kiwi

kiwi요약

최근 경기
1,731-1,493-28
기록
53.23%
승률
3,043
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
89% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
80% 오프레인
14% 미드레인
6% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
11%
지원 Breakdown:
64% 세이프레인
36% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
270
승률 %
50.74%
KDA
4.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%103 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.23%95 미드레인
 • 4.85%5 세이프레인
 • 2.91%3 오프레인
매치
145
승률 %
55.17%
KDA
3.85
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.43%27 핵심
 • 3.57%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.86%26 미드레인
 • 7.14%2 오프레인
매치
116
승률 %
51.72%
KDA
4.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%39 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%39 미드레인
매치
106
승률 %
46.23%
KDA
4.49
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%60 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.33%59 미드레인
 • 1.67%1 오프레인
매치
101
승률 %
51.49%
KDA
3.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.24%20 핵심
 • 4.76%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 61.90%13 미드레인
 • 33.33%7 오프레인
 • 4.76%1 세이프레인
매치
98
승률 %
57.14%
KDA
2.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 52.38%11 핵심
 • 47.62%10 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 47.62%10 오프레인
 • 28.57%6 미드레인
 • 14.29%3 로밍
 • 4.76%1 정글
 • 4.76%1 세이프레인
매치
74
승률 %
55.41%
KDA
4.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%19 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%19 미드레인
매치
64
승률 %
53.13%
KDA
2.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%19 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 63.16%12 미드레인
 • 31.58%6 오프레인
 • 5.26%1 세이프레인
매치
61
승률 %
50.82%
KDA
2.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%16 오프레인
매치
52
승률 %
48.08%
KDA
2.30
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 77.78%7 지원
 • 22.22%2 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 55.56%5 오프레인
 • 33.33%3 세이프레인
 • 11.11%1 미드레인
최근 게임
영웅
퍼그나
전설II
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
47:12
KDA
10/8/8
영웅
벌목꾼
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:00
KDA
0/9/1
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:28
KDA
8/3/7
영웅
원숭이 왕
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
58:38
KDA
9/11/13
영웅
마르스
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:47
KDA
0/7/6
영웅
제우스
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:00
KDA
3/11/6
영웅
에니그마
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
57:21
KDA
5/10/19
영웅
천갑검사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:43
KDA
2/6/7
영웅
천갑검사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:20
KDA
6/8/25
영웅
얼음폭군
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:17
KDA
3/9/12
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:13
KDA
5/8/16
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
54:40
KDA
6/12/26
영웅
요술사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:55
KDA
0/12/6
영웅
강령사제
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:05
KDA
7/10/16
영웅
박쥐기수
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:07
KDA
4/13/25
4,815 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-03-29

Record: 2-2

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 0-0
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 2-1

2022-04-04

Record: 3-3

2022-04-05

Record: 4-0

2022-04-06

Record: 4-0

2022-04-07

Record: 4-5

2022-04-08

Record: 6-6

2022-04-09

Record: 2-6

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 2-8

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 2-1

2022-04-16

Record: 3-2

2022-04-17

Record: 2-1

2022-04-18

Record: 4-1

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 4-2

2022-04-22

Record: 8-4

2022-04-23

Record: 7-4

2022-04-24

Record: 3-1

2022-04-25

Record: 2-0

2022-04-26

Record: 1-2

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 2-3

2022-04-29

Record: 1-2

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 2-0

2022-05-02

Record: 2-3

2022-05-03

Record: 3-5

2022-05-04

Record: 1-3

2022-05-05

Record: 2-0

2022-05-06

Record: 4-2

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 2-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 2-2

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 5-4

2022-05-26

Record: 0-1

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 3-5

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 1-4
6월

2022-06-01

Record: 5-2

2022-06-02

Record: 5-0

2022-06-03

Record: 2-2

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 3-0

2022-06-09

Record: 7-3

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 2-1

2022-06-14

Record: 3-5

2022-06-15

Record: 1-4

2022-06-16

Record: 2-6

2022-06-17

Record: 1-2

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,386
52.95%
기록되지 않은 경기101
26.73%
매치 유형매치승률
랭크 매치2,549
52.69%
일반 매치814
53.19%
사용자 지정1
100.00%
게임 모드매치승률
자유 선택3,075
52.62%
그 외196
60.71%
진영매치승률
레디언트1,703
55.61%
다이어1,683
50.27%
지역매치승률
동남아시아3,383
52.94%
그 외3
66.67%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:180190581
이름마지막 사용
kiwi
>>
mystique
marseille
<.>

최근 업데이트