Captain Codpiece

Captain Codpiece요약

최근 경기
330-290-18
기록
51.72%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
80% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
50% 세이프레인
40% 오프레인
10% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
20%
지원 Breakdown:
40% 오프레인
40% 세이프레인
20% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
67
승률 %
55.22%
KDA
3.23
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
62
승률 %
58.06%
KDA
2.56
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 오프레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
59
승률 %
62.71%
KDA
4.30
매치
42
승률 %
59.52%
KDA
3.66
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
39
승률 %
58.97%
KDA
3.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
19
승률 %
57.89%
KDA
4.80
매치
18
승률 %
44.44%
KDA
3.18
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
16
승률 %
62.50%
KDA
3.51
매치
16
승률 %
56.25%
KDA
2.91
매치
15
승률 %
46.67%
KDA
1.94
최근 게임
영웅
리나
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:34
KDA
5/5/3
영웅
제우스
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:14
KDA
8/1/24
영웅
제우스
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:53
KDA
3/6/4
영웅
슬라크
전설I
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
28:49
KDA
6/8/5
영웅
가시멧돼지
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
22:10
KDA
14/2/10
영웅
슬라크
집정관V
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
34:34
KDA
6/3/3
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
19:49
KDA
2/3/2
영웅
슬라크
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
34:27
KDA
8/3/10
영웅
혈귀
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
44:54
KDA
15/3/33
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
25:50
KDA
7/4/11
영웅
슬라크
전설I
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
20:24
KDA
27/0/5
영웅
리나
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:14
KDA
11/7/1
영웅
망령 제왕
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:01
KDA
4/0/11
영웅
허스카
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:23
KDA
6/3/7
영웅
우르사
전설I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:08
KDA
1/7/1
1,480 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 0-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 0-0

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 0-0

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,692
50.22%
기록되지 않은 경기29
55.17%
매치 유형매치승률
일반 매치3,556
50.39%
랭크 매치129
45.74%
사용자 지정2
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택629
52.15%
그 외12
25.00%
진영매치승률
레디언트1,849
53.87%
다이어1,843
46.55%
지역매치승률
호주3,673
50.26%
그 외19
42.11%
Data Quality
A-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA-
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:90179859
이름마지막 사용
Captain Codpiece
Wilkinson
Blech
Sir Itchy-Rash of...
...

최근 업데이트