pitje

pitje요약

최근 경기
1728
최근 업데이트
솔로 MMR
1421
최근 업데이트
파티 MMR
938-712-35
기록
55.67%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
90% 핵심
미드레인
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
49% 미드레인
27% 세이프레인
19% 오프레인
3% 로밍
3% 정글
지원 Breakdown:
75% 세이프레인
25% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
296
승률 %
57.09%
KDA
3.06
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.89%8 미드레인
 • 11.11%1 오프레인
매치
85
승률 %
56.47%
KDA
2.68
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
67
승률 %
47.76%
KDA
2.58
매치
56
승률 %
60.71%
KDA
3.11
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
49
승률 %
69.39%
KDA
3.74
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
44
승률 %
70.45%
KDA
3.06
매치
41
승률 %
56.10%
KDA
2.31
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
40
승률 %
52.50%
KDA
2.86
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
36
승률 %
58.33%
KDA
2.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
31
승률 %
74.19%
KDA
2.63
최근 게임
영웅
컨카
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:38
KDA
6/11/9
영웅
겨울 비룡
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:14
KDA
2/2/10
영웅
바람순찰자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
31:07
KDA
3/12/5
영웅
루빅
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:22
KDA
3/12/7
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:18
KDA
14/12/8
영웅
메두사
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:29:45
KDA
14/13/17
영웅
항마사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
26:13
KDA
15/0/8
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:25
KDA
14/10/12
영웅
기술단
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:11
KDA
3/13/10
영웅
파도사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:44
KDA
0/13/11
영웅
트롤 전쟁군주
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:16
KDA
6/2/4
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:43
KDA
18/5/16
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:19
KDA
10/7/9
영웅
컨카
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:45
KDA
8/9/11
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:40
KDA
5/8/6
3,595 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 3-1

2018-10-22

Record: 2-0

2018-10-23

Record: 4-1

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 1-7

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 3-0

2018-10-29

Record: 6-0

2018-10-30

Record: 0-4

2018-10-31

Record: 0-4
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-2

2018-11-04

Record: 1-2

2018-11-05

Record: 4-3

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-3

2018-11-09

Record: 3-0

2018-11-10

Record: 4-4

2018-11-11

Record: 3-2

2018-11-12

Record: 3-1

2018-11-13

Record: 1-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 2-4

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 3-5

2018-11-18

Record: 3-2

2018-11-19

Record: 1-2

2018-11-20

Record: 3-1

2018-11-21

Record: 2-1

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 2-2

2018-11-24

Record: 4-0

2018-11-25

Record: 3-5

2018-11-26

Record: 1-2

2018-11-27

Record: 3-2

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 1-2

2018-12-02

Record: 1-3

2018-12-03

Record: 2-3

2018-12-04

Record: 1-2

2018-12-05

Record: 2-2

2018-12-06

Record: 1-1

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 4-6

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 2-1

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 1-0

2018-12-14

Record: 2-2

2018-12-15

Record: 2-2

2018-12-16

Record: 6-1

2018-12-17

Record: 1-1

2018-12-18

Record: 5-1

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-2

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 8-2

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 4-1

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-2

2019-01-08

Record: 0-2

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 2-3

2019-01-13

Record: 1-1

2019-01-14

Record: 2-1

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 2-2

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-3

2019-01-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,829
56.59%
기록되지 않은 경기31
9.68%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,244
55.23%
일반 매치497
56.74%
그 외17
58.82%
게임 모드매치승률
자유 선택1,475
55.25%
개별 선발201
57.71%
그 외37
56.76%
진영매치승률
다이어959
52.87%
레디언트870
60.69%
지역매치승률
동남아시아1,630
56.93%
대한민국198
54.04%
호주1
0.00%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:88747703
이름마지막 사용
pitje
pitsi
mother Tusker
InVokeR
100%InvoWinRateZzz

최근 업데이트