Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
71% 핵심
오프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
46% 오프레인
28% 미드레인
17% 세이프레인
10% 정글
0% 로밍
29% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
66% 세이프레인
21% 오프레인
7% 로밍
7% 미드레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
79
승률 %
56.96%
KDA
1.73
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 56.25%36 지원
 • 43.75%28 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 35.94%23 오프레인
 • 23.44%15 미드레인
 • 18.75%12 로밍
 • 12.50%8 정글
 • 9.38%6 세이프레인
매치
78
승률 %
51.28%
KDA
2.96
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.71%11 오프레인
 • 29.41%5 정글
 • 5.88%1 세이프레인
매치
67
승률 %
55.22%
KDA
2.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%22 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 68.18%15 미드레인
 • 31.82%7 세이프레인
매치
63
승률 %
39.68%
KDA
2.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 55.56%5 정글
 • 22.22%2 미드레인
 • 11.11%1 오프레인
 • 11.11%1 세이프레인
매치
53
승률 %
50.94%
KDA
4.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.89%8 세이프레인
 • 11.11%1 미드레인
매치
52
승률 %
40.38%
KDA
3.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%7 미드레인
매치
47
승률 %
44.68%
KDA
2.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.65%22 핵심
 • 4.35%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.30%21 오프레인
 • 8.70%2 세이프레인
매치
44
승률 %
72.73%
KDA
3.19
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 63.16%12 핵심
 • 36.84%7 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.63%10 세이프레인
 • 47.37%9 오프레인
매치
43
승률 %
46.51%
KDA
2.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%6 정글
매치
42
승률 %
33.33%
KDA
2.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 70.00%7 핵심
 • 30.00%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%6 미드레인
 • 20.00%2 오프레인
 • 20.00%2 세이프레인
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
46:24
KDA
1/11/20
영웅
저격수
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
36:31
KDA
4/10/5
영웅
대즐
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
34:03
KDA
6/10/8
영웅
맹독사
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
39:36
KDA
5/25/24
영웅
자키로
성전사III
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:21
KDA
0/5/0
영웅
언다잉
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
41:26
KDA
8/19/14
영웅
벌목꾼
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
57:03
KDA
6/11/14
영웅
원소술사
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
26:59
KDA
1/6/2
영웅
불사조
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
42:01
KDA
5/17/20
영웅
맹독사
수호자V
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
59:58
KDA
10/18/22
영웅
불꽃령
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
37:04
KDA
3/7/6
영웅
태엽장이
수호자V
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
49:12
KDA
5/8/21
영웅
퍼그나
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
32:30
KDA
5/12/11
영웅
슬라크
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
39:00
KDA
3/9/13
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
51:01
KDA
4/15/10
3,920 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 1-4

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 1-2

2022-05-26

Record: 1-4

2022-05-27

Record: 3-1

2022-05-28

Record: 1-1

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 3-1
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 1-5

2022-06-12

Record: 1-4

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 1-1

2022-06-17

Record: 1-2

2022-06-18

Record: 3-6

2022-06-19

Record: 2-6

2022-06-20

Record: 2-2

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 1-3

2022-06-23

Record: 0-3

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-1

2022-06-26

Record: 0-1

2022-06-27

Record: 0-1

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-3

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,343
48.91%
기록되지 않은 경기65
33.85%
매치 유형매치승률
일반 매치1,539
49.06%
랭크 매치789
48.80%
팀 매치13
38.46%
게임 모드매치승률
자유 선택1,652
50.00%
그 외186
46.24%
진영매치승률
다이어1,270
47.09%
레디언트1,073
51.07%
지역매치승률
유럽 서부2,212
49.73%
그 외58
41.38%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:18965079
이름마지막 사용
63
clungeplunderer
james from cardiff
john from sheffield
neil from lymington

최근 업데이트