LTE

LTE요약

최근 경기
195-97-1
기록
66.55%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
67% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
50% 미드레인
36% 오프레인
7% 로밍
7% 세이프레인
0% 정글
33% 지원
로밍
지원 Breakdown:
57% 로밍
14% 정글
14% 오프레인
14% 세이프레인
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
16
승률 %
62.50%
KDA
4.03
매치
14
승률 %
71.43%
KDA
6.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
12
승률 %
50.00%
KDA
3.79
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 로밍
매치
10
승률 %
90.00%
KDA
4.16
매치
8
승률 %
62.50%
KDA
2.71
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 66.67%2 핵심
 • 33.33%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 33.33%1 로밍
 • 33.33%1 미드레인
 • 33.33%1 오프레인
매치
8
승률 %
50.00%
KDA
4.00
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
3.77
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
5.45
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
5.79
매치
5
승률 %
60.00%
KDA
4.80
최근 게임
영웅
그림스트로크
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:03
KDA
6/7/21
영웅
모래 제왕
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:57
KDA
14/10/24
영웅
거미여왕
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:31
KDA
0/11/12
영웅
이오
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:16
KDA
0/13/7
영웅
그림자 마귀
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:00
KDA
7/1/9
영웅
컨카
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:03
KDA
11/6/17
영웅
외계 침략자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:19
KDA
7/5/3
영웅
고대 영혼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:50
KDA
5/7/22
영웅
빛의 수호자
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:45
KDA
5/5/20
영웅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:05
KDA
0/6/8
영웅
슬라다
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:43
KDA
6/10/13
영웅
영혼 파괴자
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:42
KDA
2/4/21
영웅
클링츠
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:29
KDA
11/1/5
영웅
허스카
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:53
KDA
12/5/11
영웅
지진술사
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:26
KDA
8/12/21
1,655 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 2-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 0-0

2018-09-24

Record: 0-0

2018-09-25

Record: 0-0

2018-09-26

Record: 0-0

2018-09-27

Record: 0-1

2018-09-28

Record: 0-0

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
10월

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 0-0

2018-10-03

Record: 0-0

2018-10-04

Record: 0-0

2018-10-05

Record: 0-0

2018-10-06

Record: 0-0

2018-10-07

Record: 0-0

2018-10-08

Record: 0-0

2018-10-09

Record: 0-0

2018-10-10

Record: 0-0

2018-10-11

Record: 0-0

2018-10-12

Record: 0-0

2018-10-13

Record: 0-0

2018-10-14

Record: 0-0

2018-10-15

Record: 0-0

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 0-0

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 1-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 1-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 1-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 4-2

2018-11-25

Record: 2-2

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-3

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 1-3
12월

2018-12-01

Record: 3-1

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 3-2

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 1-3

2018-12-11

Record: 2-1

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기334
65.57%
기록되지 않은 경기4
50.00%
매치 유형매치승률
랭크 매치192
65.63%
일반 매치142
65.49%
게임 모드매치승률
자유 선택279
67.03%
그 외25
60.00%
진영매치승률
다이어171
62.57%
레디언트163
68.71%
지역매치승률
동남아시아334
65.57%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedD
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:204229763
이름마지막 사용
LTE
나신유
신유나
CHOW MING-LEE
CHOW MING

최근 업데이트