Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
85% 지원
오프레인
세이프레인
지원 Breakdown:
74% 오프레인
26% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
15%
핵심 Breakdown:
73% 오프레인
20% 세이프레인
7% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
97
승률 %
58.76%
KDA
2.70
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 97.87%46 지원
 • 2.13%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 59.57%28 오프레인
 • 40.43%19 세이프레인
매치
71
승률 %
50.70%
KDA
2.69
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 92.73%51 지원
 • 7.27%4 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 58.18%32 오프레인
 • 40.00%22 세이프레인
 • 1.82%1 로밍
매치
58
승률 %
53.45%
KDA
1.97
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%36 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 61.11%22 세이프레인
 • 38.89%14 오프레인
매치
56
승률 %
53.57%
KDA
2.38
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 95.83%46 지원
 • 4.17%2 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.83%34 오프레인
 • 29.17%14 세이프레인
매치
46
승률 %
54.35%
KDA
2.24
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 78.13%25 지원
 • 21.88%7 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 68.75%22 오프레인
 • 31.25%10 세이프레인
매치
44
승률 %
52.27%
KDA
3.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 45.45%5 미드레인
 • 45.45%5 오프레인
 • 9.09%1 세이프레인
매치
41
승률 %
53.66%
KDA
2.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
36
승률 %
52.78%
KDA
3.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 81.82%9 핵심
 • 18.18%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 72.73%8 미드레인
 • 18.18%2 오프레인
 • 9.09%1 세이프레인
매치
36
승률 %
47.22%
KDA
2.72
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%23 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 56.52%13 오프레인
 • 43.48%10 세이프레인
매치
33
승률 %
54.55%
KDA
2.38
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 61.54%16 지원
 • 38.46%10 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.46%23 오프레인
 • 11.54%3 세이프레인
최근 게임
영웅
루빅
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:54
KDA
3/5/27
영웅
대즐
전설I
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
36:44
KDA
1/9/19
영웅
대즐
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
45:42
KDA
5/10/16
영웅
루빅
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:57
KDA
9/8/17
영웅
루빅
집정관V
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:13
KDA
3/10/16
영웅
디스럽터
성전사II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
31:23
KDA
2/2/29
영웅
루빅
전설I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:53
KDA
3/8/7
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
42:56
KDA
1/18/18
영웅
복수 혼령
집정관V
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
41:02
KDA
5/9/17
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
57:07
KDA
8/9/27
영웅
복수 혼령
성전사II
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
33:22
KDA
5/7/13
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:05:16
KDA
1/21/20
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
45:21
KDA
5/11/21
영웅
영웅 없음
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
자키로
전설I
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
43:34
KDA
5/17/15
1,970 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-1

2022-09-09

Record: 1-0

2022-09-10

Record: 1-1

2022-09-11

Record: 1-1

2022-09-12

Record: 1-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 1-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 1-1

2022-09-19

Record: 0-1

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 2-2

2022-09-24

Record: 1-1

2022-09-25

Record: 0-2

2022-09-26

Record: 1-1

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 3-0

2022-10-07

Record: 1-3

2022-10-08

Record: 0-1

2022-10-09

Record: 1-1

2022-10-10

Record: 2-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 1-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 1-2

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-1

2022-10-20

Record: 1-0

2022-10-21

Record: 1-1

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-1

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-0

2022-10-27

Record: 0-2

2022-10-28

Record: 1-0

2022-10-29

Record: 2-0

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-1

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-1

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-1

2022-11-06

Record: 1-1

2022-11-07

Record: 0-1

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-1

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-2

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-1

2022-11-26

Record: 0-0

2022-11-27

Record: 2-0

2022-11-28

Record: 0-2

2022-11-29

Record: 1-0

2022-11-30

Record: 0-0
12월

2022-12-01

Record: 0-0

2022-12-02

Record: 0-1

2022-12-03

Record: 0-0

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 1-1

2022-12-06

Record: 1-0

2022-12-07

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기953
51.63%
기록되지 않은 경기126
45.24%
매치 유형매치승률
일반 매치877
52.22%
랭크 매치68
42.65%
게임 모드매치승률
자유 선택883
51.19%
그 외27
51.85%
진영매치승률
레디언트490
51.84%
다이어463
51.40%
지역매치승률
호주872
51.38%
그 외81
54.32%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:17112399
이름마지막 사용
Ridan
adrzth01

최근 업데이트