Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
86% 미드레인
14% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
80
승률 %
82.50%
KDA
6.64
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
80
승률 %
67.50%
KDA
7.49
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
54
승률 %
70.37%
KDA
7.68
매치
32
승률 %
65.63%
KDA
5.54
매치
26
승률 %
57.69%
KDA
6.19
매치
23
승률 %
65.22%
KDA
7.01
매치
23
승률 %
56.52%
KDA
6.68
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
23
승률 %
65.22%
KDA
5.28
매치
21
승률 %
76.19%
KDA
7.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
20
승률 %
65.00%
KDA
5.96
최근 게임
영웅
Zeus
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
37:43
KDA
12/1/30
영웅
Arc Warden
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:27
KDA
34/7/22
영웅
Void Spirit
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치x3
무작위 선발
플레이
28:56
KDA
20/3/12
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:01
KDA
2/6/12
결과
패배
종류
랭크 매치x2
무작위 선발
플레이
25:42
KDA
2/9/5
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:35
KDA
10/3/12
영웅
Zeus
신V
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
36:37
KDA
13/5/24
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
무작위 선발
플레이
33:04
KDA
9/3/9
영웅
Pudge
신IV
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
20:46
KDA
20/4/15
영웅
Pudge
거장V
결과
패배
종류
랭크 매치x5
무작위 선발
플레이
37:43
KDA
13/8/15
영웅
Pudge
거장III
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
32:54
KDA
19/5/35
영웅
Sniper
거장V
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:03
KDA
18/3/14
영웅
Pugna
신I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:23
KDA
14/11/22
영웅
Pudge
거장I
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
31:45
KDA
19/3/22
영웅
Tinker
거장V
결과
패배
종류
랭크 매치x3
무작위 선발
플레이
30:58
KDA
7/10/10
2,685 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2024-01-14

Record: 0-0

2024-01-15

Record: 0-0

2024-01-16

Record: 0-0

2024-01-17

Record: 0-0

2024-01-18

Record: 0-0

2024-01-19

Record: 0-0

2024-01-20

Record: 0-0

2024-01-21

Record: 0-0

2024-01-22

Record: 0-0

2024-01-23

Record: 0-0

2024-01-24

Record: 0-0

2024-01-25

Record: 0-0

2024-01-26

Record: 0-0

2024-01-27

Record: 0-0

2024-01-28

Record: 0-0

2024-01-29

Record: 0-0

2024-01-30

Record: 0-0

2024-01-31

Record: 0-0
2월

2024-02-01

Record: 0-0

2024-02-02

Record: 5-0

2024-02-03

Record: 0-0

2024-02-04

Record: 0-0

2024-02-05

Record: 0-0

2024-02-06

Record: 0-0

2024-02-07

Record: 0-0

2024-02-08

Record: 0-0

2024-02-09

Record: 0-0

2024-02-10

Record: 0-0

2024-02-11

Record: 0-0

2024-02-12

Record: 0-0

2024-02-13

Record: 0-0

2024-02-14

Record: 0-0

2024-02-15

Record: 0-0

2024-02-16

Record: 0-0

2024-02-17

Record: 0-0

2024-02-18

Record: 0-0

2024-02-19

Record: 0-0

2024-02-20

Record: 2-3

2024-02-21

Record: 1-1

2024-02-22

Record: 0-0

2024-02-23

Record: 0-0

2024-02-24

Record: 0-0

2024-02-25

Record: 0-0

2024-02-26

Record: 0-0

2024-02-27

Record: 2-1

2024-02-28

Record: 0-0

2024-02-29

Record: 4-2
3월

2024-03-01

Record: 0-0

2024-03-02

Record: 0-0

2024-03-03

Record: 0-0

2024-03-04

Record: 0-0

2024-03-05

Record: 0-0

2024-03-06

Record: 0-0

2024-03-07

Record: 0-0

2024-03-08

Record: 0-0

2024-03-09

Record: 0-0

2024-03-10

Record: 0-0

2024-03-11

Record: 0-0

2024-03-12

Record: 0-0

2024-03-13

Record: 0-0

2024-03-14

Record: 0-0

2024-03-15

Record: 0-0

2024-03-16

Record: 0-0

2024-03-17

Record: 0-0

2024-03-18

Record: 0-0

2024-03-19

Record: 0-0

2024-03-20

Record: 0-0

2024-03-21

Record: 0-0

2024-03-22

Record: 0-0

2024-03-23

Record: 0-0

2024-03-24

Record: 0-0

2024-03-25

Record: 0-0

2024-03-26

Record: 0-0

2024-03-27

Record: 0-0

2024-03-28

Record: 0-0

2024-03-29

Record: 0-0

2024-03-30

Record: 0-0

2024-03-31

Record: 0-0
4월

2024-04-01

Record: 0-0

2024-04-02

Record: 0-0

2024-04-03

Record: 0-0

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 0-0

2024-04-06

Record: 0-0

2024-04-07

Record: 0-0

2024-04-08

Record: 0-0

2024-04-09

Record: 0-0

2024-04-10

Record: 0-0

2024-04-11

Record: 0-0

2024-04-12

Record: 0-0

2024-04-13

Record: 0-0

2024-04-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,028
66.25%
기록되지 않은 경기9
33.33%
매치 유형매치승률
랭크 매치646
71.21%
일반 매치363
57.30%
게임 모드매치승률
무작위 선발690
68.26%
능력 조합162
58.02%
자유 선택129
66.67%
그 외47
63.83%
진영매치승률
다이어528
64.39%
레디언트500
68.20%
지역매치승률
중국811
65.97%
중국201
67.16%
동남아시아16
68.75%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:111699589
이름마지막 사용
syouth
syouth(低调凯瑞别忘点赞)
syouth(单排输一把就不玩)
syouth(9/10)
syouth(赞)

최근 업데이트