Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
92% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
87% 오프레인
12% 세이프레인
1% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
63% 오프레인
38% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
274
승률 %
52.19%
KDA
3.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%86 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.02%80 오프레인
 • 4.65%4 세이프레인
 • 2.33%2 미드레인
매치
153
승률 %
61.44%
KDA
3.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%51 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.08%49 오프레인
 • 3.92%2 세이프레인
매치
152
승률 %
53.95%
KDA
4.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%64 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.44%63 오프레인
 • 1.56%1 세이프레인
매치
126
승률 %
55.56%
KDA
3.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%21 오프레인
매치
122
승률 %
55.74%
KDA
3.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%21 오프레인
매치
100
승률 %
53.00%
KDA
3.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%37 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%37 오프레인
매치
91
승률 %
54.95%
KDA
4.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%13 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 69.23%9 오프레인
 • 30.77%4 세이프레인
매치
80
승률 %
51.25%
KDA
3.73
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%51 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.04%50 오프레인
 • 1.96%1 세이프레인
매치
59
승률 %
57.63%
KDA
4.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 91.67%11 핵심
 • 8.33%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.67%11 오프레인
 • 8.33%1 로밍
매치
55
승률 %
63.64%
KDA
5.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 57.14%4 세이프레인
 • 42.86%3 오프레인
최근 게임
영웅
Primal Beast
집정관V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:48
KDA
10/1/16
영웅
Spirit Breaker
집정관II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:19
KDA
10/10/18
영웅
Slardar
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
46:25
KDA
11/10/26
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:32
KDA
8/5/22
영웅
Winter Wyvern
집정관IV
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:42
KDA
1/13/12
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:58
KDA
6/8/12
영웅
Kunkka
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:38
KDA
7/5/12
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:58
KDA
11/9/13
영웅
Axe
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:41
KDA
19/10/15
영웅
Axe
집정관V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:47
KDA
13/5/18
영웅
Axe
집정관V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:33
KDA
15/4/15
영웅
Dragon Knight
집정관V
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:50
KDA
3/7/4
영웅
Viper
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
51:41
KDA
11/11/25
영웅
Dawnbreaker
집정관V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:46
KDA
4/6/20
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:39
KDA
7/8/17
3,085 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2024-01-23

Record: 0-0

2024-01-24

Record: 0-0

2024-01-25

Record: 0-0

2024-01-26

Record: 0-0

2024-01-27

Record: 0-0

2024-01-28

Record: 0-0

2024-01-29

Record: 0-0

2024-01-30

Record: 0-0

2024-01-31

Record: 0-0
2월

2024-02-01

Record: 0-0

2024-02-02

Record: 0-0

2024-02-03

Record: 0-0

2024-02-04

Record: 0-0

2024-02-05

Record: 0-0

2024-02-06

Record: 0-0

2024-02-07

Record: 0-0

2024-02-08

Record: 0-0

2024-02-09

Record: 0-0

2024-02-10

Record: 0-0

2024-02-11

Record: 0-0

2024-02-12

Record: 0-0

2024-02-13

Record: 0-0

2024-02-14

Record: 0-0

2024-02-15

Record: 0-0

2024-02-16

Record: 0-0

2024-02-17

Record: 0-0

2024-02-18

Record: 0-0

2024-02-19

Record: 0-0

2024-02-20

Record: 0-0

2024-02-21

Record: 1-1

2024-02-22

Record: 0-0

2024-02-23

Record: 1-0

2024-02-24

Record: 0-0

2024-02-25

Record: 0-0

2024-02-26

Record: 2-2

2024-02-27

Record: 5-3

2024-02-28

Record: 0-0

2024-02-29

Record: 0-0
3월

2024-03-01

Record: 1-0

2024-03-02

Record: 0-0

2024-03-03

Record: 0-0

2024-03-04

Record: 1-2

2024-03-05

Record: 0-0

2024-03-06

Record: 0-0

2024-03-07

Record: 0-0

2024-03-08

Record: 0-0

2024-03-09

Record: 0-0

2024-03-10

Record: 0-0

2024-03-11

Record: 0-0

2024-03-12

Record: 0-0

2024-03-13

Record: 0-0

2024-03-14

Record: 2-0

2024-03-15

Record: 0-0

2024-03-16

Record: 0-0

2024-03-17

Record: 0-3

2024-03-18

Record: 0-0

2024-03-19

Record: 0-0

2024-03-20

Record: 0-0

2024-03-21

Record: 2-2

2024-03-22

Record: 4-2

2024-03-23

Record: 0-0

2024-03-24

Record: 0-0

2024-03-25

Record: 2-3

2024-03-26

Record: 0-0

2024-03-27

Record: 0-0

2024-03-28

Record: 0-0

2024-03-29

Record: 7-4

2024-03-30

Record: 3-2

2024-03-31

Record: 0-0
4월

2024-04-01

Record: 0-0

2024-04-02

Record: 2-4

2024-04-03

Record: 0-0

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 0-0

2024-04-06

Record: 2-5

2024-04-07

Record: 4-7

2024-04-08

Record: 0-0

2024-04-09

Record: 0-0

2024-04-10

Record: 6-8

2024-04-11

Record: 2-3

2024-04-12

Record: 0-0

2024-04-13

Record: 0-0

2024-04-14

Record: 0-0

2024-04-15

Record: 4-6

2024-04-16

Record: 0-0

2024-04-17

Record: 0-0

2024-04-18

Record: 0-0

2024-04-19

Record: 0-1

2024-04-20

Record: 0-0

2024-04-21

Record: 0-0

2024-04-22

Record: 0-0

2024-04-23

Record: 4-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,304
51.69%
기록되지 않은 경기47
23.40%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,719
51.89%
일반 매치541
51.39%
토너먼트2
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택2,145
52.17%
그 외116
48.28%
진영매치승률
다이어1,160
49.31%
레디언트1,144
54.11%
지역매치승률
러시아1,747
51.57%
유럽 서부293
49.83%
유렵 동부130
59.23%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:188546348
이름마지막 사용
ElPresedent
ElRey
ElPresedente
ElPresidente

최근 업데이트