Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
95% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
82% 미드레인
8% 세이프레인
6% 오프레인
3% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
60% 세이프레인
20% 로밍
20% 오프레인
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
433
승률 %
54.97%
KDA
4.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%158 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.30%149 미드레인
 • 5.06%8 세이프레인
 • 0.63%1 로밍
매치
373
승률 %
46.11%
KDA
3.82
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%136 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 57.35%78 세이프레인
 • 41.91%57 미드레인
 • 0.74%1 오프레인
매치
369
승률 %
51.49%
KDA
4.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%123 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.37%121 미드레인
 • 0.81%1 로밍
 • 0.81%1 세이프레인
매치
368
승률 %
48.10%
KDA
3.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%115 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.13%114 미드레인
 • 0.87%1 로밍
매치
366
승률 %
54.37%
KDA
4.03
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.26%134 핵심
 • 0.74%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.56%129 미드레인
 • 2.22%3 로밍
 • 1.48%2 세이프레인
 • 0.74%1 오프레인
매치
352
승률 %
51.42%
KDA
3.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.95%127 핵심
 • 3.05%4 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.92%106 미드레인
 • 9.92%13 오프레인
 • 6.11%8 세이프레인
 • 3.05%4 로밍
매치
343
승률 %
52.19%
KDA
4.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%107 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.20%104 미드레인
 • 1.87%2 세이프레인
 • 0.93%1 정글
매치
322
승률 %
54.66%
KDA
4.34
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%115 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.52%111 미드레인
 • 3.48%4 로밍
매치
269
승률 %
49.81%
KDA
3.34
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%88 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.73%86 미드레인
 • 1.14%1 로밍
 • 1.14%1 세이프레인
매치
263
승률 %
54.37%
KDA
4.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%99 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.95%94 미드레인
 • 5.05%5 로밍
최근 게임
영웅
마그누스
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:59
KDA
6/7/15
영웅
천갑검사
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
56:32
KDA
12/8/17
영웅
타이니
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:43
KDA
8/7/7
영웅
마르스
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:53
KDA
6/15/14
영웅
불꽃령
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:56
KDA
10/1/12
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:01
KDA
17/3/15
영웅
컨카
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:56
KDA
13/2/16
영웅
얼음폭군
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:17
KDA
10/14/13
영웅
불꽃령
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:53
KDA
14/7/18
영웅
원소술사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:00
KDA
11/5/5
영웅
공허령
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
19:40
KDA
13/1/10
영웅
마그누스
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:47
KDA
7/1/7
영웅
천갑검사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:39
KDA
17/3/14
영웅
모플링
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:45
KDA
14/5/15
영웅
모플링
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:03
KDA
27/10/10
5,030 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-09

Record: 1-4

2022-09-10

Record: 4-2

2022-09-11

Record: 4-2

2022-09-12

Record: 2-3

2022-09-13

Record: 1-0

2022-09-14

Record: 2-1

2022-09-15

Record: 1-1

2022-09-16

Record: 4-2

2022-09-17

Record: 3-2

2022-09-18

Record: 3-3

2022-09-19

Record: 1-5

2022-09-20

Record: 7-1

2022-09-21

Record: 2-3

2022-09-22

Record: 3-4

2022-09-23

Record: 2-3

2022-09-24

Record: 3-4

2022-09-25

Record: 5-3

2022-09-26

Record: 1-5

2022-09-27

Record: 5-1

2022-09-28

Record: 0-2

2022-09-29

Record: 3-3

2022-09-30

Record: 4-3
10월

2022-10-01

Record: 3-3

2022-10-02

Record: 2-4

2022-10-03

Record: 0-2

2022-10-04

Record: 1-3

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 4-2

2022-10-07

Record: 1-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 1-2

2022-10-12

Record: 4-1

2022-10-13

Record: 1-1

2022-10-14

Record: 0-4

2022-10-15

Record: 0-1

2022-10-16

Record: 0-1

2022-10-17

Record: 1-0

2022-10-18

Record: 1-0

2022-10-19

Record: 3-0

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 1-0

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-0

2022-10-27

Record: 0-0

2022-10-28

Record: 0-0

2022-10-29

Record: 0-0

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 1-1

2022-11-03

Record: 5-3

2022-11-04

Record: 1-1

2022-11-05

Record: 4-3

2022-11-06

Record: 0-3

2022-11-07

Record: 2-2

2022-11-08

Record: 0-4

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-1

2022-11-11

Record: 2-1

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 5-4

2022-11-14

Record: 2-5

2022-11-15

Record: 4-3

2022-11-16

Record: 2-3

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 2-0

2022-11-22

Record: 1-1

2022-11-23

Record: 1-0

2022-11-24

Record: 1-1

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 2-2

2022-11-27

Record: 0-0

2022-11-28

Record: 0-0

2022-11-29

Record: 2-1

2022-11-30

Record: 2-4
12월

2022-12-01

Record: 8-4

2022-12-02

Record: 1-5

2022-12-03

Record: 0-1

2022-12-04

Record: 1-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 2-4

2022-12-07

Record: 4-1

2022-12-08

Record: 4-2

2022-12-09

Record: 0-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기9,807
53.01%
기록되지 않은 경기43
23.26%
매치 유형매치승률
랭크 매치7,962
51.09%
토너먼트1,714
61.09%
그 외92
60.87%
게임 모드매치승률
자유 선택8,026
51.20%
캡틴 모드1,712
61.16%
그 외34
67.65%
진영매치승률
레디언트5,103
56.55%
다이어4,704
49.17%
지역매치승률
동남아시아9,334
52.73%
그 외432
57.64%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:162138950
이름마지막 사용
Rasmus?
0
Motivated
Dota is not for me
Rasmus? ...

최근 업데이트