OG.AMMAR_THE_F

OG.AMMAR_THE_F요약

최근 경기
3,763-3,516-13
기록
51.60%
승률
10
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
98% 핵심
오프레인
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
49% 오프레인
31% 미드레인
17% 세이프레인
2% 정글
0% 로밍
지원 Breakdown:
50% 오프레인
50% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
1,064
승률 %
56.20%
KDA
4.66
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.85%653 핵심
 • 0.15%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.96%536 오프레인
 • 11.62%76 미드레인
 • 6.27%41 세이프레인
 • 0.15%1 로밍
매치
1,009
승률 %
58.97%
KDA
4.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.84%613 핵심
 • 0.16%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.73%465 오프레인
 • 19.22%118 미드레인
 • 4.89%30 세이프레인
 • 0.16%1 로밍
매치
523
승률 %
52.96%
KDA
3.43
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 88.73%315 핵심
 • 11.27%40 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.79%230 미드레인
 • 30.42%108 오프레인
 • 3.38%12 세이프레인
 • 1.13%4 로밍
 • 0.28%1 정글
매치
492
승률 %
51.63%
KDA
3.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.69%319 핵심
 • 0.31%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.19%311 오프레인
 • 2.19%7 세이프레인
 • 0.63%2 미드레인
매치
397
승률 %
55.67%
KDA
4.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.48%338 핵심
 • 4.52%16 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 37.29%132 오프레인
 • 33.33%118 세이프레인
 • 29.38%104 미드레인
매치
342
승률 %
52.34%
KDA
3.05
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%336 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 54.17%182 미드레인
 • 37.50%126 세이프레인
 • 4.46%15 오프레인
 • 3.27%11 정글
 • 0.60%2 로밍
매치
313
승률 %
59.11%
KDA
4.55
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.91%181 핵심
 • 1.09%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.08%174 오프레인
 • 2.73%5 미드레인
 • 1.64%3 세이프레인
 • 0.55%1 로밍
매치
273
승률 %
50.55%
KDA
3.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.88%176 핵심
 • 1.12%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.70%165 오프레인
 • 5.62%10 미드레인
 • 1.69%3 세이프레인
매치
266
승률 %
48.12%
KDA
3.35
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%163 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.41%149 오프레인
 • 6.13%10 미드레인
 • 2.45%4 세이프레인
매치
231
승률 %
54.55%
KDA
3.81
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%155 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.71%153 오프레인
 • 1.29%2 미드레인
최근 게임
영웅
레이저
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
51:55
KDA
3/11/14
영웅
레이저
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
34:43
KDA
7/2/3
영웅
아바돈
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
35:27
KDA
3/8/5
영웅
벌목꾼
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
44:13
KDA
12/3/24
영웅
벌목꾼
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:17
KDA
11/8/4
영웅
레이저
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:13
KDA
14/7/20
영웅
허스카
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
17:30
KDA
12/2/5
영웅
허스카
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:50
KDA
5/2/5
영웅
허스카
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:27
KDA
15/4/4
영웅
바이퍼
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:54
KDA
14/5/16
영웅
늑대인간
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:56
KDA
11/3/12
영웅
레이저
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:55
KDA
13/3/16
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:14
KDA
13/3/8
영웅
슬라다
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:16
KDA
0/4/3
영웅
바이퍼
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
50:28
KDA
8/8/13
4,160 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-14

Record: 0-3

2022-05-15

Record: 1-3

2022-05-16

Record: 3-5

2022-05-17

Record: 2-2

2022-05-18

Record: 7-1

2022-05-19

Record: 2-2

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 6-0

2022-05-25

Record: 5-5

2022-05-26

Record: 2-6

2022-05-27

Record: 5-0

2022-05-28

Record: 4-5

2022-05-29

Record: 2-4

2022-05-30

Record: 4-5

2022-05-31

Record: 5-4
6월

2022-06-01

Record: 2-8

2022-06-02

Record: 5-6

2022-06-03

Record: 3-4

2022-06-04

Record: 3-3

2022-06-05

Record: 3-2

2022-06-06

Record: 1-1

2022-06-07

Record: 1-0

2022-06-08

Record: 2-1

2022-06-09

Record: 3-3

2022-06-10

Record: 4-6

2022-06-11

Record: 2-2

2022-06-12

Record: 1-6

2022-06-13

Record: 4-3

2022-06-14

Record: 6-1

2022-06-15

Record: 1-7

2022-06-16

Record: 4-1

2022-06-17

Record: 1-3

2022-06-18

Record: 1-1

2022-06-19

Record: 2-4

2022-06-20

Record: 5-3

2022-06-21

Record: 1-1

2022-06-22

Record: 2-0

2022-06-23

Record: 3-2

2022-06-24

Record: 2-3

2022-06-25

Record: 3-1

2022-06-26

Record: 3-0

2022-06-27

Record: 2-1

2022-06-28

Record: 1-3

2022-06-29

Record: 3-5

2022-06-30

Record: 2-0
7월

2022-07-01

Record: 2-2

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 1-1

2022-07-04

Record: 3-2

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-4

2022-07-07

Record: 2-1

2022-07-08

Record: 2-2

2022-07-09

Record: 2-2

2022-07-10

Record: 1-1

2022-07-11

Record: 1-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 6-1

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 1-2

2022-07-16

Record: 2-2

2022-07-17

Record: 3-5

2022-07-18

Record: 3-0

2022-07-19

Record: 3-4

2022-07-20

Record: 2-2

2022-07-21

Record: 2-1

2022-07-22

Record: 1-0

2022-07-23

Record: 2-1

2022-07-24

Record: 1-1

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 4-3

2022-07-27

Record: 4-0

2022-07-28

Record: 2-1

2022-07-29

Record: 3-4

2022-07-30

Record: 2-3

2022-07-31

Record: 4-1
8월

2022-08-01

Record: 2-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 1-1

2022-08-04

Record: 3-1

2022-08-05

Record: 2-3

2022-08-06

Record: 2-3

2022-08-07

Record: 1-0

2022-08-08

Record: 3-0

2022-08-09

Record: 1-3

2022-08-10

Record: 3-1

2022-08-11

Record: 4-1

2022-08-12

Record: 4-0

2022-08-13

Record: 1-0

2022-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기7,778
52.21%
기록되지 않은 경기93
18.28%
매치 유형매치승률
랭크 매치7,257
51.56%
그 외381
60.37%
게임 모드매치승률
자유 선택7,263
51.55%
그 외381
62.20%
진영매치승률
다이어3,970
50.08%
레디언트3,808
54.44%
지역매치승률
유럽 서부3,603
53.34%
유렵 동부446
49.55%
그 외126
62.70%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:91859693
이름마지막 사용
malr1ne smorf)
animal)
mute
vipERRRRRRRRRRRRRRR
professional grie...

최근 업데이트