xheku

xheku요약

최근 경기
2,522-2,401-29
기록
50.93%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
56% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
60% 오프레인
25% 세이프레인
16% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
44% 지원
오프레인
지원 Breakdown:
57% 오프레인
32% 세이프레인
7% 로밍
5% 미드레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
350
승률 %
58.00%
KDA
3.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.09%100 핵심
 • 2.91%3 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.41%89 오프레인
 • 4.85%5 정글
 • 4.85%5 세이프레인
 • 2.91%3 로밍
 • 0.97%1 미드레인
매치
327
승률 %
48.62%
KDA
4.00
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 86.57%58 지원
 • 13.43%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 44.78%30 세이프레인
 • 40.30%27 오프레인
 • 7.46%5 미드레인
 • 4.48%3 로밍
 • 2.99%2 정글
매치
311
승률 %
49.84%
KDA
2.34
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 88.24%60 지원
 • 11.76%8 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 39.71%27 오프레인
 • 33.82%23 세이프레인
 • 20.59%14 로밍
 • 5.88%4 미드레인
매치
283
승률 %
56.89%
KDA
3.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 79.63%43 핵심
 • 20.37%11 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.63%43 오프레인
 • 18.52%10 세이프레인
 • 1.85%1 미드레인
매치
253
승률 %
58.10%
KDA
3.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%88 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.55%70 오프레인
 • 10.23%9 정글
 • 5.68%5 로밍
 • 4.55%4 미드레인
매치
215
승률 %
49.30%
KDA
4.19
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.97%32 핵심
 • 3.03%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.82%27 세이프레인
 • 15.15%5 오프레인
 • 3.03%1 미드레인
매치
169
승률 %
45.56%
KDA
2.52
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 78.26%36 지원
 • 21.74%10 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%23 세이프레인
 • 45.65%21 오프레인
 • 4.35%2 미드레인
매치
137
승률 %
52.55%
KDA
4.12
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 60.00%24 핵심
 • 40.00%16 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 47.50%19 미드레인
 • 30.00%12 오프레인
 • 22.50%9 세이프레인
매치
135
승률 %
64.44%
KDA
4.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%26 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%13 세이프레인
 • 34.62%9 오프레인
 • 15.38%4 미드레인
매치
132
승률 %
62.12%
KDA
4.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%31 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.97%22 세이프레인
 • 22.58%7 오프레인
 • 3.23%1 정글
 • 3.23%1 미드레인
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:04
KDA
0/4/7
영웅
컨카
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:23
KDA
4/7/9
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:24
KDA
10/1/13
영웅
미라나
전설IV
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:59
KDA
1/4/23
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
43:12
KDA
16/9/24
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:00
KDA
4/6/10
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:16
KDA
15/2/14
영웅
얼음폭군
전설III
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
32:17
KDA
3/9/10
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:23
KDA
3/1/16
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:45
KDA
3/5/2
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
36:13
KDA
2/6/24
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
22:01
KDA
7/0/12
영웅
루나
집정관IV
결과
벼려짐
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
29:35
KDA
5/7/5
영웅
원소술사
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치x2
개별 선발
플레이
27:24
KDA
4/3/20
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:53
KDA
4/5/9
4,825 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 3-2

2022-04-05

Record: 2-3

2022-04-06

Record: 3-3

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 2-1

2022-04-13

Record: 3-1

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 3-0

2022-04-18

Record: 0-3

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-1

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 1-1

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 2-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-1

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 1-1

2022-06-09

Record: 1-1

2022-06-10

Record: 0-1

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 1-0

2022-06-24

Record: 1-0

2022-06-25

Record: 0-1

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-1

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기5,185
50.82%
기록되지 않은 경기58
13.79%
매치 유형매치승률
랭크 매치3,850
50.52%
일반 매치1,301
51.88%
게임 모드매치승률
자유 선택4,552
50.79%
그 외406
52.22%
진영매치승률
다이어2,599
47.52%
레디언트2,586
54.14%
지역매치승률
유럽 서부3,485
51.02%
유렵 동부581
50.77%
그 외179
45.81%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:210463045
이름마지막 사용
xheku
BodyGuard
kamikaz
Aleks Visha
Raul Duke

최근 업데이트