Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
88% 미드레인
8% 세이프레인
2% 오프레인
1% 로밍
1% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
543
승률 %
59.67%
KDA
4.78
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%217 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.24%211 미드레인
 • 1.38%3 오프레인
 • 1.38%3 세이프레인
매치
484
승률 %
60.95%
KDA
4.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.61%257 핵심
 • 0.39%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.45%254 미드레인
 • 1.16%3 로밍
 • 0.39%1 세이프레인
매치
368
승률 %
60.33%
KDA
5.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%184 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.83%180 미드레인
 • 2.17%4 세이프레인
매치
346
승률 %
60.12%
KDA
4.86
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%149 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.96%140 미드레인
 • 4.70%7 세이프레인
 • 0.67%1 로밍
 • 0.67%1 오프레인
매치
203
승률 %
57.14%
KDA
5.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%127 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 65.35%83 미드레인
 • 33.07%42 세이프레인
 • 1.57%2 오프레인
매치
189
승률 %
49.21%
KDA
3.96
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%100 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%100 미드레인
매치
164
승률 %
49.39%
KDA
4.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%100 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.00%94 미드레인
 • 3.00%3 로밍
 • 2.00%2 오프레인
 • 1.00%1 세이프레인
매치
151
승률 %
62.25%
KDA
3.81
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%95 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.79%91 미드레인
 • 2.11%2 세이프레인
 • 1.05%1 로밍
 • 1.05%1 오프레인
매치
150
승률 %
62.67%
KDA
6.34
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.32%145 핵심
 • 0.68%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.95%143 미드레인
 • 1.37%2 로밍
 • 0.68%1 오프레인
매치
141
승률 %
59.57%
KDA
4.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%61 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 77.05%47 세이프레인
 • 19.67%12 미드레인
 • 3.28%2 오프레인
최근 게임
영웅
천갑검사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:33
KDA
12/0/18
영웅
천갑검사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:43
KDA
9/5/18
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:44
KDA
15/3/21
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:14
KDA
2/9/9
영웅
원소술사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:55
KDA
4/7/7
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:40
KDA
8/7/8
영웅
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:02
KDA
7/4/17
영웅
퍼지
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:05
KDA
10/7/23
영웅
불꽃령
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:22
KDA
5/4/15
영웅
타이니
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:56
KDA
16/5/11
영웅
원소술사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:02
KDA
8/1/8
영웅
퍼지
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:23
KDA
11/8/17
영웅
제우스
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:21
KDA
9/10/3
영웅
퍼지
불멸자
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:50
KDA
7/7/8
영웅
천갑검사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:35
KDA
5/6/10
5,755 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-14

Record: 3-0

2022-05-15

Record: 3-4

2022-05-16

Record: 3-6

2022-05-17

Record: 3-5

2022-05-18

Record: 4-2

2022-05-19

Record: 1-0

2022-05-20

Record: 4-1

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-5

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 1-3

2022-08-02

Record: 3-5

2022-08-03

Record: 1-3

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 1-3

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-2

2022-08-08

Record: 0-1

2022-08-09

Record: 0-1

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 4-3

2022-08-13

Record: 3-1

2022-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기7,712
56.57%
기록되지 않은 경기154
37.01%
매치 유형매치승률
랭크 매치4,422
55.04%
일반 매치1,885
59.20%
토너먼트1,239
56.34%
사용자 지정6
16.67%
게임 모드매치승률
무작위 선발4,500
56.80%
자유 선택1,654
54.59%
캡틴 모드1,351
58.11%
그 외168
57.14%
진영매치승률
다이어3,899
53.78%
레디언트3,813
59.43%
지역매치승률
중국5,704
56.52%
중국1,535
56.87%
그 외353
57.51%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:101108984
이름마지막 사용
justwannaplay
zz
教授

최근 업데이트