Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
97% 핵심
세이프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
76% 세이프레인
20% 미드레인
3% 오프레인
1% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
33% 로밍
33% 정글
33% 오프레인
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
377
승률 %
57.03%
KDA
5.19
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%238 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.93%195 세이프레인
 • 16.81%40 미드레인
 • 0.84%2 오프레인
 • 0.42%1 정글
매치
369
승률 %
58.54%
KDA
5.31
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%255 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.55%236 세이프레인
 • 5.88%15 미드레인
 • 1.57%4 오프레인
매치
231
승률 %
61.47%
KDA
5.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.91%91 핵심
 • 1.09%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.48%86 미드레인
 • 4.35%4 세이프레인
 • 2.17%2 오프레인
매치
224
승률 %
61.16%
KDA
5.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%119 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.32%117 세이프레인
 • 1.68%2 오프레인
매치
220
승률 %
58.18%
KDA
5.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%114 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.37%111 세이프레인
 • 1.75%2 오프레인
 • 0.88%1 미드레인
매치
208
승률 %
59.13%
KDA
5.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.21%125 핵심
 • 0.79%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 67.46%85 미드레인
 • 30.95%39 세이프레인
 • 0.79%1 정글
 • 0.79%1 오프레인
매치
196
승률 %
50.51%
KDA
5.14
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%120 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.83%115 세이프레인
 • 2.50%3 미드레인
 • 1.67%2 오프레인
매치
179
승률 %
50.28%
KDA
5.03
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%117 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.68%71 세이프레인
 • 35.04%41 미드레인
 • 4.27%5 정글
매치
170
승률 %
57.65%
KDA
4.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%120 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.17%119 세이프레인
 • 0.83%1 미드레인
매치
159
승률 %
55.35%
KDA
5.06
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%103 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.29%93 세이프레인
 • 6.80%7 미드레인
 • 1.94%2 오프레인
 • 0.97%1 로밍
최근 게임
영웅
가면무사
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
51:55
KDA
7/7/15
영웅
망령 제왕
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
34:43
KDA
2/3/10
영웅
원숭이 왕
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
35:27
KDA
1/7/10
영웅
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
44:13
KDA
12/3/25
영웅
혈귀
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:17
KDA
4/1/7
영웅
우르사
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:13
KDA
15/2/11
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
19:35
KDA
1/7/5
영웅
연금술사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:08
KDA
9/2/15
영웅
암살 기사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:45
KDA
3/11/3
영웅
모플링
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:24
KDA
22/1/7
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:09
KDA
10/8/9
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
18:08
KDA
3/2/4
영웅
불꽃령
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:56
KDA
14/2/17
영웅
가면무사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:56
KDA
7/5/6
영웅
모플링
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
50:28
KDA
10/6/10
6,095 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 2-3

2022-05-16

Record: 2-2

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 3-3

2022-05-19

Record: 0-1

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-1

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 3-1

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-2

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 3-3

2022-06-03

Record: 3-7

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-2

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 2-3

2022-06-10

Record: 2-1

2022-06-11

Record: 2-1

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-2

2022-06-14

Record: 3-5

2022-06-15

Record: 5-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 2-2

2022-06-18

Record: 1-0

2022-06-19

Record: 1-2

2022-06-20

Record: 1-0

2022-06-21

Record: 4-0

2022-06-22

Record: 1-3

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 4-3

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 1-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 1-0

2022-07-13

Record: 3-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 1-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-1

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-1

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 3-4

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-2

2022-08-04

Record: 0-1

2022-08-05

Record: 4-3

2022-08-06

Record: 3-0

2022-08-07

Record: 2-1

2022-08-08

Record: 2-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 2-2

2022-08-11

Record: 1-2

2022-08-12

Record: 4-2

2022-08-13

Record: 0-1

2022-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기8,350
57.99%
기록되지 않은 경기216
35.19%
매치 유형매치승률
랭크 매치5,171
54.81%
일반 매치1,667
59.15%
토너먼트831
62.82%
사용자 지정287
74.91%
게임 모드매치승률
자유 선택6,041
55.06%
캡틴 모드1,135
65.73%
그 외754
68.30%
진영매치승률
다이어4,235
55.23%
레디언트4,115
60.83%
지역매치승률
유럽 서부4,571
58.15%
러시아1,373
62.93%
유렵 동부708
57.34%
그 외79
53.16%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:83988364
이름마지막 사용
3$ is 3$
ePiC!!!!!
no more new places
lft overthrow (pl...
Aware

최근 업데이트