EL KABILLA

EL KABILLA요약

최근 경기
4-5-3
기록
33.33%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
최근 게임
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:14
KDA
5/12/21
영웅
고대 영혼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:28
KDA
2/14/11
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:26
KDA
12/2/13
영웅
원소술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:20
KDA
11/7/17
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:49
KDA
8/6/9
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:34
KDA
7/9/13
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:57
KDA
9/4/33
영웅
흑마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
18:15
KDA
2/3/12
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
30:51
KDA
4/5/26
영웅
자키로
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:04
KDA
5/5/16
영웅
저주술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
31:29
KDA
8/6/17
영웅
흑마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
15:19
KDA
4/1/15
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:34
KDA
6/6/17
영웅
영혼 파괴자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:07
KDA
3/5/13
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:01:47
KDA
4/10/15
155 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2019-10-22

Record: 0-0

2019-10-23

Record: 0-0

2019-10-24

Record: 0-0

2019-10-25

Record: 0-0

2019-10-26

Record: 0-0

2019-10-27

Record: 0-0

2019-10-28

Record: 0-0

2019-10-29

Record: 0-0

2019-10-30

Record: 0-0

2019-10-31

Record: 0-0
11월

2019-11-01

Record: 0-0

2019-11-02

Record: 0-0

2019-11-03

Record: 0-0

2019-11-04

Record: 0-0

2019-11-05

Record: 0-0

2019-11-06

Record: 0-0

2019-11-07

Record: 0-0

2019-11-08

Record: 0-0

2019-11-09

Record: 0-0

2019-11-10

Record: 0-0

2019-11-11

Record: 0-0

2019-11-12

Record: 0-0

2019-11-13

Record: 0-0

2019-11-14

Record: 0-0

2019-11-15

Record: 0-0

2019-11-16

Record: 0-0

2019-11-17

Record: 0-0

2019-11-18

Record: 0-0

2019-11-19

Record: 0-0

2019-11-20

Record: 0-0

2019-11-21

Record: 0-0

2019-11-22

Record: 0-0

2019-11-23

Record: 0-0

2019-11-24

Record: 0-0

2019-11-25

Record: 0-0

2019-11-26

Record: 0-0

2019-11-27

Record: 0-0

2019-11-28

Record: 0-0

2019-11-29

Record: 0-0

2019-11-30

Record: 0-0
12월

2019-12-01

Record: 0-0

2019-12-02

Record: 0-0

2019-12-03

Record: 0-0

2019-12-04

Record: 0-0

2019-12-05

Record: 0-0

2019-12-06

Record: 0-0

2019-12-07

Record: 0-0

2019-12-08

Record: 0-0

2019-12-09

Record: 0-0

2019-12-10

Record: 0-0

2019-12-11

Record: 0-0

2019-12-12

Record: 0-0

2019-12-13

Record: 0-0

2019-12-14

Record: 0-0

2019-12-15

Record: 0-0

2019-12-16

Record: 0-0

2019-12-17

Record: 0-0

2019-12-18

Record: 0-0

2019-12-19

Record: 0-0

2019-12-20

Record: 0-0

2019-12-21

Record: 0-0

2019-12-22

Record: 0-0

2019-12-23

Record: 0-0

2019-12-24

Record: 0-0

2019-12-25

Record: 0-0

2019-12-26

Record: 0-0

2019-12-27

Record: 0-0

2019-12-28

Record: 0-0

2019-12-29

Record: 0-0

2019-12-30

Record: 0-0

2019-12-31

Record: 0-0
1월 2020

2020-01-01

Record: 0-0

2020-01-02

Record: 0-0

2020-01-03

Record: 0-0

2020-01-04

Record: 0-0

2020-01-05

Record: 0-0

2020-01-06

Record: 0-0

2020-01-07

Record: 0-0

2020-01-08

Record: 0-0

2020-01-09

Record: 0-0

2020-01-10

Record: 0-0

2020-01-11

Record: 0-0

2020-01-12

Record: 0-0

2020-01-13

Record: 0-0

2020-01-14

Record: 0-0

2020-01-15

Record: 0-0

2020-01-16

Record: 0-0

2020-01-17

Record: 0-0

2020-01-18

Record: 0-0

2020-01-19

Record: 0-0

2020-01-20

Record: 0-0

2020-01-21

Record: 0-0

2020-01-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기21
57.14%
매치 유형매치승률
일반 매치21
57.14%
게임 모드매치승률
자유 선택12
33.33%
진영매치승률
레디언트13
53.85%
다이어8
62.50%
지역매치승률
미국 동부15
53.33%
미국 서부3
100.00%
페루3
33.33%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:185476416
이름마지막 사용
EL KABILLA
M[i]racle절대로

최근 업데이트