Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
93% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
81% 오프레인
11% 미드레인
7% 세이프레인
1% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
57% 세이프레인
29% 오프레인
14% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
280
승률 %
61.79%
KDA
3.57
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%102 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 58.82%60 미드레인
 • 38.24%39 세이프레인
 • 1.96%2 오프레인
 • 0.98%1 로밍
매치
169
승률 %
47.34%
KDA
2.70
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%31 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%31 미드레인
매치
145
승률 %
44.14%
KDA
2.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%23 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 73.91%17 세이프레인
 • 21.74%5 미드레인
 • 4.35%1 오프레인
매치
125
승률 %
59.20%
KDA
3.47
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%47 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.87%46 오프레인
 • 2.13%1 정글
매치
112
승률 %
48.21%
KDA
3.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%32 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.88%31 세이프레인
 • 3.13%1 미드레인
매치
109
승률 %
59.63%
KDA
2.96
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.28%57 핵심
 • 1.72%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.28%57 오프레인
 • 1.72%1 로밍
매치
98
승률 %
58.16%
KDA
3.37
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%37 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.30%36 오프레인
 • 2.70%1 미드레인
매치
95
승률 %
49.47%
KDA
3.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%11 미드레인
매치
81
승률 %
60.49%
KDA
3.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%29 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 72.41%21 세이프레인
 • 17.24%5 미드레인
 • 10.34%3 오프레인
매치
79
승률 %
45.57%
KDA
2.66
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 79.41%27 핵심
 • 20.59%7 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 73.53%25 오프레인
 • 14.71%5 세이프레인
 • 11.76%4 미드레인
최근 게임
영웅
닉스 암살자
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x3
개별 선발
플레이
33:13
KDA
3/4/20
영웅
죽음의 예언자
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x3
개별 선발
플레이
24:47
KDA
2/9/0
영웅
메두사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x2
개별 선발
플레이
37:02
KDA
5/4/9
영웅
땜장이
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x2
개별 선발
플레이
26:25
KDA
6/4/7
영웅
용기사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:51
KDA
9/9/14
영웅
리나
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
56:17
KDA
0/6/0
영웅
클링츠
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
56:19
KDA
0/12/0
영웅
클링츠
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
01:22
KDA
0/0/0
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:35
KDA
0/5/6
영웅
가면무사
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
57:12
KDA
0/9/0
영웅
가면무사
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
06:29
KDA
0/3/0
영웅
벌목꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:35
KDA
3/11/11
영웅
모래 제왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:30
KDA
12/2/13
영웅
가면무사
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
09:49
KDA
0/4/0
영웅
맹독사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:37
KDA
13/11/26
5,940 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2021-10-29

Record: 1-0

2021-10-30

Record: 0-0

2021-10-31

Record: 0-0
11월

2021-11-01

Record: 1-0

2021-11-02

Record: 0-1

2021-11-03

Record: 0-0

2021-11-04

Record: 0-1

2021-11-05

Record: 1-0

2021-11-06

Record: 0-2

2021-11-07

Record: 0-0

2021-11-08

Record: 0-0

2021-11-09

Record: 0-0

2021-11-10

Record: 0-0

2021-11-11

Record: 0-0

2021-11-12

Record: 0-0

2021-11-13

Record: 0-0

2021-11-14

Record: 0-0

2021-11-15

Record: 0-0

2021-11-16

Record: 0-0

2021-11-17

Record: 0-0

2021-11-18

Record: 1-0

2021-11-19

Record: 1-0

2021-11-20

Record: 0-0

2021-11-21

Record: 0-0

2021-11-22

Record: 0-1

2021-11-23

Record: 0-0

2021-11-24

Record: 0-0

2021-11-25

Record: 0-0

2021-11-26

Record: 0-0

2021-11-27

Record: 3-1

2021-11-28

Record: 0-2

2021-11-29

Record: 0-0

2021-11-30

Record: 0-0
12월

2021-12-01

Record: 0-0

2021-12-02

Record: 0-0

2021-12-03

Record: 0-0

2021-12-04

Record: 1-0

2021-12-05

Record: 0-0

2021-12-06

Record: 0-1

2021-12-07

Record: 0-0

2021-12-08

Record: 0-0

2021-12-09

Record: 0-0

2021-12-10

Record: 1-2

2021-12-11

Record: 0-0

2021-12-12

Record: 0-1

2021-12-13

Record: 0-0

2021-12-14

Record: 0-3

2021-12-15

Record: 0-0

2021-12-16

Record: 0-0

2021-12-17

Record: 0-0

2021-12-18

Record: 0-0

2021-12-19

Record: 1-1

2021-12-20

Record: 0-0

2021-12-21

Record: 0-0

2021-12-22

Record: 0-0

2021-12-23

Record: 0-0

2021-12-24

Record: 0-0

2021-12-25

Record: 0-0

2021-12-26

Record: 0-0

2021-12-27

Record: 0-0

2021-12-28

Record: 0-0

2021-12-29

Record: 0-0

2021-12-30

Record: 0-0

2021-12-31

Record: 0-0
1월 2022

2022-01-01

Record: 0-0

2022-01-02

Record: 0-0

2022-01-03

Record: 0-0

2022-01-04

Record: 0-0

2022-01-05

Record: 0-0

2022-01-06

Record: 0-0

2022-01-07

Record: 0-0

2022-01-08

Record: 0-0

2022-01-09

Record: 0-0

2022-01-10

Record: 0-0

2022-01-11

Record: 0-0

2022-01-12

Record: 0-0

2022-01-13

Record: 0-0

2022-01-14

Record: 0-0

2022-01-15

Record: 1-0

2022-01-16

Record: 0-0

2022-01-17

Record: 0-0

2022-01-18

Record: 0-0

2022-01-19

Record: 0-0

2022-01-20

Record: 0-0

2022-01-21

Record: 1-1

2022-01-22

Record: 0-0

2022-01-23

Record: 2-0

2022-01-24

Record: 1-1

2022-01-25

Record: 0-1

2022-01-26

Record: 0-0

2022-01-27

Record: 1-4

2022-01-28

Record: 0-0

2022-01-29

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기5,094
50.10%
기록되지 않은 경기211
35.07%
매치 유형매치승률
일반 매치3,208
48.91%
랭크 매치1,670
52.81%
그 외206
45.15%
게임 모드매치승률
자유 선택3,910
50.20%
개별 선발654
49.85%
그 외478
49.79%
진영매치승률
레디언트2,550
54.51%
다이어2,544
45.68%
지역매치승률
동남아시아4,458
50.34%
그 외501
49.10%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB-
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:84244069
이름마지막 사용
AnŦaiN
HasNaiN
HaSnAiN_RaZa
THE BIG DOG
DiViNE_LoRD_HM-

최근 업데이트