Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
85% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
79% 세이프레인
20% 오프레인
1% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
15%
핵심 Breakdown:
53% 세이프레인
40% 오프레인
7% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
509
승률 %
58.94%
KDA
1.87
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 97.66%167 지원
 • 2.34%4 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.29%139 세이프레인
 • 10.53%18 오프레인
 • 5.85%10 로밍
 • 1.75%3 정글
 • 0.58%1 미드레인
매치
221
승률 %
51.58%
KDA
1.93
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.81%83 지원
 • 1.19%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.29%54 세이프레인
 • 16.67%14 로밍
 • 16.67%14 오프레인
 • 1.19%1 정글
 • 1.19%1 미드레인
매치
221
승률 %
51.58%
KDA
2.00
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%34 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.94%18 세이프레인
 • 26.47%9 로밍
 • 11.76%4 오프레인
 • 5.88%2 미드레인
 • 2.94%1 정글
매치
193
승률 %
50.26%
KDA
1.96
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.59%70 지원
 • 1.41%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 73.24%52 세이프레인
 • 12.68%9 오프레인
 • 7.04%5 로밍
 • 4.23%3 미드레인
 • 2.82%2 정글
매치
189
승률 %
51.85%
KDA
2.10
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 95.52%64 지원
 • 4.48%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 67.16%45 세이프레인
 • 14.93%10 오프레인
 • 11.94%8 로밍
 • 5.97%4 미드레인
매치
178
승률 %
61.80%
KDA
2.09
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%34 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.59%24 세이프레인
 • 20.59%7 로밍
 • 2.94%1 정글
 • 2.94%1 미드레인
 • 2.94%1 오프레인
매치
169
승률 %
65.09%
KDA
2.17
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 96.97%32 지원
 • 3.03%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.61%20 세이프레인
 • 30.30%10 정글
 • 6.06%2 로밍
 • 3.03%1 오프레인
매치
167
승률 %
50.90%
KDA
2.13
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%66 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 71.21%47 세이프레인
 • 9.09%6 로밍
 • 9.09%6 오프레인
 • 6.06%4 미드레인
 • 4.55%3 정글
매치
158
승률 %
52.53%
KDA
2.03
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.36%60 지원
 • 1.64%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.66%37 세이프레인
 • 14.75%9 오프레인
 • 13.11%8 로밍
 • 6.56%4 미드레인
 • 4.92%3 정글
매치
135
승률 %
49.63%
KDA
1.66
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 94.44%34 지원
 • 5.56%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 69.44%25 세이프레인
 • 13.89%5 미드레인
 • 8.33%3 로밍
 • 5.56%2 오프레인
 • 2.78%1 정글
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
52:32
KDA
2/19/20
영웅
디스럽터
전설IV
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
37:04
KDA
2/13/25
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
27:16
KDA
1/14/11
영웅
대즐
거장II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:59
KDA
3/12/17
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
22:06
KDA
0/7/1
영웅
우르사
전설IV
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
46:51
KDA
12/9/21
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
37:36
KDA
2/14/11
영웅
루빅
전설IV
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:46
KDA
4/9/15
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
35:19
KDA
2/7/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
22:16
KDA
1/10/4
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:31
KDA
4/7/27
영웅
자키로
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
34:19
KDA
4/16/8
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:11
KDA
10/6/20
영웅
언다잉
거장I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:31
KDA
8/6/16
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:39
KDA
2/12/25
5,925 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 5-6

2022-07-16

Record: 4-11

2022-07-17

Record: 8-3

2022-07-18

Record: 6-4

2022-07-19

Record: 7-7

2022-07-20

Record: 4-8

2022-07-21

Record: 6-8

2022-07-22

Record: 5-3

2022-07-23

Record: 7-10

2022-07-24

Record: 7-7

2022-07-25

Record: 1-3

2022-07-26

Record: 2-2

2022-07-27

Record: 6-0

2022-07-28

Record: 2-3

2022-07-29

Record: 1-2

2022-07-30

Record: 8-2

2022-07-31

Record: 5-5
8월

2022-08-01

Record: 5-5

2022-08-02

Record: 8-3

2022-08-03

Record: 4-3

2022-08-04

Record: 2-7

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 3-7

2022-08-07

Record: 3-5

2022-08-08

Record: 2-4

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기7,564
51.64%
기록되지 않은 경기219
47.03%
매치 유형매치승률
일반 매치3,880
51.29%
랭크 매치3,006
52.10%
그 외77
40.26%
게임 모드매치승률
자유 선택5,760
52.76%
그 외434
46.77%
진영매치승률
다이어3,864
51.45%
레디언트3,700
51.84%
지역매치승률
유럽 서부6,563
51.74%
그 외671
53.65%
Data Quality
B-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:12066711
이름마지막 사용
Cicida (5)
Cicida
cicida. -35 +12
cicida. -35 +13
cicida. Абсолютно...

최근 업데이트