Atila El Husky~

Atila El Husky~요약

최근 경기
229-215-16
기록
49.78%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
68% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
69% 오프레인
16% 세이프레인
13% 미드레인
2% 정글
0% 로밍
32% 지원
오프레인
지원 Breakdown:
52% 오프레인
33% 세이프레인
10% 미드레인
5% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
249
승률 %
61.45%
KDA
2.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 68.42%26 핵심
 • 31.58%12 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.21%32 오프레인
 • 10.53%4 세이프레인
 • 2.63%1 로밍
 • 2.63%1 미드레인
매치
24
승률 %
41.67%
KDA
2.11
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
23
승률 %
13.04%
KDA
1.13
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 60.00%3 지원
 • 40.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 세이프레인
 • 40.00%2 오프레인
매치
15
승률 %
26.67%
KDA
1.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 세이프레인
 • 33.33%2 오프레인
매치
10
승률 %
50.00%
KDA
4.33
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
9
승률 %
55.56%
KDA
2.31
매치
9
승률 %
44.44%
KDA
1.12
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
8
승률 %
50.00%
KDA
1.00
매치
8
승률 %
37.50%
KDA
1.09
매치
8
승률 %
50.00%
KDA
1.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.00%3 핵심
 • 25.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 미드레인
최근 게임
영웅
흑마법사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:59
KDA
1/9/7
영웅
태엽장이
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:32
KDA
1/13/9
영웅
태엽장이
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:07
KDA
2/9/4
영웅
저주술사
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:07
KDA
7/5/8
영웅
저주술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:48
KDA
2/14/6
영웅
거미여왕
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:51
KDA
1/8/9
영웅
기술단
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:31
KDA
5/8/7
영웅
원소술사
Rank Unavailable
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:57
KDA
2/9/3
영웅
벌목꾼
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
29:26
KDA
1/15/1
영웅
폭풍령
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
41:07
KDA
4/5/13
영웅
저격수
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
27:11
KDA
5/13/6
영웅
혼돈 기사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
27:14
KDA
1/8/6
영웅
미라나
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
41:07
KDA
2/4/3
영웅
악몽의 그림자
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
32:30
KDA
6/11/5
영웅
흑마법사
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
49:35
KDA
5/12/16
935 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-0

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-0

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-0

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 0-0

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-0

2022-10-27

Record: 0-0

2022-10-28

Record: 0-0

2022-10-29

Record: 0-0

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기477
49.48%
기록되지 않은 경기10
60.00%
매치 유형매치승률
일반 매치341
47.80%
랭크 매치132
53.79%
사용자 지정4
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택397
52.14%
개별 선발55
34.55%
그 외25
40.00%
진영매치승률
다이어243
45.68%
레디언트234
53.42%
지역매치승률
미국 동부435
51.26%
그 외42
30.95%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:96001429
이름마지막 사용
Atila El Husky~
4k RyoZan [Mex]
Wruce Bayne
Hodor
RyoZan

최근 업데이트

We've added new privacy controls for all players! Sign in to see your stats and learn about your options on the settings page.