Frostmourne

Frostmourne요약

최근 경기
814-735-42
기록
51.16%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
92% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
58% 세이프레인
33% 오프레인
6% 미드레인
3% 정글
0% 로밍
지원 Breakdown:
67% 오프레인
33% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
59
승률 %
38.98%
KDA
1.85
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
57
승률 %
64.91%
KDA
2.49
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
54
승률 %
59.26%
KDA
2.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
46
승률 %
43.48%
KDA
2.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
43
승률 %
37.21%
KDA
2.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
41
승률 %
63.41%
KDA
3.74
매치
41
승률 %
58.54%
KDA
3.41
매치
38
승률 %
55.26%
KDA
2.80
매치
38
승률 %
39.47%
KDA
2.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
37
승률 %
54.05%
KDA
3.14
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 정글
 • 50.00%1 세이프레인
최근 게임
영웅
파도사냥꾼
선구자IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:46
KDA
3/13/14
영웅
슬라크
선구자IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:01
KDA
19/11/14
영웅
군단 사령관
선구자IV
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:50
KDA
6/7/24
영웅
언다잉
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:57
KDA
0/18/34
영웅
어둠 현자
선구자IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:19
KDA
5/16/8
영웅
강령사제
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:29
KDA
12/8/12
영웅
악령
수호자I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:04
KDA
10/7/16
영웅
벌목꾼
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
56:50
KDA
10/12/19
영웅
맹독사
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:06
KDA
8/15/10
영웅
지하군주
Rank Unavailable
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:49
KDA
2/14/24
영웅
퍼지
수호자I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:31
KDA
14/8/26
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:47
KDA
8/13/17
영웅
스냅파이어
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:11:26
KDA
4/15/22
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:41
KDA
19/11/21
3,395 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 1-0

2022-11-05

Record: 0-2

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 1-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 1-0

2022-11-10

Record: 3-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 2-2

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-3

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 1-3

2022-11-27

Record: 1-3

2022-11-28

Record: 0-1

2022-11-29

Record: 1-1

2022-11-30

Record: 0-1
12월

2022-12-01

Record: 1-0

2022-12-02

Record: 0-0

2022-12-03

Record: 0-0

2022-12-04

Record: 2-3

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 0-0

2022-12-07

Record: 0-0

2022-12-08

Record: 0-0

2022-12-09

Record: 0-0

2022-12-10

Record: 0-0

2022-12-11

Record: 0-0

2022-12-12

Record: 0-0

2022-12-13

Record: 0-0

2022-12-14

Record: 0-0

2022-12-15

Record: 0-0

2022-12-16

Record: 0-0

2022-12-17

Record: 0-0

2022-12-18

Record: 0-0

2022-12-19

Record: 0-0

2022-12-20

Record: 0-0

2022-12-21

Record: 2-1

2022-12-22

Record: 1-0

2022-12-23

Record: 0-1

2022-12-24

Record: 2-2

2022-12-25

Record: 2-3

2022-12-26

Record: 1-0

2022-12-27

Record: 0-1

2022-12-28

Record: 0-0

2022-12-29

Record: 0-0

2022-12-30

Record: 0-0

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 0-0

2023-01-02

Record: 1-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 1-1

2023-01-05

Record: 0-0

2023-01-06

Record: 0-0

2023-01-07

Record: 1-0

2023-01-08

Record: 2-1

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 0-0

2023-01-11

Record: 2-1

2023-01-12

Record: 2-2

2023-01-13

Record: 2-1

2023-01-14

Record: 1-2

2023-01-15

Record: 1-4

2023-01-16

Record: 0-0

2023-01-17

Record: 0-0

2023-01-18

Record: 0-0

2023-01-19

Record: 0-0

2023-01-20

Record: 0-0

2023-01-21

Record: 0-0

2023-01-22

Record: 0-0

2023-01-23

Record: 0-0

2023-01-24

Record: 0-0

2023-01-25

Record: 0-0

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 0-1

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,813
52.29%
기록되지 않은 경기126
39.68%
매치 유형매치승률
일반 매치849
51.83%
랭크 매치806
51.74%
게임 모드매치승률
자유 선택1,238
51.21%
개별 선발335
51.64%
그 외50
58.00%
진영매치승률
레디언트925
56.32%
다이어888
48.09%
지역매치승률
동남아시아1,796
52.23%
그 외14
64.29%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:99624415
이름마지막 사용
Frostmourne
Toxicity
Smash.Morgan
Twice is Boyband
JOKER

최근 업데이트