Blackfoot

Blackfoot요약

최근 경기
1,151-1,141-20
기록
49.78%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
56% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
51% 미드레인
23% 오프레인
20% 세이프레인
6% 정글
0% 로밍
44% 지원
오프레인
세이프레인
지원 Breakdown:
48% 오프레인
37% 세이프레인
7% 로밍
4% 정글
4% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
79
승률 %
60.76%
KDA
1.15
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 정글
 • 50.00%1 오프레인
매치
75
승률 %
46.67%
KDA
1.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
50
승률 %
54.00%
KDA
1.66
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
48
승률 %
77.08%
KDA
3.22
매치
47
승률 %
46.81%
KDA
2.60
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 오프레인
매치
42
승률 %
42.86%
KDA
2.10
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
41
승률 %
53.66%
KDA
2.41
매치
38
승률 %
52.63%
KDA
2.02
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
36
승률 %
52.78%
KDA
1.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
34
승률 %
55.88%
KDA
2.27
최근 게임
영웅
저주술사
집정관V
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:34
KDA
4/12/1
영웅
고대 영혼
성전사I
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:06
KDA
2/9/1
영웅
강령사제
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:49
KDA
7/16/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
48:04
KDA
3/14/15
영웅
박쥐기수
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
37:34
KDA
3/12/15
영웅
어둠 현자
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
42:21
KDA
1/12/9
영웅
하늘분노 마법사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
27:36
KDA
6/10/1
영웅
연금술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
41:21
KDA
4/10/11
영웅
저주술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
1:01:43
KDA
3/10/8
영웅
침묵술사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
43:11
KDA
3/10/9
영웅
암살 기사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
34:11
KDA
4/7/1
영웅
망령 제왕
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
41:03
KDA
1/14/15
영웅
나가 세이렌
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
35:16
KDA
0/11/9
영웅
바이퍼
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
43:15
KDA
26/8/21
영웅
망령 제왕
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
전체 무작위
플레이
44:40
KDA
6/9/15
3,700 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-0

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-0

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-0

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 0-0

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-0

2022-10-27

Record: 0-0

2022-10-28

Record: 0-0

2022-10-29

Record: 0-0

2022-10-30

Record: 0-0

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,818
49.47%
기록되지 않은 경기154
24.68%
매치 유형매치승률
일반 매치2,773
49.66%
랭크 매치41
34.15%
게임 모드매치승률
전체 무작위1,002
49.90%
자유 선택634
47.95%
능력 조합359
46.80%
개별 선발329
50.46%
무작위 선발316
51.58%
그 외30
53.33%
진영매치승률
다이어1,434
46.86%
레디언트1,384
52.17%
지역매치승률
미국 동부1,567
49.52%
미국 서부1,246
49.52%
그 외5
20.00%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:20479404
이름마지막 사용
Blackfoot
Ṹṋḉởṅṇḗḉṭḝḏ
PacketIn
ImColdHearted

최근 업데이트

We've added new privacy controls for all players! Sign in to see your stats and learn about your options on the settings page.