Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
88% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
87% 세이프레인
12% 오프레인
1% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
12%
지원 Breakdown:
50% 세이프레인
42% 오프레인
8% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
233
승률 %
46.78%
KDA
3.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%18 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.89%16 미드레인
 • 5.56%1 오프레인
 • 5.56%1 세이프레인
매치
193
승률 %
62.18%
KDA
4.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%112 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.11%111 세이프레인
 • 0.89%1 오프레인
매치
145
승률 %
66.21%
KDA
6.30
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%44 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%44 세이프레인
매치
101
승률 %
59.41%
KDA
2.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.24%20 오프레인
 • 4.76%1 세이프레인
매치
78
승률 %
51.28%
KDA
2.62
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 88.89%8 지원
 • 11.11%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%6 오프레인
 • 33.33%3 로밍
매치
68
승률 %
52.94%
KDA
3.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 세이프레인
매치
67
승률 %
43.28%
KDA
3.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%49 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%49 세이프레인
매치
56
승률 %
57.14%
KDA
3.24
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%13 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%13 오프레인
매치
53
승률 %
52.83%
KDA
3.06
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 62.50%5 핵심
 • 37.50%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 37.50%3 미드레인
 • 37.50%3 오프레인
 • 12.50%1 로밍
 • 12.50%1 세이프레인
매치
43
승률 %
62.79%
KDA
2.07
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.00%7 세이프레인
 • 20.00%2 오프레인
 • 10.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:08
KDA
9/5/10
영웅
슬라크
전설I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:27
KDA
11/2/10
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:38
KDA
7/0/30
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:39
KDA
14/10/20
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:40
KDA
3/9/12
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:07
KDA
5/5/12
영웅
우르사
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:37
KDA
10/10/19
영웅
원시 야수
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
30:01
KDA
9/11/12
영웅
마르시
전설I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:42
KDA
1/6/1
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:19
KDA
2/8/5
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:16
KDA
6/4/26
영웅
가면무사
전설II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:08
KDA
7/7/14
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:16
KDA
10/4/3
영웅
우르사
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:57
KDA
11/8/12
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:40
KDA
16/3/24
3,240 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-12-22

Record: 0-0

2022-12-23

Record: 0-1

2022-12-24

Record: 0-1

2022-12-25

Record: 5-2

2022-12-26

Record: 1-3

2022-12-27

Record: 1-3

2022-12-28

Record: 0-0

2022-12-29

Record: 0-0

2022-12-30

Record: 0-0

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 0-0

2023-01-02

Record: 3-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 0-0

2023-01-05

Record: 0-0

2023-01-06

Record: 0-2

2023-01-07

Record: 1-0

2023-01-08

Record: 0-0

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 0-0

2023-01-11

Record: 3-1

2023-01-12

Record: 2-4

2023-01-13

Record: 3-5

2023-01-14

Record: 1-1

2023-01-15

Record: 1-4

2023-01-16

Record: 5-7

2023-01-17

Record: 2-1

2023-01-18

Record: 0-0

2023-01-19

Record: 0-2

2023-01-20

Record: 2-0

2023-01-21

Record: 2-1

2023-01-22

Record: 1-2

2023-01-23

Record: 0-2

2023-01-24

Record: 2-1

2023-01-25

Record: 1-0

2023-01-26

Record: 1-1

2023-01-27

Record: 3-2

2023-01-28

Record: 2-5

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 1-0

2023-01-31

Record: 0-0
2월

2023-02-01

Record: 0-0

2023-02-02

Record: 0-0

2023-02-03

Record: 0-0

2023-02-04

Record: 0-0

2023-02-05

Record: 0-0

2023-02-06

Record: 0-0

2023-02-07

Record: 0-0

2023-02-08

Record: 0-0

2023-02-09

Record: 1-1

2023-02-10

Record: 0-1

2023-02-11

Record: 2-0

2023-02-12

Record: 2-1

2023-02-13

Record: 0-0

2023-02-14

Record: 0-1

2023-02-15

Record: 0-0

2023-02-16

Record: 0-0

2023-02-17

Record: 2-2

2023-02-18

Record: 0-0

2023-02-19

Record: 0-0

2023-02-20

Record: 0-0

2023-02-21

Record: 0-0

2023-02-22

Record: 0-2

2023-02-23

Record: 0-0

2023-02-24

Record: 0-0

2023-02-25

Record: 0-0

2023-02-26

Record: 0-0

2023-02-27

Record: 0-0

2023-02-28

Record: 0-0
3월

2023-03-01

Record: 0-0

2023-03-02

Record: 0-0

2023-03-03

Record: 0-0

2023-03-04

Record: 0-0

2023-03-05

Record: 0-0

2023-03-06

Record: 0-0

2023-03-07

Record: 0-0

2023-03-08

Record: 0-0

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 0-0

2023-03-11

Record: 0-0

2023-03-12

Record: 0-0

2023-03-13

Record: 0-0

2023-03-14

Record: 0-0

2023-03-15

Record: 0-0

2023-03-16

Record: 0-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 0-0

2023-03-20

Record: 0-0

2023-03-21

Record: 0-0

2023-03-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,783
50.27%
기록되지 않은 경기19
63.16%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,723
51.25%
일반 매치1,033
48.89%
토너먼트5
0.00%
게임 모드매치승률
자유 선택2,072
50.34%
그 외30
43.33%
진영매치승률
레디언트1,399
52.39%
다이어1,384
48.12%
지역매치승률
동남아시아2,583
49.94%
그 외200
54.50%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:88260930
이름마지막 사용
Lolzki
Hadeh99
Hadeh12
Zuwervu12
Hileud Sinanaun

최근 업데이트