Euronymous

Euronymous요약

최근 경기
151-160-4
기록
47.94%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
82% 핵심
오프레인
세이프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
50% 오프레인
29% 세이프레인
21% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
18%
지원 Breakdown:
67% 오프레인
33% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
10
승률 %
70.00%
KDA
3.65
매치
10
승률 %
40.00%
KDA
3.14
매치
9
승률 %
55.56%
KDA
2.78
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
8
승률 %
12.50%
KDA
3.62
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
2.56
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
3.70
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
2.89
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
7
승률 %
71.43%
KDA
4.55
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
3.41
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.57
최근 게임
영웅
드로우 레인저
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
45:30
KDA
2/9/12
영웅
테러블레이드
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:01:11
KDA
18/5/11
영웅
허스카
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
14:08
KDA
0/3/0
영웅
허스카
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
19:02
KDA
0/4/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
20:05
KDA
0/1/0
영웅
허스카
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
11:02
KDA
0/2/0
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
15:10
KDA
0/2/0
영웅
허스카
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
18:05
KDA
0/4/0
영웅
루나
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
05:00
KDA
0/2/0
영웅
전능기사
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
10:55
KDA
0/2/0
영웅
퍼그나
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
09:08
KDA
0/2/0
영웅
바람순찰자
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
05:23
KDA
0/1/0
영웅
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
13:26
KDA
0/3/0
영웅
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
16:04
KDA
0/2/0
영웅
지진술사
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
21:25
KDA
0/5/0
1,155 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2019-02-23

Record: 0-0

2019-02-24

Record: 0-0

2019-02-25

Record: 0-0

2019-02-26

Record: 0-0

2019-02-27

Record: 0-0

2019-02-28

Record: 0-0
3월

2019-03-01

Record: 0-0

2019-03-02

Record: 0-0

2019-03-03

Record: 0-0

2019-03-04

Record: 0-0

2019-03-05

Record: 0-0

2019-03-06

Record: 0-0

2019-03-07

Record: 0-0

2019-03-08

Record: 0-0

2019-03-09

Record: 0-0

2019-03-10

Record: 0-0

2019-03-11

Record: 0-0

2019-03-12

Record: 0-0

2019-03-13

Record: 0-0

2019-03-14

Record: 0-0

2019-03-15

Record: 0-0

2019-03-16

Record: 0-0

2019-03-17

Record: 0-0

2019-03-18

Record: 0-0

2019-03-19

Record: 0-0

2019-03-20

Record: 0-0

2019-03-21

Record: 0-0

2019-03-22

Record: 0-0

2019-03-23

Record: 0-0

2019-03-24

Record: 0-0

2019-03-25

Record: 0-0

2019-03-26

Record: 0-0

2019-03-27

Record: 0-0

2019-03-28

Record: 0-0

2019-03-29

Record: 0-0

2019-03-30

Record: 0-0

2019-03-31

Record: 0-0
4월

2019-04-01

Record: 0-0

2019-04-02

Record: 0-0

2019-04-03

Record: 0-0

2019-04-04

Record: 0-0

2019-04-05

Record: 0-0

2019-04-06

Record: 0-0

2019-04-07

Record: 0-0

2019-04-08

Record: 0-0

2019-04-09

Record: 0-0

2019-04-10

Record: 0-0

2019-04-11

Record: 0-0

2019-04-12

Record: 0-0

2019-04-13

Record: 0-0

2019-04-14

Record: 0-0

2019-04-15

Record: 0-0

2019-04-16

Record: 0-0

2019-04-17

Record: 0-0

2019-04-18

Record: 0-0

2019-04-19

Record: 0-0

2019-04-20

Record: 0-0

2019-04-21

Record: 0-0

2019-04-22

Record: 0-0

2019-04-23

Record: 0-0

2019-04-24

Record: 0-0

2019-04-25

Record: 0-0

2019-04-26

Record: 0-0

2019-04-27

Record: 0-0

2019-04-28

Record: 0-0

2019-04-29

Record: 0-0

2019-04-30

Record: 0-0
5월

2019-05-01

Record: 0-0

2019-05-02

Record: 0-0

2019-05-03

Record: 0-0

2019-05-04

Record: 0-0

2019-05-05

Record: 0-0

2019-05-06

Record: 0-0

2019-05-07

Record: 0-0

2019-05-08

Record: 0-0

2019-05-09

Record: 0-0

2019-05-10

Record: 0-0

2019-05-11

Record: 0-0

2019-05-12

Record: 0-0

2019-05-13

Record: 0-0

2019-05-14

Record: 0-0

2019-05-15

Record: 0-0

2019-05-16

Record: 0-0

2019-05-17

Record: 0-0

2019-05-18

Record: 0-0

2019-05-19

Record: 0-0

2019-05-20

Record: 0-0

2019-05-21

Record: 0-0

2019-05-22

Record: 0-0

2019-05-23

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기331
47.73%
기록되지 않은 경기83
71.08%
매치 유형매치승률
일반 매치331
47.73%
게임 모드매치승률
자유 선택248
46.77%
개별 선발65
50.77%
그 외7
71.43%
진영매치승률
다이어169
44.97%
레디언트162
50.62%
지역매치승률
동남아시아180
53.89%
유럽 서부1
100.00%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:175528842
이름마지막 사용
Euronymous
ZET
(''......'')
NeutronLegacy

최근 업데이트