심
 • 0.39%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.84%466 세이프레인
 • 4.29%22 오프레인
 • 4.09%21 미드레인
 • 0.39%2 로밍
 • 0.39%2 정글
매치
527
승률 %
50.47%
KDA
6.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 93.06%456 핵심
 • 6.94%34 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 63.47%311 미드레인
 • 27.55%135 오프레인
 • 5.71%28 세이프레인
 • 3.27%16 로밍
매치
515
승률 %
55.34%
KDA
6.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%465 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.69%431 세이프레인
 • 5.16%24 미드레인
 • 1.72%8 오프레인
 • 0.22%1 로밍
 • 0.22%1 정글
매치
484
승률 %
52.07%
KDA
4.64
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 90.08%436 핵심
 • 9.92%48 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 56.61%274 오프레인
 • 35.12%170 미드레인
 • 5.58%27 세이프레인
 • 1.65%8 로밍
 • 1.03%5 정글
매치
465
승률 %
46.45%
KDA
3.12
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 60.94%273 핵심
 • 39.06%175 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 44.87%201 오프레인
 • 34.82%156 미드레인
 • 10.71%48 로밍
 • 7.14%32 세이프레인
 • 2.46%11 정글
매치
440
승률 %
53.86%
KDA
4.32
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.84%425 핵심
 • 1.16%5 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 40.93%176 오프레인
 • 30.23%130 미드레인
 • 25.12%108 세이프레인
 • 2.79%12 정글
 • 0.93%4 로밍
매치
427
승률 %
57.61%
KDA
7.23
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.02%396 핵심
 • 1.98%8 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.69%326 미드레인
 • 10.15%41 오프레인
 • 7.43%30 세이프레인
 • 1.73%7 로밍
매치
420
승률 %
54.29%
KDA
5.51
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%401 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.04%337 세이프레인
 • 11.72%47 미드레인
 • 3.99%16 오프레인
 • 0.25%1 로밍
최근 게임
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:58
KDA
4/8/10
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:19
KDA
7/6/21
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:21
KDA
5/6/9
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:01
KDA
5/9/12
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:11
KDA
4/3/13
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:20
KDA
2/5/3
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:04
KDA
20/0/16
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
36:50
KDA
9/2/17
영웅
전설III
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
29:24
KDA
17/4/9
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
31:01
KDA
11/4/12
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:12
KDA
8/6/7
영웅
퍼지
신III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:15
KDA
8/8/8
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:54
KDA
7/4/14
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:45
KDA
12/2/19
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:23
KDA
1/9/2
7,085 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 3-1

2022-05-16

Record: 1-1

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-2

2022-08-06

Record: 3-3

2022-08-07

Record: 6-1

2022-08-08

Record: 4-4

2022-08-09

Record: 5-1

2022-08-10

Record: 1-3

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기18,992
51.90%
기록되지 않은 경기155
27.74%
매치 유형매치승률
일반 매치10,261
53.15%
랭크 매치8,709
50.37%
토너먼트2
0.00%
게임 모드매치승률
자유 선택18,389
51.76%
그 외403
56.33%
진영매치승률
다이어9,703
50.09%
레디언트9,289
53.79%
지역매치승률
미국 동부13,016
51.61%
유럽 서부3,027
52.06%
미국 서부2,881
53.18%
그 외41
48.78%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:80722239
이름마지막 사용
Big Johnson
Pick am = afk
4fun only
zzz
Last pick or idc

최근 업데이트