Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
53% 지원
오프레인
세이프레인
지원 Breakdown:
48% 오프레인
48% 세이프레인
4% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
47% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
45% 세이프레인
27% 미드레인
27% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
108
승률 %
55.56%
KDA
3.22
매치
107
승률 %
52.34%
KDA
2.18
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%6 오프레인
 • 25.00%2 세이프레인
매치
100
승률 %
58.00%
KDA
2.03
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
90
승률 %
37.78%
KDA
2.20
매치
88
승률 %
50.00%
KDA
2.57
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
매치
61
승률 %
50.82%
KDA
2.01
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
55
승률 %
56.36%
KDA
2.28
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 오프레인
매치
55
승률 %
60.00%
KDA
3.21
매치
54
승률 %
53.70%
KDA
2.84
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
48
승률 %
52.08%
KDA
1.76
최근 게임
영웅
제우스
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:43
KDA
6/1/17
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:47
KDA
10/6/5
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:21
KDA
12/2/11
영웅
길쌈꾼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:30
KDA
8/6/2
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
15:38
KDA
2/7/1
영웅
제우스
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:27
KDA
5/4/5
영웅
지진술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:51
KDA
5/11/8
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:04
KDA
12/3/9
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:12
KDA
3/3/6
영웅
루나
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
52:25
KDA
0/11/0
영웅
대즐
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
23:45
KDA
3/5/14
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
20:36
KDA
13/2/24
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:53
KDA
11/4/3
영웅
퍼지
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:20
KDA
2/10/8
영웅
드로우 레인저
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:28
KDA
5/9/6
3,255 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2021-10-23

Record: 1-0

2021-10-24

Record: 1-0

2021-10-25

Record: 0-0

2021-10-26

Record: 0-0

2021-10-27

Record: 0-0

2021-10-28

Record: 1-0

2021-10-29

Record: 0-0

2021-10-30

Record: 1-0

2021-10-31

Record: 0-1
11월

2021-11-01

Record: 0-0

2021-11-02

Record: 0-0

2021-11-03

Record: 0-1

2021-11-04

Record: 1-0

2021-11-05

Record: 0-0

2021-11-06

Record: 2-2

2021-11-07

Record: 0-0

2021-11-08

Record: 0-0

2021-11-09

Record: 0-0

2021-11-10

Record: 0-0

2021-11-11

Record: 0-0

2021-11-12

Record: 0-0

2021-11-13

Record: 0-0

2021-11-14

Record: 0-0

2021-11-15

Record: 0-0

2021-11-16

Record: 0-0

2021-11-17

Record: 0-3

2021-11-18

Record: 0-0

2021-11-19

Record: 0-0

2021-11-20

Record: 0-0

2021-11-21

Record: 0-0

2021-11-22

Record: 0-0

2021-11-23

Record: 0-0

2021-11-24

Record: 1-0

2021-11-25

Record: 0-0

2021-11-26

Record: 0-0

2021-11-27

Record: 0-0

2021-11-28

Record: 0-0

2021-11-29

Record: 0-0

2021-11-30

Record: 0-0
12월

2021-12-01

Record: 0-0

2021-12-02

Record: 0-0

2021-12-03

Record: 0-1

2021-12-04

Record: 0-0

2021-12-05

Record: 0-0

2021-12-06

Record: 0-0

2021-12-07

Record: 0-0

2021-12-08

Record: 0-0

2021-12-09

Record: 0-0

2021-12-10

Record: 0-0

2021-12-11

Record: 0-0

2021-12-12

Record: 0-0

2021-12-13

Record: 0-0

2021-12-14

Record: 0-0

2021-12-15

Record: 0-0

2021-12-16

Record: 0-0

2021-12-17

Record: 0-0

2021-12-18

Record: 0-0

2021-12-19

Record: 0-0

2021-12-20

Record: 0-0

2021-12-21

Record: 0-0

2021-12-22

Record: 0-0

2021-12-23

Record: 0-0

2021-12-24

Record: 0-0

2021-12-25

Record: 0-0

2021-12-26

Record: 0-0

2021-12-27

Record: 0-0

2021-12-28

Record: 0-0

2021-12-29

Record: 0-0

2021-12-30

Record: 0-0

2021-12-31

Record: 0-0
1월 2022

2022-01-01

Record: 0-0

2022-01-02

Record: 0-0

2022-01-03

Record: 0-1

2022-01-04

Record: 0-0

2022-01-05

Record: 0-0

2022-01-06

Record: 0-0

2022-01-07

Record: 0-0

2022-01-08

Record: 0-0

2022-01-09

Record: 0-0

2022-01-10

Record: 0-0

2022-01-11

Record: 0-0

2022-01-12

Record: 0-0

2022-01-13

Record: 0-0

2022-01-14

Record: 0-0

2022-01-15

Record: 0-0

2022-01-16

Record: 1-0

2022-01-17

Record: 0-0

2022-01-18

Record: 0-0

2022-01-19

Record: 0-0

2022-01-20

Record: 0-0

2022-01-21

Record: 0-0

2022-01-22

Record: 0-0

2022-01-23

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,310
49.88%
기록되지 않은 경기12
41.67%
매치 유형매치승률
일반 매치3,381
50.10%
랭크 매치754
49.34%
토너먼트21
52.38%
게임 모드매치승률
자유 선택1,586
49.05%
개별 선발239
47.28%
그 외31
48.39%
진영매치승률
레디언트2,178
53.81%
다이어2,132
45.87%
지역매치승률
동남아시아3,778
49.87%
대한민국524
49.81%
그 외4
25.00%
Data Quality
Sorry, we're still back-filling your profile. Please check back soon for updated stats.
C+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedD
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:152504076
이름마지막 사용
GAMA.트와이스
GAMA.caycadsz.트와이스
Tic.Douloureux

최근 업데이트